Балканите

Маноли Брешано. Из „Списък на роби-християни“

Посещения: 2356

 

Публикува се по: В. Тъпкова-Заимова, Р. Пенджекова, Византия през погледа на съвременниците ѝ, П., 2002


Маноли Брешано бил нотариус в Кандия. Използваният тук регистър съдържа актове, които той съставил на италиански език. Печата се по превода на Ив. Сакъзов. Документи от края на XIV в. за българи от Македония, предавани като роби - М. П., г. VII, кн.. 2 и 3, 1932. Откъсът се публикува с осъвременен правопис от Р. Пенджекова.

 

Кандия, 6 февруари 1381 г. Инд. 5. Договор за една робиня, гъркиня от Мизития.

Кандия, 6 февруари 1381 г. Инд. 5. Договор за една робиня, гъркиня, от Абруза.

Кандия, 7 февруари 1381 г. Инд. 5. Договор за един българин, роб, на име Михал.

Кандия, 7 февруари 1381 г. Инд. 5. Договор за един роб, българин от Скопие.

Кандия, 21 февруари 1381 г. Инд. 5. Договор за робиня, Кресна от Астрита, по народност гъркиня.

* * *

Кандия, 11 март 1382 г. Инд. 5. Договор за една робиня Кали, по народност сръбкиня от Кастело.

Кандия, 14 март 1382 г. Инд. 5. Договор за един роб, грък на име Йоханис.

Кандия, 18 март 1382 г. Инд. 5. Договор за един роб, русин.

Кандия, 24 март 1382 г. Инд. 5. Договор за една робиня, по народност гъркиня от Станимака.   

Кандия, 24 март 1382 г. Инд. 5. Договор за един роб Георги, грък.

Кандия, 27 март 1382 г. Инд. 5. Договор за продажба на една робиня, българка на име Гюша.

Кандия, 29 март 1382 г. Инд. 5. Договор за една робиня Кали, сръбкиня от Кастело.

Кандия, 1 април 1382 г. Инд. 5. Договор за една робиня Марица, гъркиня от Малатаса.

Кандия, 11 април 1382 г. Инд. 5. Договор за един роб на име Михал от Солун. Не е казана неговата народност.

Кандия, 12 април 1382 г. Инд. 5. Договор за един роб от Авто, по народност грък.

Кандия, 16 май 1382 г. Инд. 5. Договор за един роб българин на име Димитър от Търново.

Кандия, 16 май 1382 г. Инд. 5. Договор за една албанска робиня Ирина, от Деспотството.

Кандия, 23 май 1382 г. Инд. 5. Договор за един роб - татарин.

Кандия, 5 юли 1382 г. Инд. 5. Франциско Масей от Майорикия; продава на Андрея Венерио, един роб на име Алексо, българин от Серес.

 

X

Right Click

No right click