Кореспонденция

Обръщения към византийския владетел в документи на египетската султанска канцелария

Посещения: 2022

 

Публикува се по: В. Тъпкова-Заимова, Р. Пенджекова, Византия през погледа на съвременниците ѝ, П., 2002

 

В представения откъс се съдържат приветствени обръщения към различни византийски императори от XIII-XIV в. Печата се по превода на Пл. Павлов в: Документи за политическата история на средновековна България XII-XIV в., 113-114.

 

Писмо на султан Калаун, до Михаил VIII Палеолог

 

---Негово величество --- сабята на гръцките царе, мечът на Македонското царство, василевсът на българи и власи, господарят на градовете на русите и аланите, този, който укрепява вярата на иверийците [грузинците] и сирийците, наследникът на тронове и корони, който управлява пограничните места, моретата и теснините [проходите], Дука, Ангел, Комнин, Палеолог, приятел на царете и султаните.

 

Писмо на султан Насър Мухаммед до Андроник II Палеолог от 1340 г.

 

---Андроник, украшението на тази [християнската] вяра, най-правоверният в това [Христовото] царство, стълбът на вярата на християните, бащата на кръстените, честта на християнството, мечът на царството на македонците, мъжеството на царството на елините, василевсът на България и Влахия, и Алания, господарят на Русия и Иверия, и на турците, наследникът на царството на ромеите, властващият над две морета и над реките, Дука, Ангел, Комнин, Палеолог.---

 

Писмо на султан Насър Хасан до император Йоан VI Кантакузин от 1352 г.

 

---В името на милостивия и състрадателен Бог! Нека всевишният да продължава дните на царската власт на великия, твореца, храбреца, неудържимият в сраженията, комуто никой не би могъл да устои, най-мъдрия във вярата, най-справедливия в мястото и земята си, стълба на вярата и Христовото учение, меча на македонците, Самсон за василевса на елините, василевса на българите, на Асеневците, на власите, на русите и аланите, украшението на вярата на иверийците и сирийците, наследника на царската власт в своята земя, владетеля на моретата, големите реки и островите, Ангел, Комнин, Палеолог, Кантакузин.---

 

 

X

Right Click

No right click