Хроники и историография

Теодор Скутариот. Обзорна хроника

Посещения: 12788

Индекс на статията

 

Публикувано по: ГИБИ, т. VIII, 1972 г.

Увод и превод: М. Войнов

 


Теодор Скутариот е живял през втората половина на XIII в. Бил е приближен на никейския император Теодор II Ласкарис (1254 — 1258) и на патриарх Арсений. При император Михаил VIII Палеолог (1261 — 1282) Скутариот поддържал неговата политика за обединение на Цариградската и Римската църква. Във връзка с тази политика през 1277 г. като митрополит на Кизик бил изпратен при папата в Рим. След завземането на престола от Андроник II Палеолог (1282 — 1328) Скутариот изпаднал в немилост, преследван бил като привърженик на унията и загубил църковния си пост.

Теодор Скутариот е автор на така наречената Σὐνοψις χρονική (Обзорна хроника), доскоро смятана за съчинение на неизвестен автор. Своя исторически труд той по всяка вероятност е написал през 1282 г. В по-голямата си част Обзорната хроника е компилация от трудовете на известни историци. За събитията до 1118 г. авторът е черпил сведения от съчиненията на Малала, Кедрин, от една редакция на Продължителя на Георги Монах и от един общ с Константин Манасий извор. За събитията от 1118 г. нататък той се ползва от трудовете на Никита Хониат и на Георги Акрополит. Но заетите от тях сведения Скутариот допълва с данни от други добри извори, а отчасти и с лични впечатления.

Теодор Скутариот ни е оставил и допълнения към хрониките на Йоан Скилица (досега непубликувани) и на Георги Акрополит, които тук не даваме отделно, тъй като те изцяло са вмъкнати в основното му съчинение.

 

Balkansafter1204 bg

Балканите след Четвъртия кръстоносен поход
Автор: Nauka at Bulgarian Wikipedia Лиценз: CC BY-SA 3.0

 

X

Right Click

No right click