Османска държава

Писание за верските битки на султан Мурад син на Мехмед хан

Посещения: 7127

Индекс на статията

 

ПИСАНИЕ ЗА ВЕРСКИТЕ БИТКИ

НА СУЛТАН МУРАД

СИН НА МЕХМЕД ХАН

 

 The death of king Wladyslaw II at Varna

 

МАРИЯ КАЛИЦИН -
превод от османо-турски, студия и коментар 

 

X

Right Click

No right click