Древен Рим

Диктатурата на Сула

Посещения: 3668

 

Апиан, Граждански войни, 1, 100

 

Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. II, 1976

 

sulaЗа да запази предишния вид на държавата, Сула позволил на народа да избира консули. Били избрани за консули Марк Тулий и Корнелий Долабела. А самият Сула, като че бил цар, командвал над консулите в качеството си на диктатор. Пред него били носени именно като пред диктатор 24 секири (толкова секири се носели някога и пред царете); освен това той се заобиколил и с голям отряд телохранители. Що се отнася до законите, той отменял едни и въвеждал нови. Така със закон той забранил да се заема преторска длъжност от някого, преди той да е бил квестор, и някой да става консул, преди да е минал през претурата, а също тъй забранил някой да заема една длъжност два пъти, преди да е изтекъл един срок от десет години. Той почти унищожил трибунската длъжност и я отслабил значително, като бранил със закон каквато и да била друга длъжност на трибуна след това. По силата на това всички, които за в бъдеще се стремели към слава, се отклонявали от трибунската длъжност... Той прибавил към състава на сената, който вследствие на междуособиците и войните бил съвършено обезлюден, около триста членове измежду най-добрите конници, като възложил на трибите да гласуват за всеки един поотделно. Към броя на плебеите той прибавил около 10 000 роби на проскрибираните граждани, и то като подбрал най-младите и най- здравите от тях, дарил ги със свобода и права на римски граждани и ги нарекъл в своя чест Корнелии. По силата на това сред плебеите имало 10 000 души, готови да изпълняват неговите заповеди. Замисляйки същата поддръжка и в Италия, той снабдил с много земя бойците и сражаващите се за него 23 легиона в италийските градове. Тази земя била отчасти още неразделена, а отчасти принадлежала на ония градове, от които той я отнел за наказание.

 

 

X

Right Click

No right click