Асирия

Битката при Каркар (853 г. пр. Хр.)

Написана от Любомир Грозданов
Посещения: 253
 
 
Из надписа на Салманасар III на големия монолит от Карх (древен Тушхан), Горен Тигър. Ок. 853 г. пр. Христа. Асирийски диалект на акадски език. Е. Schrader, Keilinschriftliche Bibliothek, I. H. Rawlinson, Cuneiform inscriptions of Western Asia, vol. III, 7—8.
 

KarkarВ епонимат Даян-Ашур1, 14-ия ден от месец Айар2, потеглих от Ниневия; прекосих Тигър и се приближих до селищата на Гиамму, близо до р. Балих3. Те се изплашиха от ужаса на моята власт, от яростта на страховитите ми оръжия и убиха със собствените си оръжия своя господар Гиамму. Аз влязох в Китлалу и Тил-ша-марахи4 и поставих моите богове в дворците им и устроих празник в дворците им. Аз открих складовете, намерих съкровищата, иззех богатствата и имуществата им и ги доставих в моя град Ашур.

Аз потеглих от Китлалу, приближих се до Кар-шулман-ашареду5 и прекосих Ефрат за втори път, при пълноводие, на съдове направени от кожа. Приех в Ашур-утир-асбат, на този бряг на Ефрат, който е над река Сагур6 и който хетите наричат Питру, данък в сребро, злато, олово, бронз, бронзови котли от царете, които са от тази страна на Ефрат – Сангар, кархемишецът7, Кундасп, куммухиецът8, Арам, битагусиецът9, Лала, мелидиецът10, Хаяни, бит-габареецът11, Калпаруда, хаттинеецът12, Калпаруда, гургумецът13. Аз потеглих от Ефрат, приближих до Алепо; от битка те се побояха и прегърнаха нозете ми; аз приех от тях данък в сребро и злато, пренесох жертва на Шамаш.

Аз потеглих от Алепо, приближих до владенията на Ирхулени, хаматецът14, завладях Адену, Барга [и] Аргана, неговия царски град15. Неговите вещи, неговото имущество, богатството на дворците му аз отнесох, дворците му -изгорих. Аз потеглих от Аргана, приближих Каркар16. Каркар, неговият царски град, разруших, опустоших, изгорих с огън.

1200 колесници, 1200 конници, 20 000 войници на Адад-идри дамаски17, 9700 колесници, 700 конници, 10 000 войници на Ирхулени хаматски; 2000 колесници, 10 000 войници на Ахабу (Ахав) израелски, 500 войници на [царя] куйски18, 1000 войници на [царя] египетски, 10 колесници, 1000 войници на [царя] ирканатски19, 200 войници на Матину-баал арвадски20, 200 войници на [царя] усанатски21, 30 колесници, 1000 войници на Адуни-баал  шиански22, 1000 камили на Гиндибу, арабинът23, 1000 (?) войници от Баса, синът на Рухуб, амонитянинът24 - тези 12 царе той (т.е. Ирхулени) взе за съюзници и те излязоха срещу мен за война и битка.

С помощта на възвишената сила, която Ашур, господарят, ми бе дал, и могъщите оръжия, които Нергал, предводителят, ми бе подарил, аз се сразих с тях. От Каркар до Гилзау25 ги преследвах. 14 000 техни войници избих с меч. Излях разрушението връз тях, подобно на Адад. Разпилях труповете им надлъж и нашир, покрих лицето на пустинната равнина с многочислените им армии. С моите оръжия пролях кръвта им по долините на земята. Равнината бе твърде малка, за да побере телата им. С техните тела прехвърлих река Оронт като през мост. В това сражение отнех от тях колесниците им, конници и впрегнати коне.

 
 
 
1Шеста година от управлението на Салманасар III (854 г. пр. Хр.). Даян-Ашур е висш командир, една от най-влиятелните фигури в Асирия при управлението на Салманасар III.
2Април-май.
3Ляв приток на Ефрат.
4Градове в басейна на река Балих.
5Тил-Барсип, дн. Тел-Ахмар на Ефрат.
6Съвр. Саджур, десен приток на Ефрат.
7Т.е. царят на Кархемиш, най-големият неохетски център в Сирия, на десния бряг на Ефрат, съвременен Джераблус.
8Куммух – неохетска държава на Ефрат (гр. Комагена), в дн. Южна Турция, вилает Малатия.
9Бит-Агуси – държава, съседна на Куммух.
10Мелида - неохетски град, гр. Мелитена, съвр. Малатия, столица на едноименния турски вилает.
11Бит-Габар (Домът на цар Габар) - държавата Самал в сев. Сирия (дн. Зенджирли). 
12Хатина - арамейска държава на р. Оронт.
13Гургум – неохетска държава в сев. Сирия, съвр. Мараш.
14Хамат е голям арамейски град на река Оронт,  сев. Сирия (съвременна Хама).
15Градове в околностите на Хамат.
16Град на северозапад от Хамат.
17Дамаск е най-големият арамейски град в Сирия, през X-VIII век е бил център на мощна държава.
18Куя –в Източна Киликия.
19Ирканат – град във Финикия, северно от Библос.
20Арвад – голям град в сев. Финикия.
21Местоположението не е известно.
22В Сев. Финикия.
23Вожд на едно от номадските арабски племена.
24Амонитяни – народ обитаващ териториите източно от Израилското царство, съвр. Трансйордания.
25Вероятно на юг от Каркар.
 
 
X

Right Click

No right click