Асирия

Победната стела на цар Асархадон от Зенджирли

Написана от Любомир Грозданов
Посещения: 691

 

Harper, R. F., Assyrian and Babylonian literature, New York, 1901; срв. и превода на  Л. А. Липин, ХИДВ, 1963, стр. 224-225. 

Превод: Любомир Грозданов
 

Victory stele of Esarhaddon[До] Ашур, баща на боговете, свещено сияние, Ану, могъщ (и) превъзходен, който ме назова по име, Бел, възвишеният господар, основател на моята династия, Еа, мъдрият, [все]-знаещ, който определя моята съдба, Син, блестящото светило, което ми дава благоприятни знаци (поличби), Шамаш, небесен и земен съдия, който постановява моите решения, Адад, могъщият господар, който прави армиите ми да преуспяват, Мардук, суверенният господар на Игиги и Анунаки, който прави велико моето царство, Ищар, господарката на битките и сраженията, която върви до мен, Седемте, войнствените богове, които повалят моите врагове, великите богове, всички те, които определят моята съдба, които дават на царя, своя фаворит, власт [и] мощ:

Асархадон, великият цар, могъщият цар, цар на вселената, цар на Асирия, наместник на Вавилон, цар на Шумер и Акад, цар на Кардуниаш1, [цар на всички тях], цар на царете на Мусур2, Патурису3 и Куш4; почитащ [тяхната] велика божественост, възвишен самодържец на [Ашур, Шамаш], Набу [и Мардук], цар на царете, безпощадният, изтребващ злодеите, който е облечен в ужас, който е безстрашен в битка, съвършеният герой, безмилостен в сраженията, всемогъщият благородник, който държи на въже князе5, свирепото куче, отмъщаващо за [своя] баща6, който го е родил, царят, който справедливо управлява с помощта на Ашур, Шамаш, Набу и Мардук, боговете, негови съюзници, и постига желанията си, [този, който] пречупи като тръстика и стъпка под краката си всички князе, които не му се подчиниха и не му се покориха, който осигури на великите богове изобилни дарове, чиито [мисли] [са насочени (?)] към почитането на богове и богини………

Тук надписът е силно повреден и не подлежи на разчитане

…..[строител] на храм на Ашур, който завърши неговото украсяване, възстановител на Есагила и Вавилон, който извърши [всеки детайл] от неговия култ, който върна пленените хора от земите извън…..

……до техните места (т.е. домове);7 царят, чиито жертвени дарове обичат великите богове и чието свещеничество [в храмовете] те  установиха за вечни времена; на който поднесоха безпощадните си оръжия като царски дар; царят, чийто суверенитет господарят на господарите, Мардук,  направи велик, далеч над [този на] царете на четирите краища [на земята], царят, който  постави всички земи в подчинение под нозете си, който наложи данъци и налози върху тях; победи  враговете си, унищожи противниците си, царят, който в движението си е потоп, а в действията си - яростен вълк; пред него - буря (букв., буря-демон), зад него - облак (порой); началото на неговата битка е мощно, той е унищожителен пламък, [неугасващ] огън: Аз съм син на Сенахериб, цар на вселената, цар на Асирия, [внук]- наследник на Саргон, цар на вселената, цар на Асирия, наместник на Вавилон, цар на Шумер и Акад; [от] вечното свещено царствено потомство [от рода на] Бел-Ибни, синът на Адаси, който укрепи царството на Асирия, който, по заповед на Ашур, Шамаш, Набу и Мардук, великите богове, негови господари [постави (?)] граничните камъни на град Ашур - [това съм аз].

Аз съм могъщ, аз съм всемогъщ, аз съм герой, аз съм смел, аз съм страховит, аз съм почтен, аз съм великолепен, аз нямам равен сред царете, аз съм избраният от Ашур, Набу и Мардук, назован от Син, фаворит на Ану, любимецът на царица Ищар, богинята на всичко и всички; само аз съм безмилостно оръжие, което унищожава враждебни страни. [Аз] съм цар, могъщ в боя и сраженията, разрушител на поселенията на враговете си, който убива своите противници, който изтребва своите неприятели, който покорява непокорните, който постави под властта си цялото човечество. Ашур, Шамаш, Набу и Мардук, върховните господари, чиято дума е неотменима, са определили като моя съдба едно несравнимо царство. Ищар, господарката, която обича моето свещеничество, ми даде мощен лък, могъщо копие, което убива непокорните, тя ми позволи да постигна [всички] желания на сърцето си и преклони всички непокорни князе в краката ми.

Когато Ашур, великият господар, за да покаже на народите необятността на моите велики дела, направи моето царство най-могъщото сред царете на четирите страни на света и възвеличи името ми, той даде в ръцете ми могъщ скиптър да победя враговете [и] предаде в моите ръце страната, която беше съгрешила срещу Ашур, извършила престъпление [и] презряла [го], за да плячкоса и ограби границите на Асирия.

След като Ашур и великите богове, моите господари, ми заповядаха да потегля на дълъг път [през] високи планини и могъщи пясъци, [през] места на жажда, аз марширувах безопасно с доверчивото си сърце. От Исхупри до Мемфис, неговия царски град, на разстояние от 15 дни път, всеки ден, непрекъснато, избивах множество [бойци] на Тахарка, царя на Египет и Куш, прокълнати от великото им божество. И го ударих 5 пъти с върха на копието си [и му нанесох] незарастващи рани. Мемфис, неговия царски град, за половин ден с помощта на подкопаване, пробиви и щурмови стълби, обкръжих, превзех, унищожих, опустоших [и] изгорих с огън. Неговата царица, наложниците от двореца му, Ушанхур, наследника му и останалите му синове, дъщерите му, имота му, благата му, конете му, говедата му и овцете му, безчет, пренесох в Асирия. Изтръгнах корена на Куш от Египет и не оставих нито един от тях [кушитите] да избяга и да не се подчини. В цял Египет отново назначих царе, областни началници, коменданти, управители на пристанища, надзорници [и] писари. Завинаги установих редовни жертвоприношения за Ашур и великите богове, мои господари. Наложих им [на египтяните] годишни, постоянни данъци [и] налози. Поръчах да се изработи стела с моето име, изписано върху нея, и наредих да се изпише върху нея възхвалата на войнствената сила на Ашур, моя господар, моите могъщи дела, които постигнах с помощта на Ашур, моя господар, и победата, спечелена от моите ръце. Поставих я за вечни времена за удивление на всички врагове.

Който премахне тази стела от мястото ѝ, или заличи изписаното ми име, и напише своето име (вместо него), или я покрие с прах, или я хвърли във водата, или я изгори в огъня, или я постави на място, където не може да се види, - нека Ищар, господарката на битките и сраженията, да превърне мъжката му сила в женска, нека бъде поставен под властта на врага си. Нека бъдещият княз гледа стелата с името ми, изписано (там), нека го прочетат пред него, нека го помаже с масло, нека излее възлияния, нека възвеличи името на Ашур, моят господар.

 
 
1Кардуниаш - название на Вавилония от времената на Каситския период (XVI-XII в. пр. Хр.).
2Мусур – Долен Египет – ок. Делтата на р. Нил.
3Патурису – Горен (Южен) Египет.
4Куш - Етиопия (Нубия).
5Държане на въже – наказание за високопоставени военнопленици – пробивали отвор в долната челюст (или носа) на пленените владетели, през отвора се прокарвало въже и нещастниците били развеждани като кучета.
6Вероятно Асархадон има предвид войната срещу своите братя – отцеубийци, в началото на управлението си - вж. Л. Грозданов „Асирия – първата световна империя“.
7Става дума за възстановяването на Вавилон – вж. тук.
 
 
X

Right Click

No right click