Асирия

Надписи на Тукулти-Нинурта I - цар на Асирия

Посещения: 2695

 

Превод от руски: Таня Иванова Илиева, НБУ

Посочени са откъси от някои от надписите на асирийския цар Тукулти Нинурта (1244-1208 пр.н.е.), открити в Ашур.

 Ashur dreben

I

Тукулти Нинурта, цар на вселената, могъщ цар, цар  на Ашур, избраник на (бог) Ашур,  управител (ишшиаку) на бог Ашур,  уважаван пастир, любимец на Ану и Енлил, чието име  бог Ашур и Великите богове изричат с почит, този, комуто са дадени управлението на четирите краища (на света), и този, в чиито ръце са поверили  властта над тях, уважаван наместник на боговете на земята, този, който радва сърцето на Ашур, този, чието поведение е угодно за боговете на небето и земята и на комуто е дадена власт, този, който постоянно принася изобилни жертви на боговете, този, който е обкръжил вражите страни отгоре и отдолу, могъщ цар, силен в битката, този, които управлява четирите страни (на света) заедно със Шамаш - (ето) това съм аз! ...........

(В откъса се споменава за  верността на царя към бог Ашур и  за грижата на боговете към царя).

В началото на царуването си се преместих в Укумен. Цялата страна Кути [превърнах] в хълмове и руини, (оставени) от потоп, аз обкръжих войската им с пръстени от пясъчни бури. Тогава те се обединиха против моята войска в труднопроходими места на могъщи планини. И ето, те яростно се подготвиха за сражението и битката. Позовавайки се на Aшур и на Великите богове, господарите ми, аз атакувах (и) ги победих. Напълних пещерите и скалите на планините с телата им. Аз натрупах телата им на купчини пред техните врати. Градовете им аз разруших, разорих, превърнах в хълмове и руини. ... Станах господар на огромната страна Кути. Радостно и мощно застанах над тях. Всички князе на Aбул..., царят на страната Укумен, сграбчи ръката ми, пленени и оковани ги доведох в града ми Ашур. Накарах ги да се  закълнат във Великите богове на небето и земята, сложих им тежкия хомот на властта ми (и) ги пуснах в страната...Крепостите паднаха в краката ми и (им) наложих данък. Ежегодно получавах  тежките им дарове в моя град Ашур с (цялото) великолепие.

Страната Елхуния - далечни планини, чиито стръмни пътеки и чиято местност беше [труднодостъпна], за похода на войската ми, - ... [жителите (ѝ)] се изплашиха от свирепостта на моята битка и паднаха в краката ми. Наложих им данъци.

По това време се преместих в страната Шаринда (до) страната Mехри. Със силата на войската на държавата Кути, която Ашур и Великите богове ми дариха, аз нарязах големи трупи (в) страната Meхри, пренесох (ги) в града ми Ашур. Любимият дворец на моето царуване аз укрепих с тези трупи (от) страната Meхри.

Цялата страна Шубари, цялото пространство на планините Кашияри, до страната Алзи, които по-рано, при царуването на Шулмапашаред (Салманасар І), цар на вселената, баща ми, се разбунтуваха и спряха (плащането) на данъците, се обединиха един с друг. Аз се помолих на бог Ашур и на Великите богове, господарите ми, и се преместих в планината Кашияри. (Като) обградих в кръг страната Шубар, страната Алзи, както и техните съюзни царе. Превзех главния град на страната Пурулумзи. Аз ги изгорих (жителите) живи, а останалата част от войските аз плених. Аз завоювах четири мощни столици на Ехлитешуб, царят на страната Алзи (и) шест крепости на страната Амадан. Пленниците и имуществото изведох от там, доведох ги до града ми Ашур. Ехлитешшуб, царят на страната Алзи, поради силния си страх от мене, се втурна и, заедно със своите придворни и синовете му, изостави цялата си страна, избяга тайно на (самата) граница на Наири, в непозната територия. Остатъкът от войската им, която се разбяга в разгара на боя, побоявайки се от жестокостта на битката ми, се втурна надолу по стръмните хълмове, за да спаси живота си. Аз разруших  180 от крепостите им, опустоших ги, изгорих ги, превърнах ги в хълмове и руини. (Всичките) граници на Алзи, Амадан, Нихан, Алайя, Тепурз и Пурулумзи аз добавих към моята страна. Аз  взех от тях заложници, потъпках (ги) и им наложих данък.

В това време от Тулсин и планината Лашку между градовете Шасила и Машхатшар на  този бряг на Долен Заб, от планините Зукуш и Лаллар – на края на огромната страна Кути - цялата страна Лулу (района на горна Дияла, населена с луллубеи), страната Папхи (хуритска област на  левия бряг на Горен Тигър, в долната част на стр. Бохтан) до страната Кадмух (и) територията на страната Шубар, цялото пространство на планините  до границата на Наири (и) границите на страната на Маган (фразеологизъм,  означаващ "до края на света"), до реката Пурату (Ефрат) - тези граници великите богове ми дариха във владение. Всичките врагове [поставих] под (моята) единна власт.

По-нататък следва  описание на строителните работи в Ашур.

 

II

Тукулти Нинурта, цар на вселената, цар на страната Ашур, цар на четирите краища (на света), божественото Слънце на всички хора, могъщ цар, цар на страната Кардуниаш, цар на страните Шумер и Акад, цар на Горното и Долното море, цар на обширните планини и равнини, цар на страната Шубар (страната) Кути и цар на всички страни от Наири, царят, комуто боговете са помогнали да се сдобие с неговата желана победа и който управлява четирите краища (на света) със страшното си могъщество - (ето ) това съм аз! - син на Шулмапашаред (Салманасар І), цар на вселената, цар на страната Ашур, син на Ададнерари, също цар на вселената, цар на страната Ашур.

В началото на царуването ми, в първите дни на моето управление, аз завоювах страната Кути, страната Укуман, страната Елхуния и Шарнида, страната Мехри. Ежегодно аз получавах в града си Ашур данъка от страните им, богатството на планините им.

По това време обкръжих (дословно) страната Папхи, страната Кадмух, страната Буш, страната Мум, страната Алзи,  страната Мадан, страната Нихан, страната Алайя, страната Тепурз, страната Пурулумзи, цялата обширна страна Шубар. Аз поставих в краката ми царете им - техните началници, и наложих (им) данък. Чрез силата на всепобеждаващата си мощ аз преминах  през непроходими стръмни планини, чиито проходи не познава нито един цар. Четиридесетте царе на Наири яростно се подготвиха за битка. Аз  поведох битка с тях, поразих ги. Аз залях с кръвта им пещерите и скалите на планините. Аз станах господар на всичките им страни и им наложих вечни данъци.

С помощта на боговете Ашур, Енлил и Шамаш,  великите богове, моите господари, с помощта на богинята Ищар, господарката на небето и земята, която предвожда войската ми, аз нападнах Каштилиаш, цар на страната Кардуниаш, за да се сражавам (с него). Аз нанесох поражение на войската му, обърнах войните му. Насред битката, аз залових Каштилиаш, царят на каситите, поставих нозете си на царствената му шия, като че ли това беше поставка за крака. Окован, плененият аз доведох пред (лицето на) Ашур, моят господар. Аз станах господар на целите страни Шумер и Акад, утвърдих границите на страната си на Долното море, при изгрева на слънцето.

По-нататък следва  описание на строителните работи в Ашур.

 

III

Текстът започва с интитулация.

В началото на царуването си, в първите дни на моето управление, забрах (буквално "изкорених") 28 000 мъже от страната на Хати от другата страна на реката Пурати и ги доведох в моята страна. Завоювах страната Папхи, страната Укуман до страната Шарнида (и) страната Мехри. Ежегодно получавах в града си Ашур данъка от страните им, богатството от горите им. Аз обкръжих (дословно) страната Кадмух, страната Буш, страната Алзи, страната Мадан, страната Нихан, страната Алайя, страната Тепурзи, страната Пурулумзи, цялата обширна страна Шубар. Аз поставих в краката ми царете им - техните началници, и наложих (им) данък. Чрез силата на всепобеждаващата си мощ аз преминах  през непроходими стръмни планини, чиито проходи не познава нито един  цар. Аз  посякох стръмните склонове с бронзови брадви, разширих непроходимите им пътища. Аз се сражавах с 40-те царе на страната Наири, поразих войската им. Аз станах господар на цялата им страна. Аз поставих на вратовете  на тия царе на Наири медни таблички  и ги доведох  в Екуру, Великата планина, храмът цитадела моя, пред (лицето на) бог Aшур, моят господар. Накарах ги да се закълнат във Великите богове на небето (и) земята, наложих им вечен данък.

С помощта на боговете Ашур, Енлил и Шамаш, великите богове, моите господари, с помощта на богинята Ищар, господарката на небето и земята, която предвожда войската ми, аз нападнах Каштилиаш, цар на страната Кардуниаш, за да се сражавам (с него). Аз нанесох поражение на войската му, обърнах воините му. Насред битката,  аз залових Каштилиаш, царят на каситите, поставих нозете си на царствената му шия, като че ли това беше поставка за крака. Окован, пленения аз доведох пред  (лицето на) Ашур, моят господар. Аз станах господар на целите страни Шумер и Акад.

Страните Мари, Хана (област, в устието на Хабур с  център Терк), Рапик (град в долината на Средния Ефрат, южно от Мари, близо до границата с Вавилон), планината Ахлам (планина на десния бряг на Средния Ефрат, над Хана, съвр. Джебел-Бирш), Харгамуш, Муканаш, Бит-Мак, Бит-Кула, Акрияш, Сикур, Хузуш, Турнасум, Хашилун, Шад, Сапан, Турсинухлия, Дур, Узамия, Харнапх, Курдиш, Улайяш, Улмуяш, Хусауш, Езауш, Дамнауш, Арина (хурийски град в горното течение на Източен Хабур, близо до Горен Заб), Бирит, Арапх, Курбат, Агалишна, Шадап, Камзикла, Каммараш, Елур, Каменз, Албад, Сикапд, Шабил (този списък включва страни, които обхващат долината на Средния Ефрат, каситски (на бит-, -уш, -аш) и хуритски (на -ри, -хи, -ни, -ше) топоними, отнасящи се към територията на Загрос. Става дума за области, откъснати от Тукулти Нинурта от Вавилон, след вавилонската му кампания) – аз ги приведох под единна власт. Данъкът на страните им, богатството на планините им донесоха при мен. Княз, който приема даровете им, пастир, надзираващ над тях, овчар, за решенията им -(ето) аз съм!

По-нататък следва описание на разкрития план на Ашур, замисъла на Тукулти Нинурта за изграждане на новата столица Кар-Тукулти-Нинурта - и основаването на града.

 

IV

...Уважаваният  княз, [който] бог Еа ... цар на царете ... бог Адад... мъдър ... смел, опустошително оръжие на боговете, потоп на сраженията, ... яростен, стремглаво нападащ, избраник на богинята Ищар - господарка на небето (и) земята, любимец на боговете Игиги, силен цар, цар на страната Ашур и  цар на страната Кардуниаш, цар на страните Шумер и Акад, цар на град Сиар и на град Вавилон, цар на страната Тилмун и на страната Мелух  (тази титла възпроизвежда наследството на древните царе на страната Кардуниаш), цар на Горното и Долното море, цар на обширни планини и равнини, цар на страната Шубар, страната Кути и цар на всички страни Наири, цар, послушен на боговете си, получаващ в Ашур богат данък от четирите краища на света, син на Шулмапашаред (Салманасар І), цар на вселената, цар на страната на Ашур, син на Ададнерари, също цар на вселената, цар на страната Ашур.

В началото на царуването ми на трона, прекарах 28 000  мъже хати от другата страна на реката Пурати и ги доведох в моята страна. Аз завоювах страната Кути, страната Укуман, страната Елхуния и страната Шарнида, страната Мехри. Аз победих в битката многочислената армия на (страната) Папхи. Аз станах господар на страната Кадмухи, страната Алзи, страната Мадан, страната Нихан, страната Алайя, страната Тепурз, страната Пурулумзи и цялата огромна страна Шубар. Стръмните планини на страната Наири аз нарязах като връв, паднаха в краката ми четиредесетте царе с техните армии.

В това време аз нападнах Каштилиаш, цар на страната Кардуниаш, за да се сражавам (с него). Насред битката, аз залових Каштилиаш, царят на каситите, поставих нозете си на царствената му шия, като че ли това беше поставка за крака. Окован, плененият аз доведох пред (лицето на) Ашур, моят господар. Аз станах господар на цялата страна Шумер и Акад, застанах над тях (жителите ѝ) радостно и властно.

По-нататък следва описание на строителния план Кар-Тукулти-Нинурта и неговото прилагане.
 

X

Right Click

No right click