Асирия

Послание на Урзана, княз на гр. Мусасир, до държавния вестител на Асирия.

Написана от Любомир Грозданов
Посещения: 1961

 

Публикува се по: Игор Михайлович Дяконов, Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту, I-III - Вестник древней истории, № 2, 1951 г.

Превод от руски: Любомир Грозданов

Посланието се датира по време на управлението на Салманасар V (726—722 г. пр. Хр.) или началото на управлението на  Саргон II (722—705 г. пр. Хр.). Ассирийски диалект на акадскя ез.  HABL, № 409.

 

Послание на Урзана до държавния вестител1

 

Мир на теб!

За това, което ми писа: „Ще дойде ли при теб(?)2 царят на Урарту? Къде се намира той? – губернаторът на град Уаси и губернаторът на Уккийски окръг дойдоха и извършиха ритуал в храма3. Той (?) каза: царят ще дойде, намира се в град Уаси4. Губернаторите се срещнали с него, ще пристигнат тук, и в Мусасир ще бъде проведен ритуал.

За това, което ми писа: „Без разрешението на асирийския цар никой не може да  провежда ритуал“ – когато асирийският цар пристигна тук, нима аз му се месих? Както съм действал преди, така ще действам и сега, отчет никому не дължа.

 Museum of Anatolian Civilizations066

1Държавният вестител (nâgir êkalli, nâgir mâti) е длъжностно лице, отговарящо за повинностите в Асирия. Към този пост е прикрепена провинция, разположена на р. Голям Заб, под района на гр. Мусасир.
2Kar ka-te-e. Не много ясен израз.
3В гр. Мусасир се намирало главното светилище на урартския бог Халди.
4Също и  Уайаис, укрепен град в едноименната област южно от езерото Ван.

 

X

Right Click

No right click