Вавилон

Дарение

Написана от Любомир Грозданов
Посещения: 418
 
Публикува се по: Рифтин А.П. Старовавилонские документы в собраниях СССР. 1937

Превод: Любомир Грозданов

 
К. Ḫ.1  § 150, 165, 171—172, 178—179, 180—184.
 
Обща схема
 
1. Обект на дарение.
2. „А даде на Б“
3. Отказ на деца или други роднини от претенции.
4. Клетва.
5. Свидетели и дата.
 

Обект на дарение са недвижимите и движимите вещи, включително робите. Дарението се извършва почти изключително в рамките на семейството и е много тясно свързано с правото на наследяване, ако оставим настрана дарението от страна на царя и посвещението на боговете. В основата на такова дарение е семейният характер на имота. Родителите (бащата) даряват деца: 1) определят зестра на дъщеря си, 2) дават имущество на сина си за брак, 3) дават имущество на дъщеря си, посветена на храмова служба.

Връзката на тези дарения с наследственото право следва от това, че съгласно § 168 и сл., 178 сл. и 183 и сл. от К. Ḫ., 1) децата могат да бъдат лишени от правото на наследство само в ограничен брой случаи, 2) възлагането на зестра и даването на собственост на дъщеря-жрица, е едновременно удовлетворение от наследствения дял. Затова в някои документи дарението на родителите за дъщерята се нарича „zittu” - „дял от наследството”. 

Съпругът дарява  жена си. Това дарение не е свързано с наследяване, съгласно § 150 и 172 от K. Ḫ. Съпругата може да даде дарения имот на всяко от децата по свой избор. Дарението между братя и сестри също е свързано с наследството.

Много е вероятно дарението, което е представлявало удовлетворение от дела на наследството, да е ставало собственост на обдарения едва след смъртта на дарителя.

  
Larsa. 15. VI. 32 г. Ḫammurabi
 
 
Шу-илишу дарява на жена си Илтани роб, и се задължава да не нарушава договора в бъдеще. 6 свидетели, от които двама богове. Няма печати върху документа.
 
Darenie
 
 
1) Išu-ì-lí-šu Šu-ilišu, 
  mâr e-ili-ma-an-ni син на E-ili-manni, 
  irêšuwardam mâr ì-lí-ù-dšamaš роб, син на Ili-û Šamaš, 
  a-n[a] il-ta-ni aššati-šu на Iltâni, своята жена 
5) id-di-in дари.
  u4kúr-šè u4-nu-me-a-ak За това, че в бъдеще, когато и да е,
  Išu-ì-lí-šu Šu-ilišu 
  eri-mu nu-ub-bi-a няма да каже „това е мой роб“, 
  nu-ub!-ta-bal-e и няма да наруши договора, 
10) mu dnannar dutu в Nannar, Utu 
  ù ḫa-am-mu-ra-bi lugal и цар Ḫammurabi 
  in-pà(d) той се закле. 
  maḫar dutu Пред Utu, 
  maḫar dnin-šubur пред Nin-šubur, 
15) maḫar ì-lí-sukkalli пред Ili-sukkali,
  maḫar a-ḫi-ḭa пред Aḫiḭa,
  maḫar dšamaš-ili пред Šamaš-ili,
  maḫar da-aḳ-ḳum пред Daḳḳum.
  kišib lú inim-ma-ab-bi-me-eš Печат на свидетелите.
20) waraḫ elûlim ûm 15kam Месец Ellûl2, ден 15-ти. 
  mu ḫa-am-mu-ra-bi Година: Ḫammurabi, 
  lugal ur-sag царят-герой, 
  ugnim èš-nun-na войската на Ešnunna, 
  gištukul ba-an-sìg с оръжие порази3.
 
 
1Кодекс на Хамурапи
2Август – септември.
3Ок. 1762 г. пр. Хр., когато цар Хамурапи унищожава царство Ешнунна.
 
 
 
 
X

Right Click

No right click