Персия

Цар Дарий I за себе си

Написана от Любомир Грозданов
Посещения: 2939

Скален надпис Nrb от Накш-е Рустам

 

По руския превод на В. И. Абаев,

Хрестоматия по истории Древнего Востока, ч. II, М., 1980

Превод от руски: Любомир Грозданов

 Faravahar Gold.svg

Великият бог Ахурамазда, който създаде цялото това великолепие, което е видимо, който създаде благоденствие за човека, който обдари цар Дарий с разум и доблест.

Говори цар Дарий:

„По волята на Ахурамазда, аз съм с такъв нрав, че за честния аз съм приятел, а за несправедливия – неприятел. Желанието ми не е такова, че слабият да търпи несправедливост заради силния, но желанието ми не е и такова, че силният да търпи несправедливост заради слабия. Моето желание е справедливостта. На лъжливия човек аз не съм приятел. Аз не съм сприхав. Когато съм гневен, аз твърдо задържам това в своята душа, аз твърдо властвам над себе си. На човека, който ми помага, аз въздавам с мярката на неговата помощ. Човекът който вреди, аз наказвам с мярката на причинената от него вреда. Нямам никакво желание човек да наврежда, но и нямам желание, ако той е навредил, да не бъде наказан. Аз не вярвам, когато човек говори (донася) против човека, докато той не премине изпитанието (?) Човек, който изпълнява и дава от себе си най-доброто, според своите способности, ми носи удовлетворение, ползва се с благоволението ми и аз съм изключително доволен. Като пълководец – аз съм отличен пълководец. Аз съм неуморим в ръцете и нозете си, като ездач – аз съм отличен ездач. Като стрелец с лък – аз съм отличен стрелец с лък, както в пеши, така и в конен строй. Като копиехвъргач – аз съм отличен копиехвъргач, както в пеши, така и в конен строй. Това са способности, с които ме надари Ахурамазда, и аз съумявам да ги използвам. По волята на Ахурамазда, това, което постигнах, го постигнах благодарение на способностите, с които ме надари Ахурамазда. О, поданико, знай добре, какъв съм аз, какви са моите качества, и какво е моето превъзходство.

Нека на теб [това] да не се стори лъжа, това, което чуваш с ушите си… Нека на теб не ти се стори лъжа, това, което аз съм извършил.

 

X

Right Click

No right click