Хетско царство

Из „Деянията на Шупилулиума“

Написана от Любомир Грозданов
Посещения: 863
 

При Мурсили II през XIV век пр. Хр. били съставени както собствените му летописи, разказващи за военните кампании, така и „Делата на Шупилулиума“, описващи събитията от царуването на баща му - важен паметник на хетската клинописна литература.

H. G. Güterbоck. The deeds of Suppiluliuma as told by his son, Mursili II.— “Journal of Cuneiform Studies“, vol. 10, 1956, Nzs. 2, 3, 4.

ХИДВ, 1997, стр. 209-212.

Превод: Л. Грозданов

Прочети още...

Молитва на Мурсили II относно чумната епидемия в Хетското царство (края на XIV - нач. на XIII в. пр. Хр.)

Написана от Любомир Грозданов
Посещения: 602

 

Публикува се по: Ian Russell Lowell, The Life and Times of Mursili ΙΙ. An Introduction to the Ancient Hittites in five sessions. Plague & Prayer https://www.academia.edu/6179613/Mursili_Lectures_Session_4

Срв. и Христоматия по Истории Древнего востока, М., 1997 г., стр. 212-215.

Превод: Л. Грозданов
Прочети още...

Из законите на Хетското царство

Посещения: 3986

 

Хетските закони са сe запазили до наши дни и няколко копия, които по време са от т. нар. новохетски период. Преводът на избраните места от тези закони е направен по най-новите и най-точни руски преводи, които се намират в „Хрестоматия по истории древнего Востока", M., 1963 и в „Христоматия по истории древнего мира", Саратов, 1973 г.

Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. I, 1976

 

Прочети още...
X

Right Click

No right click