Хетско царство

Молитва на Мурсили II относно чумната епидемия в Хетското царство (края на XIV - нач. на XIII в. пр. Хр.)

Написана от Любомир Грозданов
Посещения: 602

 

Публикува се по: Ian Russell Lowell, The Life and Times of Mursili ΙΙ. An Introduction to the Ancient Hittites in five sessions. Plague & Prayer https://www.academia.edu/6179613/Mursili_Lectures_Session_4

Срв. и Христоматия по Истории Древнего востока, М., 1997 г., стр. 212-215.

Превод: Л. Грозданов
Молитва на Мурсили II

 

663px Mursili II prayers to the gods to end Plaque 13th century BC from Hattusa Istanbul Archaeological Museum 1Боже на бурите на град Хати, господарю мой, и вие, богове на град Хати1, господари мои! Мурсили, Великият цар, твоят раб, ме изпрати, като ми каза: „Иди и кажи на Бога на бурите на град Хати, моят господар, и на боговете, моите господари: Какво е това, което сте направили? Вие допуснахте чумата в страната Хати. И земята Хати е поразена от чума. Дори по време на управлението на баща ми и брат ми хората умираха от чума, а откакто станах свещеник на боговете, те умират пред очите ми и това е вече двадесета година. Нима чумата никога няма да бъде премахната от земята Хати? Не мога да преодолея безпокойството в сърцето си. Не мога да преодолея мъката в душата си.

Когато празнувах обредни празници, служех на всички богове и влизах в различни храмове. Относно чумата отправих молитви към всички богове и направих жертвени възлияния на всички вас, като казах: „Чуйте ме, вие, богове, мои господари, и прогонете чумата далеч от земята Хати! Град Хатусас2 не може сам да пребори чумата! Поради каква причина хората умират в страната Хати, нека бъде разкрито чрез оракул, или нека го видя насън, или нека човек, който знае волята на боговете, да каже за това!“ Но боговете не ме чуха.

И в страната Хати чумата не свърши. И страната Хати беше изключително обременена.

И онези няколко свещеници, които принасяха в жертва хляб, и онези няколко свещеници, които правеха жертвени възлияния, които бяха все още живи, вече умираха. И мисълта за това ми тежеше много. Потърсих причината за гнева на боговете и намерих две старинни таблици. Едната таблица беше за жертвоприношение при река Мала3. Предишните царе винаги са извършвали жертвоприношения на река Мала. Но от времето на баща ми хора умират в страната Хати и никога не сме изпълнявали ритуала при река Мала.

Втората таблица е за град Курустам. В него се разказва как богът на бурите на град Хати води хората от Курустам в Египет и как Богът на бурите на град Хати сключва споразумение между тях и хората на Хати. И те бяха поставени под клетва от Бога на бурята на Хати и мъжете на Хати и мъжете на Египет бяха обвързани с клетва в името на Бога на бурите на град Хати. Но се случи така, че хората от Хати взеха надмощие и веднага нарушиха клетвата по договора. Баща ми изпрати пехота и бойци с колесници и те нанесоха удар по границата на Египет при град Амга. И отново той изпрати войски и те отново нападнаха. Когато хората на Египет се уплашиха, те дойдоха и помолиха баща ми синът му да царува. Но когато баща ми им даде сина си и те го взеха със себе си, там го убиха. Баща ми се разяри. И той отиде в Египет. И той порази пехотната войска и колесниците на Египет. И тогава Богът на бурята на град Хати, господарят, въздаде правото на баща ми. И той победи пехотната армия и колесниците на Египет. Но онези военнопленници, които той залови там, той ги взе със себе си в страната Хати. Сред тях избухна чума и те започнаха да умират в големи количества.

Когато взетите пленници бяха доведени в страната Хати, тогава военнопленниците донесоха чумата със себе си в страната Хати. И от този ден в сърцето на страната Хати хората продължават да умират от чума.

Когато намерих онази таблица за страната Египет, започнах да питам божеството с помощта на оракул: „Въпросът, обсъден по-рано, бил ли е предизвикан от Бога на бурята на Хати, защото египтяни и хети са били под клетва от Бога на бурята на Хати. Беше установено чрез оракула, че причината за гнева на Бога на бурята на Хати, моят господар, беше фактът, че (въпреки че) божествата дамнасара (гаранти на клетвата?) бяха в храма на Бога на бурята на Хати, моят господар, хетите сами внезапно престъпиха клетвата.

А по отношение на жертвоприношението при река Мала, попитах оракула дали липсата му е причина за чумата. И тогава оракулът реши да се обърна към Бога на бурята Хати, моят господар. Признах греха си пред Бога на бурята, моят господар: Вярно е, ние го направихме. Но този грях не се случи по мое време, а се случи по времето на баща ми и сега научих за това. Това е причината за чумата: Богът на бурята на град Хати е ядосан поради това и затова в средата на страната Хати хората умират... Чуй молитвата ми. И премахни чумата от земята Хати!

Откакто оракулът отговори за причината за гнева на Бога, причинил чумата, извърших жертвоприношения на Бога на бурята на град Хати... На теб, Боже на бурята на град Хати, извърших ритуални обреди и ще продължа да ги изпълнявам. А що се отнася до жертвоприношението при река Мала, за което оракулът отговори, че също е причина за чумата, аз тъкмо сега съм на път за река Мала и ми позволете, Боже на бурята на град Хати и вие, богове, мои господари, да се отплатя за всичко, което не е извършено преди при река Мала. Ще направя жертвоприношение при река Мала и ще го изпълня както трябва. Ще го направя заради чумата, а вие, богове, имайте милост. Нека чумата утихне в Хати.

Боже на бурята на град Хати, господарю мой, и вие, богове, господари мои, така се случва всичко: хората грешат навсякъде. Така и баща ми съгреши. Той наруши думата си към Бога на бурята на Хати, господарят. А аз в нищо не съм съгрешил. Но всичко става така: грехът на бащата се прехвърля върху сина. И грехът на баща ми премина върху мен. Но вижте! Този грях аз наистина признах пред Бога на бурята на град Хати, мой господар, и пред боговете, мои господари: Това наистина е така, ние го направихме. Но след като признах греха на баща си, нека сърцата на Бога на бурята, моят господар, и боговете, мои господари, се смекчат. Смилете се над мен и прогонете чумата от земята Хати! И тези няколко свещеници, които жертват хляб, и онези няколко свещеници, които правят жертвени възлияния, които са все още живи, нека при мен не умират повече.

Виждате ли, заради чумата се помолих на Бога на бурята, господарят. Чуй ме, гръмотевични Боже на град Хати, господарю мой, и ме остави жив! Ще ви кажа следното: „Птицата се връща в клетката и клетката спасява живота ѝ". Или ако по някаква причина стане трудно за роба, той се обръща към господаря си с молитва. И собственикът му ще го чуе и ще бъде милостив към него: това, което е било трудно за него, собственикът го прави лесно. Или ако робът извърши някакво престъпление, но признае това престъпление на господаря си, тогава каквото собственикът иска да направи с него, нека го направи. Но след като признае злодеянието си на собственика, собственикът му ще се смили и собственикът няма да накаже този роб. Признах греха на баща ми: „Това наистина е така. Направих го". Ако е необходимо обезщетение, тогава обезщетението вече е направено отдавна: тази чума беше многократно възмездие. Военнопленниците, които бяха доведени от Египет, и фермерите, които бяха доведени от Египет, всичко идваше от тях. Това, което град Хатусас направи като възмездие за греха по време на чумата, беше двадесеткратно възмездие. И това се случва от доста време. Но все пак Богът на бурята на град Хати, моят господар, и боговете, моите господари, не смекчиха душите си. Ако искате специално обезщетение от мен, кажете ми за това чрез сън и аз ще ви дам това обезщетение.

Чуй ме, моля ти се, гръмотевични Боже на град Хати, господарю мой. Остави ме жив! И ако по същата причина - защото все още не е дадено обезщетение - хората умират навсякъде, тогава докато не направя всичко необходимо, онези няколко свещеници, които жертват хляб, и онези няколко свещеници, които правят жертвени възлияния, са все още живи, нека да не умират повече. Ако по някаква друга причина те умират наоколо, тогава нека я видя насън, или да бъде разкрита чрез оракул, или да се появи човек, обладан от боговете, да говори за това, или ще инструктирам всички свещеници да спят на обредно чисто легло, за да им се разкрие. Боже на бурите на град Хати, господарю, остави ме жив! И нека боговете, моите господари, ми покажат божествено чудо. И нека някой от свещениците види това чудо насън. По каква причина умират хора наоколо, нека се знае. И тогава ще сложим капак на режещия сърп. Боже на гръмотевиците, господарю, остави ме жив! И нека чумата бъде премахната от земята Хати.

 

1Град Хати - Хатуша, столицата на Хетското царство.
2Хатуша.
3Р. Мала - р. Ефрат

 

 

 

X

Right Click

No right click