Шумер и Акад

Шумерски документи от епохата на III династия в Ур

Посещения: 2926

 

Публикувано по: П. Барсело, М. Тачева, П. Делев, История на древните общества, С., 1992 г.

 

1024px Ur Nassiriyah

Руините на Ур

Снимка: M.Lubinski from Iraq,USA Лиценз: CC BY-SA 2.0

 

 

1. [XXI в. пр.н.е.] Урмеш, роб на Ханарбубу, каза: „Баща ми беше освободен“. Лудингира, Хишани и Уршеила заявиха като свидетели, че такова решение не е имало и че Ханарбубу е купил баща му от Лугал-итуд за дългове. Уршеила даде клетва. Урмеш, Нин-имзуда, Нин-мама и Нин-ниизу и четиримата бяха върнати в робство.

[Документът е съставен] пред управителя Акала и свидетелите Урнигингар и Инимаан. Уркуг, следовател по това съдебно дело.

 

2. [2031 г. пр.н.е.] Съдебно дело. Шешкала, син на Урлама, каза: „Аз не съм роб на Урсахарабау“. Лудуга и Дудуму се заклеха, че Урлама, бащата на Шешкала, е получавал като роб в дома на Урсахарабау, сина на Наму, зърно и вълна от писаря Алла, и че Урлама е родил Шешкала като роб в дома на Урсахарабау. Взето е решение, че робът принадлежи на наследниците на Урсахарабау.

Тиемахта — следовател. Лушара — съдия. В годината, когато цар Шу-Суен изгради величествена стела на бога Енлил и богинята Нинлил.

 

3. [2041 г. пр.н.е.] Съдебно дело. Ахума, син на Лумарза, каза: „Аз не съм роб на Куди, марту1“. Урлама, царски чиновник, и Урбагар, син на Куди, марту, се заклеха, че той е роб на Куди и че при делението на дома на Куди от синовете му този роб се е паднал на Урбагар и че още тогава Ахума е казвал: „Аз не съм роб на Куди“, но е било решено, че той принадлежи на Урбагар. Обявено е решение, че Ахума е роб на Урбагар.

....син на Алла, съдебен следовател, съдии Аламу, Луебгал, Лудингира. В годината, когато беше назначен жрец на богинята Инана.

 

4. [2032 г. пр.н.е.] Съдебно дело. Ахума, роб на Куди, марту, дойде пред съдиите и каза: „Аз не съм роб“. Сипадкагина, син на Куди, се закле, че той е живял в дома на Куди три години и след смъртта на Куди преди 15 години е бил даден на Урбагар. Урлама, марту, царски чиновник, който е делил дома на Куди, се закле, че още по време на дележа на дома на Куди той е казвал: „Аз не съм роб“. Взето е решение, че Ахума е роб на Урбагар, сина на Куди.

На съда присъства Урсагуба, брат на Ахума. Урлама, син на Луму, съдебен следовател. Съдии: Лушара, Луебгал, Урсатаран. В годината след изграждането на стената Марту.

 

5. [2034 г. пр.н.е.] Съдебно решение. Аламу и Шуили се заклеха, че Уренки, син на Уреана, е купил Лугал-ишим, син на Хурук, за 2 сикли сребро от родната му майка Кидугабаба и баба му Кининдубсар. Решено е, че Лугал-ишим е роб на Уренки.

....съдебен следовател. Съдии: Лушара. Луебгал, Лудингира, Урсатаран. В годината след (довършването) на кораба, наречен „Планински козел Абзу"2.

 

6. [XXI в. пр. н. е.] Урсатаран дал дъщеря си Ишагу за 2,5 мини сребро на търговеца Лушега. Лушега даде клетва, че тя е живяла в дома му 18 години. После писарят Намхани каза: „Аз я купих“, и доказа това. Установи се, че [Урсатаран] два пъти е продал робинята. Урсатаран е признат за виновен.

Акала, управител; Ургигира, управител; Сигбу, селски старейшина; Дати; Урнанше, царски чиновник; Аза, надзирател — тези хора присъстваха.

 

7. [XXI в. пр. н. е.] Съдебно дело. Пред великия сукал3 беше потвърдено, че Кули, син на Уреана, е убил певеца Бабаму. Тъй като Кули не беше жив, неговото наследство, жена му и дъщерите му бяха предадени на синовете на Бабаму. Съдебен следовател при това беше Лугирсу. На петата година жената и дъщерите на Кули избягали от синовете на Бабаму. Синовете на Бабаму ги хванали. Пред съда те отричаха робския си статус. Показания даде Лугирсу, съдебен следовател на великия сукал. Решено е, че жената и дъщерите на Кули са робини на синовете на Бабаму.

....съдебен следовател. Свидетели: Лушара, Луебгал, Урсатаран, Лудингир.

 

8. [2045 г. пр. н. е.] Лу-уту, син на Нибаба, изостави жена си Гемеенлила. Дугеду и земеделецът Унила се заклеха, че Гемеенлила се обърнала към него и му казала: „Кълна се в името на царя! Дай ми 10 сикли сребро и няма да се съдя с тебе“ и че Лу-уту ѝ дал 10 сикли сребро.

Урнигингар — съдебен следовател, Ургама — управител. В годината на разрушаването на Харши и Хумурти4.

 

9. [2035 г. пр. н. е.] Съдебно решение, Лугал-игихуш, син на управителя Урбаба, и Лушара, син на музиканта Ниурум, бяха свидетели, когато Ниурум, син на Урнемешд, дойде и каза: „Кълна се в името на царя! Нека Уригалим, моят наследник, вземе за жена Гемеигалим, дъщеря на Лугал-кигал“. Ниурум потвърди казаното. За това, че наследникът на Ниурум е взел за жена Иним-лугал. Ниурум трябва да отмери на Гемеигалим една мина сребро.

Урсатаран, син на Ниму, съдебен следовател. Свидетели: Лушара, Луебгал, Лудингир, Урсатаран. В годината, когато беше завършен корабът, наречен Планински козел Абзу“.

 

10. [2036 г. пр. н. е.] Ургар, син на Луаба, даде на сина си Урнанше 2 ику палмова гора на брега на Тигър, гора, принадлежаща на търговеца Луаба. Урбаба, син на Лулала, съдебен следовател. Урсатаран, съдия. Свидетели на това, че градината беше отмерена на Урнанше: Ниурум, чиновник; Урмеш, писар, син на Лубаба, Уршаг, син на Ургигир, Урбаба, син на Малахгал, Уригалим, син на Урбаба. Съдебно решение на Ирнана, велик сукал и управител. В годината, когато Шу-Суен стана цар.

 

1Марту: титла с неясно значение.
2„Планински козел Абзу“: митично животно, посветено на бога Енки. обитаващо морските и подземни води (абзу).
3Велик сукал: един от най-висшите държавни служители в епохата на III династия на Ур.
4Градове в Месопотамия.

 

 

X

Right Click

No right click