Втора българска държава

Синодално решение на Цариградската патриаршия относно сродяването на ромейския император Йоан Палеолог и българския цар господин Иван Александър

Посещения: 1539

 

Публикува се по: В. Тъпкова-Заимова, Р. Пенджекова, Византия през погледа на съвременниците ѝ, П., 2002

Прочети още...

Битката при Черномен (1371 г.) и нейните последици

Посещения: 12646

 

Из „Българска хроника“

 

Безименната „Българска хроника“, съставена в началото на XV в., описва нашествието на османските турци на Балканския полуостров. Обхваща събитията от 1296 до 1417 г. Запазена е по препис от XVI в. Превод на Ив. Дуйчев, СБК, II, с. 266 — 275, от J. Bogdan, Ein Beitrag zur bulgarischen und serbischen Geschichtschreibung, Archiv f. slav. Philologie, XIII, 1891, c 526 — 536.

Прочети още...

Османските турци завладяват Търново

Посещения: 4434

 

Текстът е от "Похвално слово за Евтимий" от Григорий Цамблак. Превод на В. Киселков, Митрополит Григорий Цамблак. София, 1945, с. 51-53.

Публикувано по: Текстове и документи по история на България. Съставители Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Боев.

Прочети още...

Походът на граф Амедей VI Савойски срещу българското черноморие през 1366 — 1367 г.

Посещения: 5937

 

Из „Савойска хроника"

 

Хрониката е съставена от Йохан Сервион през 1464 — 1465 г. според една стара редакция от 1417 — 1420 г. Въпреки своя белетристичен характер и множеството грешки тя е ценен извор за похода на граф Амедей VI Савойски против България през 1366 — 1367 г. Превод на В. Гюзелев от Monumenta historiae patriae — scriprores, I, Aug. Taurinorum, 1840, col. 299 — 318.

 

Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христоматия по история на България, т. II

Прочети още...

България през царуването на Иван Александър (1331-1371)

Посещения: 3816

 

Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христоматия по история на България, т. II

 

I. Възкачване и укрепване на Иван Александър на българския трон

 

Из „История“ на Йоан Кантакузин

Превод на Л. Йончев от Cantacuzenus, цит. съч., I, с. 458 — 470, 504 — 505, 507 — 511; II, Bonnae, 1831 с. 88 — 92, 336 — 339.

Прочети още...

Зографска грамота на Иван Александър от 1342 г.

Посещения: 2886

 

Дарствена грамота на Зографския манастир за с. Хантак, в поречието на Долна Струма, тогава във Византия. Пази се в Зограф. Превод на Ив. Дуйчев, СБК, И, с. 72—76, от БСМ, с. 587—590.

Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христоматия по история на България, т. II

Прочети още...

България при Михаил III Шишман (1323-1330)

Посещения: 6013

 

Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христомаия по История на България, т. II, 1978

 

Българо-византийските отношения при Михаил Шишман (1323 — 1330)

 

Из „История" на Йоан Кантакузин

Превод на Л. Йончев от Cantacuzenus, цит. съч., I, с. 175 — 182, 298 — 300, 323 — 329, 340 — 341.

Прочети още...

Цар Теодор Светослав. Отношения с Византия и Златната Орда

Посещения: 4693


Из „История“ на Георги Пахимер

 

Превод на М. Войнов от G. Pachymeres, цит. съч., II, с. 57, 264—267, 406—409, 445—448, 480—481, 558—559, 561, 601, 606, 628—629.

Публикувано по: П. Петров, В. Гюзелев, Христомаия по История на България, т. II, 1978

 

Прочети още...
X

Right Click

No right click