Османско владичество

Карпошовото въстание. 1689 г.

Посещения: 3547

 

Из историята на Силяхдар Фъндъклълъ Мехмед ага (1658 — 1725), участник в Австро-турската война от 1683 — 1699 г. Печата се до Д. Шопова. Карпошовото востание во светлоста на Силахдаровата история. Разгледи, т. I, № I, 1954, стр. 12 — 13.

Прочети още...

Описание на Видин, Оряхово, Серес и Ямбол от Евлия Челеби

Посещения: 1939

 

Печата се по: Евлия Челеби, Пътепис, Превод от османотурски, съставителство и редакция Стр. Димитров, С., 1972, с. 59, 71 — 72, 78 — 79, 154 — 155, 251. Превод от Evliya Çelebi, Seyahatnamesi, t. VI, VII, VIII, Istanbul, 1900-1928.

Публикувано по: Ц. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Прочети още...

Евлия Челеби в Габрово

Посещения: 2301

 

Сведение за преминаването на Евлия Челеби с военен отряд от 536 души през Шипченския проход през 1662 г.

Евлия Челеби. Пътепис, 50-53.

Публикувано по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

Прочети още...

Из Послание на Владислав III Ягело до турските гарнизони в севернобългарските земи от 1444 г.

Посещения: 5175

 

Печата се по: Документи за историята на българския народ XV-XIX век, с. 34.

Публикувано по: Текстове и документи по история на България. Съставители Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Боев.

Прочети още...
X

Right Click

No right click