Османско владичество

Заповед на Селим II до ямболския кадия, 1572 г.

Посещения: 1997

 

Печата се по Документи из турските държавни архиви, I, с. 10. Превел П. Дорев.

Публикувано по: Ц. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

 Tughra of Selim II

До кадията в Ямбол

С писмо ни съобщаваш, че именуваният Кючук Али, заедно със субашията Сарач Али от с. Камарок, насилствено затворили подчинените християни Драгуш, Фиток, Димитри и Георги капукехая, взели жената на последния и вършели сума злочинства. Явяваш ни, че справедливи мюсюлмани свидетелстват за това.

Прочее постановявам, когато получиш тая ми заповед, ако въпросът е така, както го представяш, да заловиш горните лица, да ги вържеш, затвориш и изпратиш в Цариград на каторжна работа.

 

1 сефер, 980 г. [13 юний 1572 г.]

 

 

X

Right Click

No right click