Османско владичество

Софийски санджак (XVII в.)

Посещения: 2062

 

Публикува се по:  Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

 

Из „Описание на света" от Кятиб Челеби от средата на XVII в.

 

Мустафа бен Абдуллах Хаджи Калфа — Кятиб Челеби (1609 — 1657) е най-известният османски историк и географ от XVII в. Оставил обширно и точно описание на всички османски азиатски и европейски територии през тази епоха. Печата се по „Описание на Румелия и Босна“, Географски описал Мустафа бен Абдуллах Хаджи Калфа. От немското издание на И. фон Хамер. Превел и снабдил с обяснителни бележки Ст. Аргиров, ΑΠП, 1, 2, 1938, с. 97 — 102.

 

Санджак София

 

София, главен град на Румелия, столица на бейлербега, голям град по средата на Белград и Едрене [Одрин]...

Филибе [Пловдив], между София и Едрине. Прекрасен град.

Ески Загора [Стара Загора], градец и кадълък при полите на Балкана...

Янболи [Ямбол], в една равнина, градец и кадълък...

Казълагач, което значи червено дърво, близо до Едрине, кадълък... Казанлък, един ден път оттатък Стара Загора в Балкана...

Чирпан, градец и кадълък, в областта на Филибе, Татар Базар [Пазарджик], Ески Загора и Казанлък.

Беркофуджа [Берковица], по средата между Иплавна [Плевен], Лофджа [Ловеч] и Уйвардже [Враца], градец с кадълък...

Татар Базар, голям градец от главния път...

Костендже [Костенец] между Самоков и Татар Базар, голям градец...

Самоков, между Кюстендил и София, градец и кадълък.

Ихтиман, една станция отвъд Татар Базар...

Ислади [Златица], югоизточно от Лофджа околия, която брои 30 села...

Сиришник, кадълък по средата между Пиреник [Брезник] и Иснебол [Знеполе]...

Пиреник, кадълък близо до София...

Иснебол, кадълък близо до София...

Ниш е третото падало на пътя от София за Белград. Голям градец и кадълък...

 

X

Right Click

No right click