Османско владичество

Мюсюлмани и християни срещу кърджалийските банди

Посещения: 1282
 

Публикувано по: Непокорни поданици на султана, Документален сборник, съставител: Петър Петров, С., 1995


1

Из султанска заповед от 13 юли 1793 г. до властите в Румелия.
— Ихчиев, Д. Турски държавни документи за кърджалиите. — Сб. НУ, 22-23, 1906-1907, 13-17.

Tughra of Selim III

За потушаването и усмиряването на бунта и революцията, които подигнаха кърджалиите или така наречените тагли-ешкияси с цел да убиват, ограбват и пленяват нещастната бедна рая и градското население, с височайше царско ираде биде назначен и натоварен... великият везир, управител на санджака Чирмен, Хасан паша...

Разбойническите отряди под началството на Дертли Мехмед и на Синаби бидоха обградени и нападнати в страните на Пирдопско и Златишко. От последните получени известия се установява фактът, че при това сражение повечето от въстаниците разбойници били избити и окончателно победени, а останалите, заедно с главатарите, са били избягали по направление към тия места, дето сега между тях и войските ми се водят ожесточени сражения.

Когато известията явяват, че въпросните разбойници строго се преследват и се разпръсват на части, когато се известява още, че те продължават да се сражават и бият с императорската ми войска, тъкмо в тоя момент се получава рапортът ви, че по вашите страни друга една многобройна разбойническа тълпа се е появила и е започнала да върши нечувани пакости над бедната рая [християните] и мирното верноподанно население [мохамеданите].

Като знаете, че моето височайше царско ираде по тоя въпрос е главно в коренното изтребване на всички разбойнически горски шайки тагли-ешкияси и в окончателното потушаване на тая кървава саморазправа, давам височайшето си царско съизволение на всички казалийски аяни, забити, жители [мохамедани] и на раята - християни за следното: щом се появят в техните села или градове или влязат разбойници, всичкото население от мъжки пол, било то рая или не, да се сгрупира и съедини като един човек, да нападне разбойниците, да ги залови и умъртви всички до крак, като не им се даде никакъв отдих за почивка...

Заловените живи разбойници да се предават на общия съд, съставен от рая - християни и мохамедани в местата, където са били заловени разбойниците, и по общо и единодушно съгласие на съвета от тоя общ съд разбойниците трябва да се осъждат на смъртна екзекуция...

Великият везир казва...: „Казалийските аяни трябва да нападат разбойниците с общото съгласие на жителите [мохамедани] и раята [християни] от всяка каза с общи сили и пълно единодушие без разлика на вяра и народност - било то рая или не.“

В отговор на това аз му отговорих: „Като споделям напълно твоето мнение относно начина за окончателното премахване и унищожаване на разбойническите грабителски шайки, както и за начина по туряне край на тая кървава кърджалийска саморазправа в империята ми, давам ти от страна на своята си височайша царска особа пълни права на действие. Давам ти право да позволиш на раята-тайфа, доколкото е необходимо, да вземе живо участие в боя и смело да се сражава наедно с другото население срещу шайката, само и само, дано бог даде, да се постигне гонимата ми височайша цел. Нека тая вътрешна война да се потуши с общи сили, труд и енергия, със съвкупно действие. Тук трябва да вземе участие и самата християнска рая и аз съм напълно убеден, че в такъв случай желаният край ще се постигне с пълно благополучие, разбойническият елемент ще бъде съвършено изтребен и в страната ще се въдвори мир и тишина, законност и правда...“

Всичкото население, раята и жителите мохамедани, братски да си подадат ръка за съвместно действие и задружно, с общи сили, да нападнат смело и решително върху разбойниците, да ги избият и унищожат всички до крак...

Великият везир е длъжен в кръга на дадените му самостоятелни права веднага да пристъпи към изпълнение на екзекуцията в присъствието на поменатия капуджибаши [почетна титла], а на казалийските аяни, жители и рая той трябва да дава нужните поощрявания, да ги подтиква и подбужда към смели и решителни действия срещу разбойниците тагли-ешкияси.

А за да не може да се преследва никое лице, било то рая или не, за убиването и обсебянето имуществото на разбойниците, налага се на великия везир да разгласи публично съдържанието на моята заповед и да съобщи, че тоя, който убива и ограбва разбойниците, не се преследва, а напротив, поощрява се от властта...

След като необходимите предупредителни известия, които ще ви се съобщят от великия везир, ви станат известни, вие сте длъжни под страх на отговорност да вземете всички мерки и всевъзможни старания, за да се сгрупирате всички, мохамедани и рая, и по тоя начин с общи сили да нападнете разбойническите шайки.

 

2

Из султански ферман от 29 юни 1793 г. - Пак там, с. 28.

Прочее, за да се тури в изпълнение моята височайша царска воля, вие сте длъжни да дадете абсолютна свобода на всички казалийски аяни, забити, жители и на раята-християни, като им внушите мисълта за самозащита и съвместно действие. В която каза биха нахлули тагли-ешкияси, населението, било то рая или не, е длъжно вкупом да се събере и храбро да се опълчи срещу тях, без да им дава спокойствие и отдих.

 

3

Из султански ферман от 29 юни 1793 г. - Пак там, 30-31.

Прочее, за да се тури в изпълнение височайшият ми царски план и за да се реализира, позволявам на всички мои верни поданици, били те християни или мохамедани, както и на казалийските аяни, забити и властници, да имат пълна власт да убиват всеки един въстаник, който би се появил някъде, и да го преследват най-безпощадно...

Като знаете височайшето ми царско повеление, ще проливате безмилостно кръвта на разбойниците, ще ги убивате безспирно и без сметка. Населението на онова окръжие, както и раята-християни от казата, въоръжени задружно и с общи сили да нападнат и да атакуват разбойниците, гдето те и да се намират, да ги убиват и наказват най-заслужено, а на заловените живи да не се оказва никаква милост и пощада, а просто да ги унищожават безогледно.

 

4

Из султанско нареждане от 7 май 1797 г. до софийския кадия. - Пак там, с.

За да се попречи минаването им [на кърджалиите], нужно е преди всичко населението от Софийската каза, без разлика на религия, съвкупно да се въоръжи и заедно с нужното число сеймени да защитава позициите и дефилетата, като по тая трудна отбрана вие не ще пропуснете нито един от разбойниците да мине отвъд Балкана.

 

 

X

Right Click

No right click