Османско владичество

Съдебно разрешение за възстановяване на разрушена църква в с. Курило

Посещения: 1443

 

Публикува се по: Турски извори за историята на правото в българските земи, т. II, съставител Бистра Цветкова, Изд. БАН, С., 1971

Превод: Гълъб Гълъбов

 

11 - 20 шабан 1028 г.

24 август - 2 септември 1618 г.                                                

Жителите на село Курило, спадащо към каза София, дойдоха вкупом в свещения шериатски съд и се изказаха и заявиха:

„Покривът на църквата, известна под наименованието Свети Отец, клони към разрушение поради минаване на време и натрупване на години; тази причина налага неотложна нужда от поправка и възстановяване [на църквата]; молим високоуважавания шериатски съд да разреши поправянето и възстановяване на църквата в стария ѝ вид.“

При това изказване [на горепоменатите] и вследствие установяването, че покривът на поменатата църква действително е разрушен, шериатският съд даде разрешение за поправянето му, като предупреди просителите да не извършват никакво изменение на стария вид на покрива. Протеклото действие на съда се протоколира и по искане се връчи [на просителите], за да им служи, когато им стане нужда.

Свидетели на станалото: Сюлейман Челеби, син на Мемед ефенди: Халил, забит на поменатото село [Курило]; Дервиш бешѐ; Чокадар Ахмед бешѐ; Мусали Челеби, секретар [на съда]; Реджеб ага, емин.

Соф. кад. per. № 308, л. 1а, док. I

 

 

X

Right Click

No right click