Османско владичество

Закон за санджака Видин от 1542 г.

Посещения: 1283

 

Публикува се по Турски извори за историята на правото по българските земи, т. I, съст. Г. Гълъбов, С., 1961

Превод и бележки на Бистра Цветкова

 

Стар закон за ливата (санджака) Видин

 

fax 85 vidinАко на пристанището се продава сол от складовете, на 100 пари се вземат по пет акчета бач. Ако от отвъдния бряг премине добитък, като коне, волове, на глава добитък се вземат две акчета. Ако преминат овце, на две овце се взема по едно акче. Ако в пристанището се продава моруна, от гражданина се вземат по четири акчета за всяка риба; ако се купи отвън, на всяка моруна се вземат по осем акчета. И ако в Канара се заколи вол, на глава добитък се взема по едно акче. И ако по Дунав откъм Килия дойде риба с кораб, ако [корабът е пълен], вземат се по петдесет акчета на гемия. Има гемии, [за които се вземат] по 30 акчета, има гемии, [за които се вземат] по 25 акчета, а има и гемии, [за които се вземат] по четири акчета. Ако от посочените гемии се продава моруна, на пет каиша се взема едно акче; ако се продава шаран, на [всеки] товар се вземат по две акчета. Ако отвън дойде в града вино в бъчви, вземат се 15 акчета. Ако в града се продава вино в бъчви, от продавача се вземат две акчета, а от купувача — четири акчета. Ако дойде вълна с кола, на чувал [вълна] се взема едно акче. Ако дойде кебе с кола, на кебе се вземат по четири акчета. На половин кебе се вземат по две акчета. Ако дойде с кола зеле, вземат се две акчета; ако дойде с дисаги, взема се едно акче. На конски товар се вземат две акчета. Ако дойде оцет в тулуми, взема се едно акче. Ако дойдат дъски с кола, вземат се по две акчета. Ако дойдат с кола липови кори, вземат се по две акчета. Ако дойдат с кола върбови дъски, взема се едно акче. Ако дойде кебе за покриване, вземат се две акчета. Ако дойде кюмюр с кола, вземат се по две акчета. Ако дойде кола грънци, вземат се по две акчета. Ако се продава кола, вземат се по четири акчета. Ако се продава впрегатен кон, вземат се четири акчета. Ако се продава вол или крава, вземат се по две акчета. Като гердек ресми (сватбарина) на мюсюлманите се вземат 60 акчета от дъщеря. От вдовица се вземат 30 акчета. Като гердик ресми (сватбарина) от неверниците (се вземат) 30 акчета от девойка; от вдовица се вземат 15 акчета;1 ако дойдат плодове с 30 коли на 4 къбрана [?]2 се взема едно акче.

 

Закон

 

На всяка моруна се взема по едно акче. За...3 на гемия се взема по едно акче. Ако дойде отдолу риба с кораб, вземат се 12 акчета. Ако дойде гемия с донбаз4, вземат се по осем акчета. Ако дойде гемия със сол, взема се по една част сол. Ако се продава с нови гемии, вземат се по две акчета.

Тъй като [жителите] на градовете и на проходите, находящи се в споменатата лива, са вписани в стария регистър, че притежават свещени заповеди и не плащат аваризите, те бяха вписани и в новия регистър. Ако след излизането [от употреба] на стария регистър, в някои опасни места се окажат села, които трябва да се счетат за дербенджийски, с изложения санджакбейовете и кадиите на споменатата лива [трябва да донесат], за да им се дадат свещени заповеди, че в замяна на пазенето на проходите те се освобождават от авариз-и дивание и да се донесе в султанския двор, че действително пазят проходите. Издадена е заповед да се запази горното положение. А те бяха вписани в новия регистър, че съгласно заповедта са освободени от авариз-и дивание. Да плащат другите данъци!

 

1Смисълът на текста тук е неясен.
2В текста magerye — непонятна дума.
3Вероятно някакъв вид риба в нечетлива дума.
4В текста donbaz > donbay, бивол, биволица.

 

 

X

Right Click

No right click