Първа българска държава

Хан Крум умира при подготовката си за щурм на Константинопол

Посещения: 3557

 

Пасажът е от анонимна византийска хроника, описваща събития от второто десетилетие на IX в.

Превод на Г. Цанкова в ГИБИ, Т. IV, с.22

 

Krum33Прочее след това на императора (Лъв V) било известно по слух, че Крум се е отправил на поход, като събрал голяма войска от аварите и околните Славинии. Освен това той бил приготвил частите и съоръженията на различни обсадни машини, големи машини триболи и тетрабоди, костенурки и високи стълби, топки, лостове и кирки, овни и подставки за изхвърляне на стрели, огнехвъргачки и каменохвъргачки, скорпиони за хвърляне на стрели, прашки - изобщо всякакви съоръжения срещу зъберите на стените, за да превземат града откъм западната му страна, откъм Влахернската стена. Той искал да закара всички тези съоръжения там, където бяха хвърлени стрелите срещу него. Той бил приготвил в оборите си десет хиляди вола, за да пренесе всички споменати съоръжения, като ги натовари на обковани с желязо коли на брой пет хиляди, които поръчал да направят. Като чул това, Лъв изпратил съгледвачи и щом узнал истината, събрал голяма войска и майстори и започнал да строи друга стена вън от градските стени, като изкопал широк ров. Той започнал да строи, но не завършил, за да покаже Бог, който осуетява човешките желания, унищожава замислите на народите и намеренията на управниците, че хората не могат да направят нищо със собствените си сили и възможности. Преди да започне пролетта, както разправят някои избягали от България пленници, на Великия четвъртък пред Великден първенецът на България, прочутият Крум, който имал намерение да превземе столицата, завършил живота си, заклан от невидима ръка, като през устата, ноздрите и ушите му бликали потоци от кръв. Така в злини завършил той живота си. Прочее Лъв, възгордян, като че ли сам той, а не Бог е сразил неприятеля, изпратил послания до всички градове и области, в които известявал: "Намерих българите близо до града и благодарение на моята предпазливост, храброст и съобразителност ги прогоних всички, като пронизах със стрела първенеца им. И по такъв начин, пишел той, умря, той, нашият враг."

 

 

X

Right Click

No right click