Трета българска държава

Из Договор между България и Румъния от 7 септември 1940 г.

Посещения: 1665


Печата се по: Стенографски дневници на XXV Обикновено народно събрание. Първа извънредна сесия, открита на 20 септември, закрита на 23 септември 1940 г. София, 1941, с.с.8-10.

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Прочети още...

Наредба-закон за разтуряне на партийно-политическите организации от 14 юни 1934 г.

Посещения: 1599


Печата се по: Сборник на действуващите съдебни закони в царството (1878 - 1942 г.), ч. II, С, 1942, с. 537.

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Прочети още...

Манифест към българския народ от правителството на Кимон Георгиев

Посещения: 2940

 
Печата се по: Държавен вестник, бр. 38 от 19 май 1934 г., притурка

Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Прочети още...

Из спомените на Александър Малинов за септемврийските събития през 1923 г.

Посещения: 1320


Печата се по: Малинов, Ал. Под знака на острастени и опасни политически борби. София, 1991, с.с. 96-98.

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Прочети още...

Из Манифест към българския народ от правителството на проф. Александър Цанков

Посещения: 1175


Печата се по: Държавен вестник, бр. 55 от 11 юни 1923 г.

Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Прочети още...

Из Военна конвенция между Русия и България от 22 април 1902 г.

Посещения: 1242


Печата се по: Кесяков, Б. Принос към дипломатическата история на България (1878-1925), Том I. София, 1925, с. 20.

Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Прочети още...
X

Right Click

No right click