Трета българска държава

Неизвестен документ от архива на Андрей Тошев за българо-турските отношения в началото на 1914 г.

Написана от Кирил Алексиев
Посещения: 6802

 

Краят на Балканските войни от 1912–1913 г., с мирните договори от Лондон, Букурещ и Цариград, очертава окончателно стратегическите интереси и направления сред малките и големи геополитически играчи в региона.  Времето на равновесието между силите окончателно е загубено. Цикличните кризи, носещи взривоопасен заряд, зачестяват, което затруднява все повече политиците да намерят дипломатическо разрешение на конфликтните ситуации. Започва дори да се наблюдава опасната тенденция самите дипломати да  гледат все по-благосклонно към разрешаването на споровете чрез силата на оръжието.  В глобален план непрекъснато нарастващото напрежение между двете основни военно-политически групировки намира израз в зачестяващи кризи и конфликти. Едно десетилетие на съперничества и кризиси наближава своя предизвестен край в пожарите на колосален конфликт, който – замислен като локална разправа с непокорен и проблемен съсед, – се превръща в световна война, отнела живота на милиони и заплашваща съществуването на самата европейска цивилизация.

Прочети още...

Писма на военнопленници в България – 1918. Сборник документи от Царската придворна печатница (1915-1917)

Написана от Христо Милков
Посещения: 1727Ще представя на читателя извънредно рядко издание, озаглавено „Писма на военнопленници в България”. Тази ценна и малко известна публикация е създадена в Царската придворна печатница през 1918. Това е сбирка, съчетаваща 160 писма, телеграми и пощенски картички, написани между 1915 и 1917 г., подредени хронологично. Състои се от две части - откъси от тези документи и пълните им текстове. Първата е на френски език, а втората представлява факсимилета на оригиналите, написани на родните езици на всеки от авторите. То представлява интерес само по себе си, защото личната кореспонденция винаги е ценно историческо свидетелство за всяка епоха.

Прочети още...

Из Договор между България и Румъния от 7 септември 1940 г.

Посещения: 2625


Печата се по: Стенографски дневници на XXV Обикновено народно събрание. Първа извънредна сесия, открита на 20 септември, закрита на 23 септември 1940 г. София, 1941, с.с.8-10.

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Прочети още...

Наредба-закон за разтуряне на партийно-политическите организации от 14 юни 1934 г.

Посещения: 2970


Печата се по: Сборник на действуващите съдебни закони в царството (1878 - 1942 г.), ч. II, С, 1942, с. 537.

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Прочети още...

Манифест към българския народ от правителството на Кимон Георгиев

Посещения: 5181

 
Печата се по: Държавен вестник, бр. 38 от 19 май 1934 г., притурка

Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Прочети още...

Из спомените на Александър Малинов за септемврийските събития през 1923 г.

Посещения: 2220


Печата се по: Малинов, Ал. Под знака на острастени и опасни политически борби. София, 1991, с.с. 96-98.

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Прочети още...

Из Манифест към българския народ от правителството на проф. Александър Цанков

Посещения: 2021


Печата се по: Държавен вестник, бр. 55 от 11 юни 1923 г.

Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Прочети още...
X

Right Click

No right click