Трета българска държава

Писма на военнопленници в България – 1918. Сборник документи от Царската придворна печатница (1915-1917)

Написана от Христо Милков
Посещения: 317Ще представя на читателя извънредно рядко издание, озаглавено „Писма на военнопленници в България”. Тази ценна и малко известна публикация е създадена в Царската придворна печатница през 1918. Това е сбирка, съчетаваща 160 писма, телеграми и пощенски картички, написани между 1915 и 1917 г., подредени хронологично. Състои се от две части - откъси от тези документи и пълните им текстове. Първата е на френски език, а втората представлява факсимилета на оригиналите, написани на родните езици на всеки от авторите. То представлява интерес само по себе си, защото личната кореспонденция винаги е ценно историческо свидетелство за всяка епоха.

Прочети още...

Из Договор между България и Румъния от 7 септември 1940 г.

Посещения: 1732


Печата се по: Стенографски дневници на XXV Обикновено народно събрание. Първа извънредна сесия, открита на 20 септември, закрита на 23 септември 1940 г. София, 1941, с.с.8-10.

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Прочети още...

Наредба-закон за разтуряне на партийно-политическите организации от 14 юни 1934 г.

Посещения: 1752


Печата се по: Сборник на действуващите съдебни закони в царството (1878 - 1942 г.), ч. II, С, 1942, с. 537.

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Прочети още...

Манифест към българския народ от правителството на Кимон Георгиев

Посещения: 3183

 
Печата се по: Държавен вестник, бр. 38 от 19 май 1934 г., притурка

Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Прочети още...

Из спомените на Александър Малинов за септемврийските събития през 1923 г.

Посещения: 1398


Печата се по: Малинов, Ал. Под знака на острастени и опасни политически борби. София, 1991, с.с. 96-98.

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Прочети още...

Из Манифест към българския народ от правителството на проф. Александър Цанков

Посещения: 1247


Печата се по: Държавен вестник, бр. 55 от 11 юни 1923 г.

Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Прочети още...
X

Right Click

No right click