Трета българска държава

Манифест от 22 септември 1908 г. за обявяване на българската независимост

Посещения: 1578

 

Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

 

Bulgarian Indipendence Manifesto 1908По волята на незабвения цар-освободител, великият братски руски народ, подпомогнат от добрите ни съседи поданиците на Негово величество румънский крал, и от юначните българи на 19 февруари 1878 г. се сломиха робските вериги, що през векове оковаваха България, някогаж тъй велика и славна.

Оттогава и до днес, цели тридесет години българският народ, непоколебимо верен към памятта на народните дейци за своята свобода и въодушевен от техните завети, неуморно работи за уреждането на хубавата си земя и създаде от нея, под мое ръководство, и онова на о бозе почившия княз Александър, държава, достойна да бъде равноправен член в семейството на цивилизованите народи.

Винаги миролюбив, моят народ днес копнее за своя културен и икономически напредък; в това направление нищо не бива да спъва България, нищо не трябва да пречи на преуспяването ѝ. Такова е желанието на народа ни, такава е неговата воля - да бъде според както той иска.

Българският народ и Държавният му глава не могат освен еднакво да мислят и едно да желаят.

Фактически независима, държавата ми се спъва в своя нормален и спокоен развой от едни узи, с формалното разкъсване на които се отстрани и настаналото охлаждение между България и Турция.

Аз и народът ми искрено се радваме на политическото възраждане на Турция; тя и България, свободни и независими напълно една от друга, ще имат всички условия да създадат и уякчат приятелските си връзки и да се предадат на мирно вътрешно развитие.

Въодушевен от това свято дело и за да отговаря на държавните нужди и народното желание с благословението на Всевишния провъзгласявам съединената на 6 септември 1885 година България за Независимо Българско царство и заедно с народа си дълбоко вярваме, че този ни акт ще намери одобрението на Великите сили и съчувствието на целия прогресивен свят.

Да живее свободна и независима България!

Да живее Българският народ!

 

На първообразното със собствената ръка на Негово Величество подписано: Фердинанд I

Министър-председател и министър на обществените сгради, пътищата и съобщенията: А. Малинов

Министър на външните работи и вероизповеданията: С. Паприков

Министър на вътрешните работи: М. Такев

Министър на народното просвещение: Н. Мушанов

Министър на финансите: Ив. Салабашев

Министър на правосъдието: Т. Кръстев

Министър на войната: генерал-лейтенант Николаев

Министър на търговията и земледелието: А. Ляпчев

 

Велико Търново, 9/22 септември 1908 г.

 

 

X

Right Click

No right click