Трета българска държава

Манифест към българския народ от правителството на Кимон Георгиев

Посещения: 5031

 
Печата се по: Държавен вестник, бр. 38 от 19 май 1934 г., притурка

Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

 

Българи!

 

K.georgievДосегашната партийна политическа система окончателно се провали. Пълното разложение на партиите дълбоко засегна обществото, държавата и народното стопанство. Последвалата от това морално-политическа криза рискуваше да се обърне в държавна. Последният изход от това състояние е днешната гавра на партийните хора с народ и държава. Това състояние не позволява да се създаде една стабилна и творческа власт. Партийните и лични разпри не дадоха възможност, не само да се разрешат, но и да се поставят държавните и стопански въпроси. Всичко това наложи партийната власт да бъде заменена с непартийна - национална власт. Всред общото разложение единствено Армията остана незасегната от процеса на развалата. Вдъхновявана от най-чист идеализъм само тя, Армията, се явява годна да тури край на днешната анархия и да осигури всестранната обнова на страната. Подбуждана от това съзнание, както и от чувството на дълг пред безпомощността, в която тъне българския народ, Армията счете, че е крайно време да премахне това опасно състояние и да открие пътя за възхода на страната. Армията знае, че в редовете на всички политически и обществени среди има добри синове на страната, които тя призовава да подпомогнат делото на новата власт, на която предстоят за разрешение следните по-важни задачи:

1. Стегната и икономична организация на държавата - намаление числото на министерствата, на окръзите, на общините и на службите по всички ведомства.

2. Стабилна общинска власт с назначавани кметове.

3. Стабилитет на обществените служители. Промените в личния състав ще стават само във връзка с преустройството на службите и изискванията на моралния, образователния и служебния ценз на служителите.

4. Възстановяване кредита на държавата: а) уравновесен бюджет; б) възможно по-бързо изплащане на вътрешните задължения на съкровището; в) създаване на нови приходи чрез монополи.

5. По-евтин и достъпен кредит, особено за земеделското и занаятчийското съсловие.

6. Разширяване, единство и контрол на кооперативния кредит.

7. Най-широко покровителство на земеделието, което ще бъде център на внимание и грижи на държавата.

8. Насърчаване на всички мероприятия, които ще повдигнат културно нашето село.

9. Премахване на досегашното безредие в индустриалната област. Нагодяване индустрията към стопанските и национални нужди на страната. Възможно поевтиняване на индустриалните произведения.

10. Грижи за създаване на повече и по-сигурни пазари за продуктите на нашата земя.

11. Облекчение на безработицата чрез създаване на обществени предприятия и покровителство на труда чрез действително прилагане на социалното законодателство и засилване фондовете за обществените осигуровки.

12. Основно преустройство на учебното дело, съобразно задачите на държавата и поминъчните нужди на народа.

13. Правосъдни реформи, които ще позволят по-бързо, по- достъпно и по-евтино правораздаване.

14. Възстановяване авторитета на държавната власт върху цялата територия на държавата.

15. Мир и добри отношения с всички велики сили и особено с нашите съседи. Възстановяване отношенията ни със Съветска Русия. В името на тия неотложни и спасителни за страната задачи, достойни за благородното дело на Армията, новата власт, която идва в името на гражданския мир и обединението на всички сили, разчита на подкрепата на целия Български народ и на широката готовност за жертви от всички пред олтаря на Отечеството.

Да живее България!

(подписи на министрите)

 

X

Right Click

No right click