Трета българска държава

Спогодба между България и Балканското съглашение от 31 юни 1938 г.

Посещения: 2283

 

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

 

Entente BalkaniqueКато взеха в съображение:

Че България е привързана към политиката за затвърдяване мира на Балканите и че тя е въодушевена от желанието да поддържа с балканските държави отношения на добро съседство и на приятелско сътрудничество и

Че държавите от Балканското съглашение са въодушевени по отношение на България със същия дух на миролюбие и от същото желание за сътрудничество,

Подписаните

Негово превъзходителство господин Георги Кьосеиванов, български министър-председател, министър на външните работи и изповеданията, от една страна, и

Негово превъзходителство господин Иван Метаксас, гръцки министър-председател, министър на външните работи, в качеството си на сегашния председател на постоянния съвет на Балканското съглашение, действуващ от името на всичките членове на Балканското съглашение, от друга страна.

Заявяват от името на държавите, които те представляват, че тези държави поемат задължение да се въздържат в техните взаимни отношения от всякакво прибягване до силата съгласно съглашенията които всяка от тия държави е подписала в областта на ненападението, и че те се съгласяват, колкото се отнася до тях, да се откажат от прилагането постановленията, съдържащи се в част IV (Военни, Морски и Въздушни клаузи) на Ньойския договор, както и от постановленията, съдържащи се в конвенцията, относно границите на Тракия, подписана в Лозана на 24 юлий 1923 г.

 

Направена в Солун в двоен екземпляр на 31 юлий 1938 г.

 

(подписал) Г. Кьосеиванов       (подписал) И. Метаксас

 

 

X

Right Click

No right click