Новото време

Сръбското село

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Из труда на Вук Караджич (1787—1864) — една от централните фигури на Сръбското възраждане.

Печата се по Вук Караџић. Географско-статистическо описанjе Cpбиje. Даница, 1827. Сабрани дела, кн. VIII. Београд, 1969, стр. 166-169.

Прочети още...

Финансите в Османската империя след Кримската война

 

Публикува се по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Из труда на П. А. Чихачев (1808 — 1890), руски ориенталист и дипломат, пътешествал 20 години из Османската империя. Печата се по П. А. Чихачев. Великие держави и Восточннй вопрос. Москва. 1970, стр. 113 — 115.

Прочети още...

Закон за земите. 1858 г.

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Документи за българската история. Τ. IV, с. I. Под ред. на Хр. Гандев и Г. Гълъбов. С., 1959, стр. 14 — 24.

Прочети още...

Из англо-френско-австрийския посланически проект за реформи в Османската империя. 1856 г.

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Барон фон Прокеш до граф Буол Шауенщайн. 24. I. 1856 г.

Печата се по Документи за българската история. Τ. V. Документи за новата история на българския народ из виенските държавни архиви. 1830—1877. Събр. П. Пиков. С., 1948, стр. 51.

Прочети още...

Стопанското положение на Османската империя през 70-те години на XIX в.

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Докладна записка на В. Пресел „Нашите интереси в Източния въпрос“. Септември 1877 г.

Печата се по Извори за българската история. Τ. XVIII. Немски извори за българската история. Τ. I (1875 — 1877). С., 1973, стр. 151 — 154.

Прочети още...

Еничарите и реформите на Селим III

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Из трактата на челеби Мустафа паша, виден държавен деец и привърженик на Селимовите реформи. 1804 г.

Печата се no W. Wilkinson. Tableau historique, géographique et politique de la Moldavie et de la Walachie. Paris, 1821, p. 287—288, 317—319.

Прочети още...
X

Right Click

No right click