Новото време

Послание на митрополит Тимотей до папа Пий V. 1572 г.

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Γ. Τ. Κόλια.  Ἐπιστολῆ τοῦ μητροπολίτου Τιμοθέον πρός τόν πάπαν Πῖον Ε᾿ (1572), τόμος „Είς μνῄμην Κ. Αμαντόν" (1874–1960), Ἀθῆναι 1960, ς. 391–412.

Прев. Α. Алексиева.

Прочети още...

Обсадата на Виена. 1683 г.

 

Печата се по О. Klopp. Das Jahr 1683 und folgende grosz Türkenkrieg bis zum Frieden von Carlowitz 1699. Graz 1882, S. 138.

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Прочети още...

Борбата на Михаил Храбри, Арон и Сигизмунд Батори срещу турците. Краят на XVI в.

 

Из английската дипломатическа кореспонденция.

Печата се по Documents concerning Rumanian History (1427-1601). Collected from British Archives by E. D. Tappe. London —The Hague, 1964, q.
72 — 73, 83.

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Прочети още...
X

Right Click

No right click