Балканите

Албания в средата на XIX в.

Посещения: 2568

 

Публикува се по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по J. G. von Hahn. Albanesische Studien. Wien, 1853, p. 12–18.

Прочети още...

Светозар Маркович. Из „Сърбия на изток“. 1871 — 1872 г.

Посещения: 1877

 

Публикува се по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Целокупна дела Светозара Марковића. Свеска шеста. Cpбja на истоку. Београд, 1892, стр. 9 — 168.

Прочети още...

Населението на Сърбия през XIX в.

Посещения: 1502

 

Публикува се по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Државопис Cpбиje. III св. Београд, 1869, стр. 103.

Прочети още...

План за създаване на Югославянска федерация. 1848 г.

Посещения: 1787Съставен от дейците на тайния белградски кръжок, сред които е имало и лица, близки до сръбските правителствени кръгове (М. Бан и др.).

Публикува се по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по А. Дурковић — Jакшић. Србиjанско-црногорска сарадња (1830 — 1851). Београд. 1957, стр. 87 — 88.

Прочети още...
X

Right Click

No right click