Балканите

Молба на охридския патриарх Герман (1688—1691) до султана, 1689 г.

Посещения: 2747

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по И. Снегаров. Един охридски документ. Македонски преглед, г. XI, 1939, кн. 3 и 4, стр. 115—116.

 

Моето скромно и нищожно изложение пред небесния праг на великия дворец е следното: Аз, Вашият слуга, сегашен патриарх на неверниците в Охрид и нему подчинените места, донасям, че по силата на нашата религия и съгласно старите закони, макар и да влиза в длъжностите и правата на Вашия слуга да представя лицата за назначение на съществуващите митрополитски длъжности за неверниците, подведомствени на моята патриаршия, калугерът на име Игнатий, сегашен митрополит на Арнаут-Белград1, Авлона и околностите им, противно на обичая и закона се е снабдил с берат с помощта на някои лица и по този начин е пренебрегнал Вашия слуга.

Ето защо, като представям съгласно стария закон за митрополит на Арнаут-Белград, Авлона и околностите им калугера на име Партений, бивш охридски патриарх, моля да бъде назначен, след като внесе в държавното съкровище обичайния дар, като му се връчи високославен свещен берат, и да се уволни поменатият калугер Игнатий.

Очаквайки пристигането на берата, нека бъде според волята и желанието на Ваше Императорско Величество, щастливия ми султан.

Слугата Ви Геман,
сегашен охридски патриарх.

[Бележка от канцеларията]: Току-що е издаден берат с дата 15 шеввал 1 100 г. [3. VIII. 1689 г.] на името на поменатия в изложението калугер Игнатий, митрополит на Арнаут-Белград, обаче още не е зарегистриран. Нека бъде според волята и заповедта на моя султан.

Стар дар. . . 6540 [акчета]

 

1Гр. Берат.

X

Right Click

No right click