Балканите

Местното управление в Сърбия

Посещения: 1225

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Вук Караџић, Географско-статистическо описанjе Cpбиje. Даница, 1827. Сабрани дела, кн. VIII. Београд, 1969, стр. 166-369.

 

Както в главния варош на всяка нахия има кадия и мюселими, така във всяко княжество има оберкнезове, а във всяко село по няколко кметове и селски кнезове. Оберкнезовете са остатъци от старите сръбски князе, но понеже турците са нарекли по-късно и селските старейшини кнезове, то за разлика от тях тези се наричат оберкнезове. Това идва от немски, а на турски се нарича „баш кнез“. Селските кнезове се избират и свалят от селяните, а оберкнезовете биват утвърждавани със султански берат от поколение на поколение. Ако оберкнезът умре от естествена смърт или бъде посечен от турците, неговият син или брат (ако няма син) заема неговото място. Постепенно обаче князете в Сърбия заради участието си в разни войни и бягства в немските земи са загубили правата си. До днешно време са се задържали само Карапанджичите в Неготинския пограничен район, които са плащали ежегоден данък на султана, а в останалото са управлявали самостоятелно народа; но сега вече и те са загубили правата си, а и рода на Карапанджичите изчезна. По такъв начин управляваха и Рашковичите до 1690 г... В Херцеговина пък, където народът не се вълнуваше толкова през войните, има кнезове (които тук се наричат воеводи) с берати, чиито родове са се задържали стотина години...

Оберкнезът е народният глава от своето княжество. Ако пашата иска нещо от народа или пожелае да му обяви нещо, или пък народът иска нещо от пашата, всичко става чрез оберкнезовете; когато пристигне нов паша, той отива да го посрещне с „добре дошъл“. Пашата налага данъци на нахиите, а оберкнезовете ги разпределят по княжествата, а вече в самите княжества — по кметовете на селата, а те пък по хората. След това оберкнезовете, сами или с турците, събират данъците и ги предават на турците. Оберкнезът има по няколко пандури за прислуга... Оберкнезът трябва да е умен, красноречив и свободен, а ако се ползва и с милостта на пашата, почитат го и се боят от него и турците. По облекло и начин на живот оберкнезовете слабо се различават от всички други богати селяни.

Както оберкнезът е глава на княжеството, така кметовете са глави на селата. Те съветват селяните за някои работи, особено когато се дели нещо или се установява коя стока колко струва. Когато турците затворят някого, справедливо или несправедливо, те отиват, та се молят за него и молбата им най-често се приема; ако ще да е най-виновен, те вдигат селото и го избавят (като плащат за вината и за виновника); но когато предават някого, казват на пашата или на кадията: „Не го искаме между нас, твой севап, наш джевап.1 Погуби го.“ И вече го няма.

 

1Твое дело, наша отговорност (тур.).

 

Belgrade pashaluk

 

X

Right Click

No right click