Източен въпрос

Руско-турски мирен договор, сключен в Яш на 29 декември 1791 (9 януари 1792 г.)

Посещения: 1929

 

Публикува се по: Международни актове и договори (1648 - 1918), съст. доц. Слава Стефанова


Чл. 1. (Уговаря се прекратяване на неприятелските действия и на враждата между страните; възстановяване и запазване на вечен мир, постоянна дружба и нерушимо добро съгласие; обявяване на амнистия.)

Чл. 2. (Потвърждават се договорите: мирният договор от 10 юли 1774 г.,  пояснителната конвенция към него от 10 март 1779 г., търговският договор от 10 юни 1783 г. и актът от 28 декември 1783 г, за присъединяване към Руската империя на Крим и Таман, обявяващ за граница реката Кубан.)

Чл. 3. ...Реката Днестър навеки ще бъде граница между двете империи...

Чл. 4. (Връщат се на Портата направените от Русия през войната завоевания и специално Бесарабия и Молдавското княжество. Подновяват се задълженията на Портата по отношение Молдавия и Влашко, изложени в Кючуккайнарджийския акт.)...

 

X

Right Click

No right click