Кореспонденция

Писмо на султан Мехмед III до консулите на Марсилия, 1595 г.

Посещения: 1433

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се по Th. Lavallée. Histoire de L'Empire Ottoman depuls les temps  anciens jusqu' a nos jours. Paris, 1855, p. 607 — 508.

Tughra of Mehmed III
Нашето императорско и върховно слово ви съобщава, че след като императорът на Франция почина наскоро, кралят на Навара, който стои най-близо до короната, го наследи; междувременно вие не само сте отказали да му се подчините, но даже сте се съюзили с неговите и нашите неприятели. Ето защо левантинските и други корсари са пленили вашите кораби навсякъде, където са ги срещнали, и са заробили тези, които са били в тях. Научавайки, че продължавате с вашите лоши намерения, че отказвате да дадете на господаря си послушанието и почестите, които му се полагат, и че даже воювате с неговите армии, ние ви приканваме или по-скоро ние ви нареждаме... да склоните вашите началници и да се подчините на най-великия измежду великите и мощни господари, Хенри, крал на Навара, понастоящем император на Франция, както сте се подчинявали на другите императори, негови предшественици. Ако постоянствате в тъмното си упорство, ние ви обявяваме, че вашите съдове и техният товар ще бъдат конфискувани, а хората заробвани във всички наши земи и по море. Междувременно вашият благочестив император, желаейки да ви осигури нашето благоразположение, често ни е писал във ваша полза, молейки да не се създават грижи и пречки за вашата търговия и да ви позволя да се радвате в мир на нашето покровителство. Ако вие обаче откажете все още да му се подчините и да му бъдете верни, знайте, че няма да правим никаква разлика между вас и най-големите ни врагове и че няма да можете да избегнете ужасно наказание. По молба на посланика на Франция, който живее близо до нас, ние предадохме на нашите капуджии високите ни и върховни нареждания, според които, ако се подчините на вашия благочестив император, вашите роби ще бъдат освободени, имуществата ви по африканското крайбрежие и другите области на нашата империя ще ви бъдат върнати; нещо повече, ще ви бъде разрешено да пътувате свободно из всички подчинени на нас земи, както сте правили досега, без някой да ви затруднява или пречи; напротив, ние искаме да отивате, идвате и пребивавате в пълна сигурност въз основа на договорите и конвенциите. Не се съмнявайте в това, което ви казваме, и имайте пълна вяра в нашето свещено слово.

 

 

X

Right Click

No right click