Османска империя

Описание на феодалното устройство на Османската държава през средата на XVII век от Али Чауш от София

Посещения: 1650

 

Публикува се по Турски извори за историята на правото по българските земи, т. I, съст. Г. Гълъбов, С., 1961

Превод на Борис Н. Ачков

Прочети още...

Закон за земята от 1609 г.

Посещения: 1348

 

Публикува се по Турски извори за историята на правото по българските земи, т. I, съст. Г. Гълъбов, С., 1961

Превод на Гълъб Д. Гълъбов

Прочети още...

Сведения за феодалното устройство на Османската държава в кануннамето на Айни Али от началото на XVII век

Посещения: 1061

 

Публикува се по Турски извори за историята на правото по българските земи, т. I, съст. Г. Гълъбов, С., 1961

Превод на Гълъб Д. Гълъбов

Прочети още...

За храната и храненето

Посещения: 1155

 

Публикува се по: Ханс Дерншвам, Дневник за пътуването му до Цариград през 1553-1555 г. Прев. Мария Киселинчева, С., 1970, стр. 155-162.

Прочети още...

За евреите

Посещения: 2147

 

Публикува се по: Ханс Дерншвам, Дневник за пътуването му до Цариград през 1553-1555 г. Прев. Мария Киселинчева, С., 1970, стр. 135-148.

Прочети още...

Кръвният данък и „управлението на робите“

Посещения: 2348Публикува се по: Ханс Дерншвам, Дневник за пътуването му до Цариград през 1553-1555 г. Прев. Мария Киселинчева, С., 1970, стр. 81-90.

Заглавието е по публикацията в: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в., стр. 43

Прочети още...
X

Right Click

No right click