Османска империя

Ферман на султан Мехмед III от 1601 г., относно рекрут за еничарския корпус

Посещения: 4521

 

Публикуван по: Цв. Георгиева, Д. Цанев, Христоматия по история на България, т. III

 Tughra of Mehmed III

До славния и могъщ бейлербей на Румелия, бог да увеличи силата и славата му, до предобродетелните и премъдри съдници на селата и градовете от областта на споменатия бейлербей и до агите на еничарските оджаци.

С пристигането на настоящия мой императорски ферман да бъде известно, че от учредяването на великата османска държава и на богохранимия халифат на богоизпратения пророк на правоверните има обичай за създаването и организирането на моите храбри еничарски дружини да се повикват на военна служба и да се изпращат в еничарските оджаци младежи от неверниците от 15 до 20-годишни, снажни, здрави и годни за война.

Като знаете височайшата ми воля и тази година да се приложи тоя обичай за усилване на еничарските оджаци, заповядваме и нареждаме с пристигането на височайшия ферман да назначите и изпратите незабавно достатъчен брой мубашири, щото чрез тях да предприемете най-бързо подбора и изпращането на новите еничари.

Знайте също, че изпратените мубашири, според височайшето ми нареждане, ще имат правото, когато се яви нужда, да прилагат заповедите на известната свещена фетва на шейх-юл-исляма, съгласно с която, ако някои от неверниците родители или друг някой се противопостави да предаде за еничарин сина си, да се обеси веднага на прага на вратата му, като кръвта му се счита без стойност.

Накрая заповядах да известите на жителите настоящия мой императорски ферман, като съобщавате съдържанието му чрез глашатаи по султанските пътища на великата ми държава. Така, като изпълнявате неотклонно съдържанието на настоящия мой императорски ферман, бъдете уверени, че изпълнявате моята височайша императорска воля.

Така да ви бъде на помощ пророкът и свещеният му Коран.

 

X

Right Click

No right click