Османска империя

Хатихумаюн на султан Селим III за необходимостта от реформи в армията 1796 г.

Посещения: 1996

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Печата се но Е. Z. Karal. Sultan Selim III'  ün Hatt-i Humayunlari. Nizam-I cedid (1789—1807 Ankara, 1946, s. 58.

 

Soldier of European InfantryВезире мой, аз зная твърдо, че нашите войски не са в състояние да противостоят на една обучена войска. Това се доказва в продължение на тринадесет години, но никой не го е разбрал. Положих много усилия, за да подготвя обучени войски в Левенд-чифлик и на други места. Никой обаче не ме подкрепи. Ако не беше така, днес вече можехме да разполагаме с известно количество такива войски. От разни наставления обаче няма полза. Колкото повече необучени войници се съберат, толкова по-изгодно е това за неприятеля и толкова по-пагубно за нас. Аз се ползвам от оръжието на нашите предци, значително по-добри от много други. Умея да си служа с лък и със стрели, и с пушка, и със сабя. Отлично разбирам обаче, че такова оръжие няма да задържи армия, действаща по нова тактика. Това е именно предметът на моите грижи и старания. Но на кого да се обясни всичко това? И кой знае кога ще го разберат?

 

 

X

Right Click

No right click