Османска империя

Из англо-френско-австрийския посланически проект за реформи в Османската империя. 1856 г.

Посещения: 1280

 

Публикувано по: Мария Тодорова, Подбрани извори за историята на балканските народи XV - XIX в.

Барон фон Прокеш до граф Буол Шауенщайн. 24. I. 1856 г.

Печата се по Документи за българската история. Τ. V. Документи за новата история на българския народ из виенските държавни архиви. 1830—1877. Събр. П. Пиков. С., 1948, стр. 51.

 

Приложение на предложения на Портата проект за реформи:

1. Наново да се потвърдят в тържествен акт постановленията на хатишерифа и танзимата за равноправие на вероизповеданията и расите.

2. Портата да признае всички права, дадени от старо време на разните немюсюлмански общини.

3. Всяка немюсюлманска община се задължава да се реформира според духа и напредъка на времето.

4. За християнските общини само от една вяра, т. е. без мюсюлмани, за смесените общини, за църквите, училищата, болниците, гробищата, поддържането на постройки.

5. Пълно равноправие на вероизповеданията.

6. Никакво преследване на религиозни убеждения.

7. Всички се допускат до обществени служби.

8. Достъп на всички в държавните училища; смесени съдилища за смесени дела...

 

 

X

Right Click

No right click