Втора българска държава

Царица Анна, съпруга на цар Иван Асен II

Посещения: 2693

 

Иван Лазаров

 

Из "Кой кой е в средновековна България"

Йордан Андреев, Иван Лазаров, Пламен Павлов

 

Анна (Анисия) - бълг. царица (1218 -1221), първа съпруга на цар Иван Асен II (1218 — 1241). За нея е записано славословие в Синодика на бълг. църква като една от правосл. бълг. царици. Виз. летописец Георги Акрополит съобщава, че била наложница, незаконна жена на Иван Асен II, но поне засега не разполагаме с други сведения, които да потвърдят или да отхвърлят това твърдение.

Иван Асен се оженил за А. още преди възшествието си на престола през 1218 г. Благодарение на брака си с нея той получил рус. помощ, за да отвоюва бащиното си наследство. Царуването на А. било твърде кратко. Още в нач. на управлението си Иван Асен II потърсил сродяване с унг. крал Андрей II. На връщане от кръстоносен поход в Светите земи войските на краля били спрени на бълг. граница и им бил отказан свободен достъп и преминаване до родината им. Проведените преговори довели до споразумение - Андрей получавал възможност да премине безпрепятствено през България, а в замяна на това младият бълг. цар получавал дъщеря му Анна-Мария за съпруга. Бракът можел да се осъществи само с благословията на папата, поради което преговорите продължили близо три години. През този период, между 1218 — 1221 г., А. била изпратена в манастир. Получила монашеското име Анисия и тихо завършила земния си път — често срещана участ на неудобните бълг. царици.

От брака на А. с Иван Асен са известни две дъщери — Мария (съпруга на епирския деспот Мануил Ангел Комнин) и неизвестна по име дъщеря (условно „Белослава“) — омъжена около 1234 г. за ср. крал Стефан Владислав.

 

Литература:

Златарски, В. История. Т. 3, с, 608;
Божилов, Ив. Фамилията на Асеневци. I, №7,86 - 87.  

 

 

X

Right Click

No right click