Първа българска държава

Енравота

Посещения: 3065

 

Иван Лазаров

 

Из "Кой кой е в средновековна България"

Йордан Андреев, Иван Лазаров, Пламен Павлов

 

1332918388Енравота (Воин) — бълг. принц, първороден син на хан Омуртаг (814 — 831). Съгласно наследственото право на прабългарите бил канартикин, т.е. престолонаследник. Поради явната си привързаност към християнството бил лишен от властта, вероятно още приживе на баща си. Държавното кормило било поето от най-малкия Омуртагов син Маламир (831 — 836).

Скоро след смъртта на баща им Е. помолил брат си да освободи от тъмницата един ромейски пленник на име Кинамон. Младият хан откликнал на отправената му молба: той извадил Кинамон от затвора, където го намерил гладен, мръсен, отслабнал, но все така ревностен в своята вяра. Отначало Е. не можал да го познае — толкова променен бил пленникът.

Сближението на обезнаследения принц с християнина Кинамон не останало без следа. Е. навлязъл в същността на христ. вяра, започнал да живее съгласно нейните норми и дори приел Свето кръщение, като отхвърлил окончателно и безвъзвратно религията на дедите си.

Увлечението на Е. не останало скрито в двореца. Маламир повикал брат си и поискал да се отрече от „чуждия бог“. В противен случай го заплашил със смърт. Е. отказал да изпълни заповедта, като предпочел смъртта в името на новия си бог пред живот със старите идоли.

Виз. летописец Теофилакт Охридски разказва, че преди смъртта си Е. пророкувал за бъдещата победа на християнството в България: „Тая вяра, за която сега умирам, ще се разпространи и умножи по цялата българска земя, макар че вие мислите да я притиснете с моята смърт... Ще се въдвори знакът на кръста и навсякъде ще се построят църкви божии... Идолите пък и жертвениците и нечистите им храмове ще се сгромолясат и ще се преобърнат в нищо, като да не са съществували...“.

Явно е, че този разказ е украсен с подробности от по-късно време, но все пак от него можем да направим заключение, че единствената причина за лишаването на Е. от престола и неговото убийство е приемането на християнството.

Така завършил живота си първият християнин мъченик от владетелския дом в България. Някои археолози смятат, че в Плиска е открит параклис, посветен на мъченика Е. Дали това е вярно, едва ли някога ще научим със сигурност.

 

Литература:

Златарски, В. История, Т. 1, Ч. 1, 424 — 427;
Бешевлиев, В. Първобългари, История, с. 155.

 

 

X

Right Click

No right click