Византия

Лекции по история на Византия. X. Латинска империя

Посещения: 1474

 

Балдуин I (1204-1205)

 

LatinEmpire2Оставало да се търси удовлетворение за накърненото самолюбие на Бонифаций Монфератски. Според общите условия на договора от март, той трябвало да получи (като страна пропаднала при императорския избор) малоазийските владения на Византия и областта на стара Гърция. Бонифаций държал и за владението на Крит, който бе му обещан от Алекси III през лятото на 1203 г. Сега, когато трябвало да приеме окончателно тези условия, той предпочел да се откаже от Мала Азия. В замяна поискал да му бъде даден Солун с Източна Македония и Западна Тракия. Тяхното владение му било признато заедно с титлата крал. Бонифаций бе вече женен за вдовицата на Исак Ангел Маргарита, дъщеря на Бела III, и вероятно в избора си на ново владение се водил от съображението да бъде по-близко до земите на своя роднина, за да може при случай на нужда да търси опора в него. Балдуин дал съгласие за тази замяна не без колебание и, както от по-нататъшните събития се вижда, не без надеждата по един брутален начин да възстанови вътрешното единство на империята си.

Прочети още...

Лекции по история на Византия. IX. Упадъкът на Византия (1185 -1204)

Посещения: 19373

 

Исак II Ангел (1185-1195)

 

Isaac II AngelosТой бил член на онази малоазиатска аристокрация, която в Комниновата епоха бе завоювала извънредно влиятелно положение в държавата и която Андроник със своята метода и система на управление се стремеше да унищожи и унижи.

Прадядото на Исак, Константин Ангел, филаделфийски благородник, бил женен за една от дъщерите на Алекси Комнин - Теодора. Исак минавал на времето си като блестящо образован, богат и виден аристократ, но зад тия качества той не могъл да скрие своето нищожество като човек, пълната си бездарност и минимума на воля, постоянство и предвидливост, които са първата необходимост за държавника. Андроник много добре го бе оценил при въстанието в Мала Азия през 1185 г., когато бе заповядал да накажат със смърт или осакатят пленените водители на метежниците и едничко Исак бе оставил не само без всякакво наказание, но дори и без всякакъв надзор бе го пуснал на свобода.

Прочети още...

Лекции по история на Византия. VIII. Комнинова Византия (1081 - 1185)

Посещения: 21568

 

Алекси I Комнин (1081 - 1118)

 

Alexios1komnenosС възшествието на Алекси във византийската история се приключва с една епоха.

Времето след смъртта на Василий II бе не само един период на непрестанни дворцови или военни преврати, които като в кинематограф издигаха и сваляха държавни глави, това бе не само едно време на интриги и на господство на евнуси и жени във византийската политика. Тоя период представя във византийската история един праг, от който нейните съдбини вече решително се преобразяват.

От времето на Ираклий империята, сполетяна от страшни неприятели на изток и запад, правеше колосални усилия да устои на бурите и да се приспособи към новата обстановка. Няколко века бяха изтекли в упорита дефанзива, при която тя се стремеше да запази остатъците от някогашните си огромни владения. Не всичко можеше да бъде спасено. Но в края на краищата Византия можа да спре външното нашествие и си създаде известна сигурност. Периодът на външната отбрана бе в същото време и период на усилено вътрешно творчество. Старите учреждения бяха вече негодни за новите условия и представителите на византийската държавност търсеха да запълнят образуваните от рушенето им празнини с нови форми и институции, способни да издържат на изпитанията. Завещаната от стария Рим държавна формация постепенно бе се трансформирала в един корав организъм, израснал всред нуждите и кален в нещастията. Една върховна необходимост - държавното спасение, бе водила и направлявала творчеството на редицата императори - истински създатели на византийското могъщество от Ираклий до Василий II. За мнозинството от тях държавният интерес бе, комуто те служеха с готовност на всички изпитания и жертви. Благодарение на техните усилия и творчество, Византия можа да излезе от бедите на арабското и славянското нашествия със загуби, които далеч не бяха невъзстановими.

Прочети още...

Лекции по история на Византия. VII. Управление на цивилните императори

Посещения: 29968

 

Константин VIII (1025-1028)

 

Constantine VIII AV Histamenon 1470566Тъй като Василий II умрял без да остави преки наследници, престолът се паднал на неговия брат Константин. През цялото царуване на Василий II Константин бил съимператор и съуправител. Предаден обаче на лек живот и интересуващ се само от удоволствия, Константин през живота на брат си не бе проявил никакъв интерес към управлението. Вече самостоен император, той не почувствал отговорностите на положението си. Хранейки пълно отвращение към войната и военния живот, той се отнасял към тях с явно недоверие и дори със зложелателство. Той знаел какво значение бе добила тя в царуването на Василий и имал всичкото основание да се бои от влиянието на нейните началници. Затова голяма част от важните военни постове поверил на хора от своя антураж, най-често евнуси, които от война и военно изкуство нямали никаква представа. Със същата дребнава подозрителност се отнесъл и към лицата, които стояли начело на гражданското управление, замествайки ги също с некадърници. Заради нуждите на дългите си изтощителни войни Василий II бе довел данъчните сили на своите поданици до крайно напрежение. При Константин данъците се събирали със същата строгост, но колосалните суми, които постъпвали от тях, се пилеели за празни удоволствия.

Прочети още...

Лекции по история на Византия. VI. Вътрешно устройство на Византийската империя (IX - X в.)

Посещения: 47714

 


539px Pala doro cristo in smalto al centroРазцветът, който бе настъпил във Византия с възшествието на Македонската династия, бе намерил отражение във всички области на нейния живот. Епохата от IX до XI в. бе време на значителни промени, от които империята излезе съвсем различна от това, което бе по-рано.

На първо място бе преживяла значителен подем нейната търговия. След като вълната на арабското завоевание бе се отдръпнала, Източната империя постепенно бе почнала да възстановява своето положение на първа и най-могъща търговска сила в тогавашния свят. Арабите ѝ бяха отнели богатите земи на Сирия, Месопотамия и Египет с техните редки и скъпи произведения, с богатите им градове, те бяха завладели и главните пътища за Изтока. Но Византия все пак оставаше главната посредница между тях, а следователно и в целия Изток, и останалия свят на запад и север. След загубата на Александрия и пристанищата на Сирия, бе се увеличило значението на Цариград. Тук се срещаха търговците от всички страни из културния кръг на тогавашния свят. Населението на босфорската столица е надвишавало половин милион и тя бе станала истински склад на произведенията, които се стичаха в нея от най-далечните земи и морета, за да бъдат тук преработени или пък придвижени по-нататък.

Прочети още...

Лекции по история на Византия. V. Византия в апогея на своята мощ (963-1025)

Посещения: 21486
 
Никифор II Фока (963-969)

 

Entrance of the emperor Nikephoros Phocas 963 969 into Constantinople in 963 from the Chronicle of John SkylitzesКъсото царуване на този император е една от най-бляскавите епохи във византийската история.

Никифор Фока, при възцаряването си вече 50-годишен, бе минал своя живот във военните лагери и битките. Военните му подвизи още по времето на Багренородни и Роман II бяха го направили идол на войските, които той водеше от победа към победа. Същински войник по природа, суров и мрачен, той познавал слабостите на войнишката душа и начините, по които може да й въздейства. Като император оставал пак предимно войник и главните му грижи били за армията. За да поддържа нейния дух и дисциплина той не скъпял средства. Не минала и една година от неговата коронация и той не можел вече да понася мирната обстановка на двореца и застава начело на войските си.

Прочети още...

Лекции по история на Византия. IV. Възход на средновековна Византия (843-963)

Посещения: 29095

 

Михаил III (856 - 867)

 

Coronation of Emperor Michael IIIПрез 856 г. Михаил III станал пълноправен император. Влиянието, което сега добил над него Варда, било неограничено и без съперници. Самият Варда, при разпуснатостта и абсолютната несериозност на императора, събрал в ръцете си всички нишки на управлението. Той бил издигнат в достойнството куропалат, а наскоро след това и провъзгласен за кесар - ранг, който го издигал непосредствено до самия император. Михаил вече имал пълната възможност да се отдаде на своите порочни склонности и да пилее с пълни шепи съкровищата, събирани през дългото управление на Теофил и Теодора. Неговата страст към удоволствия не се задоволявала само с жените и виното. Цирковите забавления в Цариград добиват необикновено значение; дори и сам императорът, който се числял към партията на "сините", почнал да участва в хиподрома при надбягванията с колесници в ролята на кочияш.

Прочети още...

Лекции по история на Византия. III. Епоха на иконоборците (717 - 843)

Посещения: 30708

 

Лъв III (717-741)

 

Solidus Leo III and Constantine V sb1504В негово лице Византия наистина бе намерила човека, който победоносно щеше да отрази последния и най-страшен напор на арабите и която с това щеше да си осигури възможността да продължи своята история още цели 7 века.

В историята Лъв е известен с прозвището Исавриец1, като се счита, че той произхожда от провинция Исаврия. Съобразно с това и основаната от него династия, която в продължение почти на цял век управляваше Византия, се нарича Исаврийска. В това наименование има недоразумение. Може би родителите на Лъв да са били от исаврийско потекло - това не е известно - но сам той бил роден в град Германикия в Северна Сирия. Когато градът бил превзет от арабите, семейството на Лъв, който бил още дете, било преселено заедно с много други бежанци и заселено при гр. Месемврия на Черно море. Предполага се (Schenk, 9), че на колонистите били раздадени земи с условие те да изпълняват военна служба и пазят границата от българите, които скоро преди това бяха вече заели областта северно от Балкана. Тук Лъв израснал на свобода и навярно се закалил в пограничните схватки с немирните византийски съседи.

Прочети още...

Лекции по история на Византия. II. Грецизация на Източната Римска империя (610-717)

Посещения: 28503

 

Heraclius and Heraclius Constantine solidusКогато Ираклий заема цариградския престол империята вече се намирала в пълно разложение. В Италия лангобардите, затвърдени здраво в по-голямата част на областта, разбойничествали свободно из останалите земи, в който властта на Византия номинално била запазена. В далечна Испания вестготските крале измествали византийците и от последните им владения, останали от времето на Юстиниан. Балканският полуостров, лишен пък от всякакви защитници, бил изоставен напълно на славяните и на аварските опустошения.

Прочети още...

Лекции по история на Византия

Посещения: 20341

 

 
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ

 

ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИЯ НА ВИЗАНТИЯ

 

Император Юстиниан със свитата си
Император Юстиниан със свитата си

Мозайка в църквата Сан Витале, Равена

Императрица Теодора със свитата си
Императрица Теодора със свитата си

Мозайка в църквата Сан Витале, Равена.

Императрица Теодора в императорската ложа в Цирка
Императрица Теодора в императорската ложа в Цирка

худ. Жан-Жозеф Бенжамин Констант

Херувим помага на император Ираклий да победи шах Хозрой II
Херувим помага на император Ираклий да победи шах Хозрой II

Емайлирана плака върху кръст - ок. 1160-1170 г. Лувър

Персите обсаждат Константинопол, докато Ираклий атакува персийска крепост
Персите обсаждат Константинопол, докато Ираклий атакува персийска крепост

Миниатюра от Манасиевата летопис, XIV в.

Св. Елена и император Ираклий с Животворящия кръст в Йерусалим
Св. Елена и император Ираклий с Животворящия кръст в Йерусалим

Картина на Мигел Хименес, 1481 г.

Константин IV и свитата му
Константин IV и свитата му

Мозайка в базиликата Сант Аполинаре ин Класе (Равена)

Нападението на арабите над Константинопол по време на император Лъв III
Нападението на арабите над Константинопол по време на император Лъв III

Миниатюра 47 от Манасиевата летопис, XIV в.

Гръцки огън
Гръцки огън

Миниатюра от Мадридския препис на Хрониката на Йоан Скилица

Алегория на иконоборството
Алегория на иконоборството

Иконоборците Йоан Граматик и Игнатий Силейски. Миниатюра от Хлудовски псалтир, IX в.

Разрушение на църква по повеля на иконобореца император Константин V
Разрушение на църква по повеля на иконобореца император Константин V

Миниатюра 48 от Манасиевата летопис, XIV в.

Константин VI (вдясно от кръста) председателства Втория Никейски събор
Константин VI (вдясно от кръста) председателства Втория Никейски събор

Миниатюра от Минология на Василий II

Провъзгласяване на Михаил Рангаве за император
Провъзгласяване на Михаил Рангаве за император

Миниатюра от Мадридския препис на Скилица

Провъзгласяване на Лъв V за император
Провъзгласяване на Лъв V за император

Миниатюра от Мадридския препис на Хрониката на Йоан Скилица

Император Теофил и неговия двор
Император Теофил и неговия двор

Миниатюра от Мадридския препис на Хрониката на Йоан Скилица

Бягството на Теофил след битка с арабите
Бягството на Теофил след битка с арабите

Миниатюра от Мадридския препис на Хрониката на Йоан Скилица

Дискусия по въпросите на вярата и иконите с участието на императрица Теодора II
Дискусия по въпросите на вярата и иконите с участието на императрица Теодора II

Миниатюра от Хроникита на Йоан Скилица

Императрица Теодора II (съпруга на император Теофил)
Императрица Теодора II (съпруга на император Теофил)

Миниатюра от Минология на Василий II, 985 г.

Убийството на кесар Варда (чичо на император Михаил III)
Убийството на кесар Варда (чичо на император Михаил III)

Миниатюра от Хрониката на Йоан Скилица

Михаил III провъзгласява Василий за съимператор
Михаил III провъзгласява Василий за съимператор

Миниатюра от Хрониката на Йоан Скилица

Михаил III на състезание с колесници на Хиподрума
Михаил III на състезание с колесници на Хиподрума

Миниатюра от Хрониката на Йоан Скилица

Кесар Варда и Михаил III
Кесар Варда и Михаил III

Миниатюра от Хрониката на Йоан Скилица

Император Василий I приема пратеници на сърби и хървати
Император Василий I приема пратеници на сърби и хървати

Миниатюра от Хрониката на Йоан Скилица

Василий I и синът му - бъдещият император Лъв VI
Василий I и синът му - бъдещият император Лъв VI

Миниатюра от Хрониката на Йоан Скилица

Император Василий I на банкет със сенаторите
Император Василий I на банкет със сенаторите

Миниатюра от Хрониката на Йоан Скилица

Император Лъв VI Философ на колене пред Христос Пантократор
Император Лъв VI Философ на колене пред Христос Пантократор

Детайл от мозайка в Св. София, Истанбул

Константин VII Порфирогенет, коронован от Христос
Константин VII Порфирогенет, коронован от Христос

Изображение от слонова кост, музей А. Пушкин, Москва

Коронация на Константин VII Порфирогенет
Коронация на Константин VII Порфирогенет

Миниатюра от Хрониката на Йоан Скилица

Акрити
Акрити

Средновековна метална апликация

Тържествено посрещане на Никифор Фока в Константинопол през 963 г.
Тържествено посрещане на Никифор Фока в Константинопол през 963 г.

Миниатюра от Хрониката на Йоан Скилица

Среща между император Йоан Цимисхи и княз Светослав на брега на Дунава
Среща между император Йоан Цимисхи и княз Светослав на брега на Дунава

Картина на Клавдий Лебедев, 1880 г.

Триумф на Василий II - императорът е коронован от ангели, а враговете му са паднали в краката
Триумф на Василий II - императорът е коронован от ангели, а враговете му са паднали в краката

Миниатюра от Псалтира на Василий II (Венеция), BNM, Ms. gr. 17, fol. 3r

Константин IX Мономах и императрица Зоя благословени от Христос
Константин IX Мономах и императрица Зоя благословени от Христос

Мозайка в църквата Св. София, Истанбул

Никифор III Вотаниат, изобразен между Йоан Златоуст и Архангел Михаил
Никифор III Вотаниат, изобразен между Йоан Златоуст и Архангел Михаил

Ръкопис от XI в., Bibliothèque nationale de France Manuscript Coislin 79 folio 2 verso

Никифор III Вотаниат и Мария Аланска (Багратиони).
Никифор III Вотаниат и Мария Аланска (Багратиони).

Bibliothèque nationale de France Manuscript Coislin 79 folio 2 bis verso

Никифор III на трона в императорския дворец в обкръжението на длъжностни лица
Никифор III на трона в императорския дворец в обкръжението на длъжностни лица

Bibliothèque nationale de France Manuscript Coislin 79 folio 2

Алексий I Комнин благославян от Иисус Христос
Алексий I Комнин благославян от Иисус Христос

Vatican Library (Rome), 12th c. manuscript.

Император Алексий I Комнин приема Пиер Пустинника
Император Алексий I Комнин приема Пиер Пустинника

Картина от XIX в., Версай

Йоан II Комнин
Йоан II Комнин

Детайл от мозайка в Св. София, Истанбул

Император Мануил I Комнин с втората си съпруга Мария Антиохийска
Император Мануил I Комнин с втората си съпруга Мария Антиохийска
Унижението на Андроник Комнин
Унижението на Андроник Комнин

Миниатюра в "Походите на французите в Утремер.." на Жан Коломб и Себастиан Мамеро (XV в.)

Исак убива изпратеният да го арестува Стефан Агиохристофорит
Исак убива изпратеният да го арестува Стефан Агиохристофорит

Миниатюра в "Походите на французите в Утремер..." на Жан Коломб и Себастиан Мамеро (XV в.)

Тронната зала в Свещения дворец
Тронната зала в Свещения дворец

художник Жан - Жозеф Бенжамин  Констант (1845-1902)

"Император Ираклий обезглавява шах Хозрой II Парвиз"

картина - алегория на Ян де Беер (1528), символизираща победата на Източната римска империя над Сасанидска Персия.
Всъщност, шах Хозрой II е свален от трона от сина си Широе, затворен в тъмница и не след дълго умира.

Св. Богородица с Младенеца. От двете й страни императорите Юстиниан I (отляво) и Константин Велики (вдясно)
Св. Богородица с Младенеца. От двете й страни императорите Юстиниан I (отляво) и Константин Велики (вдясно)

Константин поднася в дар града, Юстиниан - "Св. "София". Мозаична композиция в "Св. София", Истанбул

Previous Next Play Pause

 

Научна редакция и бележки: проф. Георги Бакалов

Прочети още...
X

Right Click

No right click