Епоха на войнишките императори (235 - 284) - Клавдий II Готски

Посещения: 27782

Индекс на статията

 

Клавдий II Готски

 

След убийството на Галиен император станал илириецът (от Източна Адриатика — б. а.) Клавдий, „човек безупречен и заслужаващ уважение, приятел на отечеството и на законите, приятен на сената и известен на народа с добрите си страни“ (АЖА, Дв. Гал. XV).

За победите си над готите Клавдий получил титлата Готски. Управлението му било краткотрайно; в 270 г. той умрял от чума в Панония (дн. Унгария — б, а.); властта поел брат му Квинтил, но съумял да я удържи едва седемнадесет дена. Биографът на Клавдий II, писал през IV в., казва: „С какво ли само не бил велик този изтъкнат мъж в обществения и частния живот?! Обичал родителите си — какво чудно има в това? Но обичал и братята си, а това вече е достойно за удивление. Обичал своите близки, което в нашите времена се равнява на чудо; никому не завиждал, преследвал лошите“ (АЖА, Клавд. II).

 

X

Right Click

No right click