Епоха на войнишките императори (235 - 284) - Валериан

Посещения: 27773

Индекс на статията

 

Валериан

 

След смъртта на Деций императорският престол отново се превърнал в предмет на борба между няколко претенденти. В 253 г. победител станал знатният римски сенатор Валериан, който веднага взел за съуправител сина си Галиен.

По време на управлението му отново били извършвани гонения срещу християните, но по-нататък, през III в., не ги преследвали повече.

Римската империя била подложена на все по-силни удари от страна на варварите: срещу северните римски владения се устремили франките и аламаните, готите се приближили до Гърция, в Африка настъпило раздвижване сред мавританците, а персите започнали да настъпват на Изток.

Валериан оглавил похода срещу персите, но в 260 г. попаднал в техен плен, където и загинал.

 

X

Right Click

No right click