Тетрархия - Галерий

Посещения: 21417

Индекс на статията

 

Галерий

 

След оттеглянето на Диоклециан и Максимиан Херкулий в 305 г. Галерий, наричан официално Цезар Гай Галерий Валерий Максимиан Август, бил провъзгласен за август заедно с Констанций Хлор и получил управлението на Илирия или Далмация (дн. Албания), Азия и Изтока; негова резиденция станала Никомедия.

Аврелий Виктор пише: „Въпреки своята грубоватост, Галерий бил справедлив и заслужавал похвала; имал прекрасна фигура, бил отличен войник и щастието го следвало; родителите му били селяни и той самият навремето пасъл добитък, откъдето и прякора му Арментарий (скотовъдец — б.а,); родил се на брега на Дунав в Дакия (дн. Румъния — б.а.), там е и погребан“ (Авр. Викт. Извл. XL).

Християнинът Лактанций го описва с доста по-силни изрази: „Притежавал нрава на див звяр и жестокост, неприсъща на римляните. И това не е чудно, защото майка му била родом от отвъддунавските земи; когато племената на карпите започнали да настъпват, тя избягала в Нова Дакия, прекосявайки Дунав. Външността на Галерий съответствала на характера му. Бил висок и изключително дебел. И най-сетне, с гласа си, с жестовете си и с целия си вид вдъхвал страх и ужас. Тъстът му (Диоклециан — б. а.) много се страхувал от него“ (Лакт. За см. гон. IX).

„След оттеглянето на Диоклециан и Максимиан Херкулий Галерий вършел каквото си иска и се смятал за единствен повелител на целия свят. Презирал другия август — Констанций Хлор, защото бил мекушав и болнав, макар последният да имал повече право да се смята пръв. Галерий се надявал, че онзи скоро ще умре. А в случай, че не умре, изглеждало лесно да се свали пурпура от омразния съперник; и какво ли може да направи, ако трима души го принудят да се откаже от властта?! Галерий имал един стар приятел — Лициний, някогашен съратник във военните му походи, с когото постоянно се съветвал по различни въпроси. Но не искал да го направи цезар, за да не го нарича свой син; искал да го направи август на мястото на Констанций Хлор и да го нарича свой брат. Тогава той (Галерий — б. а.) ще бъде пълен господар и след като се наслади на властта си над целия свят, ще отпразнува двадесетгодишнината от своето управление, ще се отрече доброволно от властта и ще направи цезар сина си (Кандидиан — б. а.), който сега е едва на девет години. И така, когато висшата власт премине към Лициний и Север, а Максимин Даза и Кандидиан станат цезари, той (Галерий — б. а.), ограден с непристъпна стена, ще прекара старостта си в мир и спокойствие. Такива били плановете му“ (Лакт. За см. гон. XX).

Галерий бил активен враг на християните и именно под негов натиск Диоклециан започнал да ги преследва.

Във владенията си Галерий с пълна сила безчинствал срещу християните, въпреки че жена му Валерия, дъщерята на Диоклециан, била християнка.

Но в края на дните си заболял от неизлечима болест, Галерий рязко изменил политиката си и на 30 април 311 г. издал в Никомедия официален указ за религиозна търпимост, в който се срещат следните тържествени думи:

„Обзети от сериозна загриженост в името на безопасността и благото на Римската империя, имахме предвид да поправим и да възстановим всичко, съгласно древните закони и общественото благоприличие на римляните. Особено желаехме да върнем на пътя на разума и природата изпадналите в заблуждение християни, които се отказаха от религията и обредите на дедите си и, отхвърляйки самонадеяно древните обичаи, съчиниха нелепи закони и мнения, внушени им от тяхната фантазия, създавайки многобройни общества в различните провинции на нашата империя. Тъй като едиктите, издадени от нас с цел да поддържат поклонението пред боговете, подложиха много християни на опасности и бедствия, и тъй като мнозина от тях бяха наказани със смърт, а друга значителна част, която и досега продължава да упорства в нечестивото си безразсъдство, бе лишена от всякакъв публичен религиозен култ, то нашето желание е да разпрострем и над тези нещастни хора обичайното ни милосърдие.

Затова разрешаваме на християните да изповядват свободно религията си и да се събират без страх и опасения, но при условие, че винаги ще оказват дължимото уважение към съществуващите закони и власти.

С друг рескрипт (писмен отговор — б. а.) ние ще съобщим нашата воля на съдиите и длъжностните лица и се надяваме, че нашата снизходителност ще подтикне християните да отправят към бога, комуто се покланят, молитви за нашата безопасност и за нашето благополучие, а също така и за тяхното собствено благоденствие и за благоденствието на държавата“ (Евс. Ц. И. 8,17).

Галерий умрял през май същата година, а наесен гоненията срещу християните се възобновили.

Tetrarchy map3

Карта на Римската империя в началото на Тетрархията.

Автор: Coppermine Photo Gallery Лиценз: CC BY-SA 3.0

 

 

X

Right Click

No right click