Героични времена. Романтиката на Македония. Том II - Никола Карев

Написана от Христо Милков
Посещения: 13001

Индекс на статията

 

НИКОЛА КАРЕВ
(1877-1905)

 

1.nikola karev portraitГероично Крушово през романтичната епоха на Македонското освободително движение излъчи из своите планински слънчеви хижи редица свои синове, но всред тая редица най-ярко блести светлата фигура на Никола Карев, който от най-крехката си възраст до последния си час се труди и бори със свободата на брат-роб.

Той е дете на крайно бедни родители. Роден е през 1877 г. в Крушово. Едва завършил основното училище, немотията хлопала на бащината му къща и малкият Кольо напуснал училището и станал столарски чирак, за да бъде, както той казваше, в подкрепа на бедните си родители. Но този млад несретник не само глад и страдания са го чакали. Той заболял от парализ в лявата ръка и в левия крак. Лежал дълго време в софийските болници и получил малко подобрение. Неможейки да работи тежка физическа работа, той наново става ученик и завършва IV клас в Битолската българска гимназия. В Битоля той бил посветен в тайния ученически революционен кръжец и в най-крехката си възраст той е вече един от най-надеждните конспиратори.

Поради липса на средства да продължи образованието си, Карев със сълзи на очи се простил с гимназията. Една от неговите големи мечти безвъзвратно се провалила. Разбрал той, че повече не ще може да продължи образованието и се съгласил да стане народен учител. Той бил назначен учител в с. Горно Дивяци1, Крушовско. В това планинско село Карев започва своята революционна дейност и скоро става ръководител на по-голямата част от Крушовските села. Като добър организатор и пламенен борец, нуждата на ВМОРО наложила да бъде назначен учител в града Крушово.

В родния си град Карев беше в своята стихия. Скрилото се в Бушова планина Крушово, живяло столетия със своята идилия, намери в лицето на това сиромашко чедо големия си вдъхновител и легендарен апостол-организатор, който по цели нощи с Вельо Марков скиташе из селата и призори се връщаше в града. [Безсънните нощи бяха се отразили зле върху челото на несретния син на юначното Крушово. – Изречение, задраскано с молив от Ст. Аврамов2]. Той е главният виновник за бързата подготовка на Крушовския революционен район във време на Илинденското въстание.

На конгреса в Смилево през април 1903 г. Никола Карев бе единодушно избран горски началник на града Крушево и целия революционен район.

5.krushevo voivodi 1903 imaroПрез страшните дни на Илинденското въстание Карев взема най-активно участие във всички сражения срещу редовните турски войски, особено при превземането на Крушово. Той тича от позиция на позиция, там където е застрашено, и вдъхва вяра в борбата. Неговата личност имаше голямо въздействие всред крушовчани, които имаха сляпа вяра в чистия и лъчезарен поглед на своя водач.

[Покойният революционер Христо Силянов, в том I, стр. 292 на Освободителните борби на Македония за Карева пише: „На 22-23 юлий войници и башибозуци направиха нови опити да си възвърнат Крушово, но всичките им нападения бяха отблъснати от укрепените по околните височини отряди. Още на 22 юлий слезе в града Горското началство, начело с учителя Никола Карев – една благородна фигура – най-светлата личност в Крушовското въстание, както го нарича Наум Томалевски“. – Пасаж, задраскан от Ст. Аврамов.]

Никола Карев още от ученическата скамейка беше убеден социалдемократ и познаваше основно на теория и практика това движение. [но при положението, че се пристъпва към върховното право на изтерзания народ да се бие срещу поробителя за своето освобождение, той заяви, че туря временно своите убеждения в джоба си, докато свърши въстанието. Това направиха и всички социалдемократи във въстаналия Битолски вилает. – Пасаж, задраскан от Ст. Аврамов.]

12.krushevo po vostanietoСлед настъпилия погром на Крушовската република3, той, като неамнистиран, премина границата и остана в София. [Но Карев бе един от малцината, които не можаха да се помирят с мисълта, че трябва да се живее за сметка на народа. Той намери работа в дърводелска работилница на Васил Главинов и с непосилен труд изкарваше прехраната си. „Не искам – казваше той – да бъда храненик на гладно Крушово“. – Пасаж, задраскан от Ст. Аврамов.] Цяла година той използваше свободното си време в четене, като изграждаше на дело своята теоритична подготовка, за да може на практика да я приложи в освободителното движение. С труд постоянство само за една година Карев се добре школува и духовно преобрази. В неговите очи бликаше енергия и непоколебим дух и свежи сили за борба против поробителя.

[Карев е един от първомайсторите, който психически въздействаше върху народната душа и много умело развиваше и поддържаше революционния дух сред селяните и гражданите в Крушовско.

Водачът на романтичната Крушовска република не можеше да стои с пушка при нозе. Той искаше на всяка цена да се възвърне в лазурните висини на Крушово, да обходи юначните планинци и да им вдъхне непоколебимата си вяра в борбата за освобождението им от черното робство.Пасаж, задраскан от Ст. Аврамов.] От началото на 1905 година той почна да организира своята чета, снабди я с необходимата екипировка и през април Карев премина границата.

На 27 април 1905 г. в ранни зори съединените чети на Никола Карев и Петър Ацев влезли да денуват в с. Райчени – Кратовско. Но те още предишния ден са предадени и аскерът тръгнал по дирята им. Веднага след влизането в селото, още не починали, едва що се зазорило, многобройна турска потера заела всички пътища за излизане вън от селото, а башибозук пристигнал на тумби на тумби от околните турски села. Сражението почнало от ранни зори и завършило към 3 часа след обяд.

В настъпилата кървава стихия намерили своята смърт войводата Никола Карев заедно със 17 четници от двете съединени чети, а останалите с войводата Петър Ацев сполучили да се отдръпнат в планината.

13.nikola karevИ Никола Карев, [председател на Крушовската Народна република – ръкописна бележка – Ст. А.][гордостта и надеждата на крушовските мияци – задраскано – Ст. А.] – падна в бран с вековния потисник. [Това беше голям удар за крушовчани.

А можеше ли Карев лесно да се забрави от поробения народ? Не! Не може. Този, който познаваше Карева, даже който случайно го е виждал, не можеше да го забрави, защото за цял живот пред очите му ще блести човешкият поглед на идеалиста борец, който всред вихъра на неравната борба срещу поробителя, нито за миг не забрави великата истина, че единствено само върху костите на едно цяло поколение ще се изкове чиличената верига на бранната мощ на народа-мъченик и че само чрез саможертва на неговите народни учители, неуките селски маси ще черпят своето вдъхновение в борбата за свобода.

И Карев беше на прав път.

Той умря на своя пост, макар и далеч от своето свидно Крушово, всред грамадните дъбици, на което той искаше да сложи морна глава.

Но, макар и далеч от родния кът да сложи своята борческа душа, той със светлинни знаци изкова своето име всред канарите на Бушова планина, на Мечкин камен и Калето...

Председателят на Крушовската народна република загина в разцвета на своята бурна младост, без да могат да се строшат робските вериги на народа мъченик, но неговият горд дух на искрен борец живее всред крушовските мияци, заедно със спомена на юначните крушовски войводи Иван Наумов Яблака, Андрея Димков и Пито Гули – които вековете не могат да изличат от съзнанието на народа-мъченик. – Пасаж, задраскан от Ст. А.]

В края на главата има ръкописна бележка: „Ст. Аврамов“.

 

1В XIX век Горно Дивяци е чисто българско село в Битолска кааза, Крушевска нахия на Османската империя. Според Васил Кънчов в 90-те години Горно Дивеци има 50 къщи. Според статистиката му („Македония. Етнография и статистика“) в 1900 година Горно Дивяци има 285 жители, всички българи християни.
Цялото население на селото е под върховенството на Българската екзархия. По данни на секретаря на екзархията Димитър Мишев („La Macédoine et sa Population Chrétienne“) в 1905 година в Горно Дивяци има 400 българи екзархисти и работи българско училище. През септември 1910 година селото пострадва по време на обезоръжителната акция на младотурците. При избухването на Балканската война в 1912 година 11 души от Горно Дивяци са доброволци в Македоно-одринското опълчение. След Междусъюзническата война в 1913 година селото остава в Сърбия.
2Задрасканите изречения и пасажи са върху екземпляра, притежаван от съставителя, Х.М.
3Съществуването на Крушевската република трае само 10 дни – от 3 до 13 август 1903 г. Тя е най-големият успех на въстанието. Обявена е в семейната къща на Наум и Георги Томалевски, в която днес се помещава „Музеят на Илинденското въстание и Крушевската република“. Организацията на управлението в града е повлияна от социалистическите възгледи на част от ръководството, членуващо в така наречената Македоно-одринска социалдемократическа група на БРСДП.
Крушево е освободено след координарано нападение върху казармата, пощата и общината. След превземането му в града се установява въстаническият щаб на района: Никола Карев, Никола Русински, Велко Марков, Гюрчин Наумов и Йордан Пиперката, а скоро след това към тях се присъединяват и местните дейци Петър Ацев, Кирил Янков, Антиноген Хаджов, Тодор Павлов и други. В окончателния вариант ръководител на щаба е Никола Карев, с помощници Тодор Христов, Томе Христов и Антиноген Хаджов, а всички 750 въстаници в 8 отряда. След като в града влиза щабът на крушевските въстаници, той (военна власт) свиква Съвет на републиката, състоящ се от 60 члена – по 20 души от всяка етно-религиозна общност в Крушево (българска, гръкоманска и влашка).
Щабът на въстаниците избира Привременното правителство в състав: Вангел Дину, Георги Чаче, Теохар Нешков, Христо Кюркчиев, Димитър Секулов и Никола Балю. Фактическият водач на въстаническата власт в Крушево е Никола Карев. Най-известният документ, който според някои мнения е издаден от Привременното правителство на Крушевската република, е Крушевският манифест.
На 12 август 1903 г. редовна турска армия и башибозук, подкрепени от артилерия, напредват към града. Решително и най-кръвопролитно сражение четите на ВМОРО дават на Мечкин камен. След това град Крушево е превзет от турската армия и над мирното население се извършват големи погроми.

 

X

Right Click

No right click