Героични времена. Романтиката на Македония. Том II - Послеслов

Написана от Христо Милков
Посещения: 12991

Индекс на статията

 

ПОСЛЕСЛОВ

 

439px Stefan Avramov VMOROРомантичната епоха на македонското освободително движение започна от основаването на ВМОРО и трая до Балканската война. Ако би могло да се повърне колелото на историята половина век назад, да се изживеят повторно ония чудно хубави дни на луд възторг и животворен дух, който лъхаше от непокорните синове на поробената родина; да засноват по гори и долини, по планини и рътлини смелите четнишки купчини, само тогава би се схванало правилно народното движение за освобождаване от ярема на аги и бегове.

Като скромен непосредствен участник в предилинденската, илинденската и следилинденската революционна бран, обществен и другарски дълг ми се налага да представя пред читателите картини из живота на четите и литературни портрети на редица революционни борци. Том I се посреща много добре от младото поколение, литературната критика се отзова възторжено и ме насърчиха да издам и том II. Разработих материал за десетина тома. Но не зависи от мене колко ще излязат на бял свят, защото с този си литературен труд в тия тежки времена ще трябва да лишавам своите деца от материални средства за прехрана.

Том III и IV ще съдържат: Гоце Делчев, Христо Матов, Борис Сарафов, Лазар Маджаров, Петър Васков, Петър Попарсов, Тоде Кусев, Г. Баласчев, Андрея Попарсов, Лука Иванов, Албер Сониксен, Мишо Развигоров, Ефрем Чучков, Христо Узунов, Д. Гущанов, Гюрчин Велянов, Блаже Бирински, Лазар Москов, В. Чакаларов, Кръстю Асенов, Петър Ацев, Мано Кюлявков, Иван Николаев, Коста Самарджиев, Добри Даскалов, Пешо Самарджиев, Пешо Радев-Пашата, Велко Апостолов, Григор Манасиев, Кръстю Българията, Ичко Димитров, Ташко Цветков, Максим Ненов, Наки Янев, Арсо Мицков, Симеон Денков, Иван Варналиев, Димко Могилчето, Йон Пашата, Трайко Краля, Кръстю Лазаров, Сл. Пирчев, Милан Матов, Г. п. Христов, Кръстю Ресенски, Ал. Ефтимов, Н. Йосифов.

 

София, април 1902 г.

Авторът

 

X

Right Click

No right click