Възникване и облик на Кюстендилския санджак (XV-XVI век) - Таблици

Посещения: 22870

Индекс на статията

 

1. Християнско население в по-големите градове и нахийски центрове на Кюстендилски санджак (домакинства)

 hm t1

 

 

 2. Християнско население в по-големите градове и нахийски центрове на Кюстендилски санджак (неженени и вдовици)hm t2

 

 

 

3. Мюсюлманско население в градовете и нахийските центрове на Кюстендилски санджак

 

hm t3

 

 

4. Села с брой християнски домакинства в Кюстендилски санджак

 

hm t4

 

 

5. Села с християнски домакинства в проценти

 

hm t5

 

 

6. Мюсюлмански домакинства в селата на Кюстендилски санджак

 

hm t6

 

 

7. Мюсюлмански домакинства в селата на Кюстендилски санджак (проценти)

 

hm t7

 

 

8. Тимари и тимарски поминали в нахиите на Кюстендилски санджак (1519 г.)

 

hm t8 m

 

 

9. Оризарски села в Кюстендилски санджак (1519 г.)

 

hm t9

 

X

Right Click

No right click