Манастири и манастирска мрежа в Кюстендилския санджак през XV - XVII в. - Предговор (Христо Матанов)

Посещения: 22035

Индекс на статиятаПРЕДГОВОР

 

Кюстендилският санджак на пръв поглед е една средностатистическа османска административна единица, възникнала на Балканския полуостров след налагането на османската власт в него. При по-внимателно вникване в неговите структури и особености се разкрива една доста по-сложна картина. Областта на „Костадиновата земя“, наречена по-късно с традиционния османски термин „санджак“, се е простирала в териториите на четири съвременни балкански държави. Само този факт е достатъчен, за да предизвика интереса на съвременната балканистична наука. След това като че ли, за да потвърди, че ключовата дума за съвременната балканистика е „разнообразие“, областта продължава да изненадва изследователя със странното преплитане на исторически дадености. В нейната съдба преходът от предосманско княжество към османски санджак е сравнително безконфликтен: историкът би констатирал, че в случая имаме рядко срещан за епохата континуитет. В църковно отношение санджакът или е поделен, или попада последователно под юрисдикцията на Охридската архиепископия, Константинополската патриаршия и Печката или Ипекската патриаршия. На неговата територия съществуват едни от най-значителните и активни в църковно и книжовно отношение манастирски обители. Някои от неговите градски центрове, като Кратово например, съчетават в своето развитие бурен икономически възход, свързан с рудното производство, с културен разцвет и религиозни сблъсъци между християнството и исляма. В други пък, като Кюстендил, възникват местни мюсюлмански културни средища. Тук, например, през емблематичния за Балканския полуостров и за Османската империя XVI в. всеки гражданин или посетител на града срещу определена сума е можел да премери силите си в игра с професионален играч на шах. А във Враня - най-северния град на санджака - османската власт намерила оригинален начин да засвидетелства своето присъствие: специална група цигани-музиканти били задължени да бият тъпани и да надуват своите инструменти от зъберите на калето през нощта: изглежда звукът, отекващ в околните възвишения убеждавал раята в непоклатимостта на османската власт.

Настоящата книга, уважаеми читателю, ще те въведе в много от тези странности в историята на областта. Нейната основна цел обаче е далеч по-сериозна. В унисон с интереса, който съвременната българска историческа наука показва към развитието на църковните структури в първите векове на османската власт в българските земи, това проучване ще ти разкрие широка и сложна панорама на манастирския и църковния живот в Кюстендилския санджак през XV-XVII в. Първото, но не и единственото, което ще научите от нея е, че това не са „тъмни векове“. Църквата е страдала под ярема на иноверната власт, но нейните структури все някак си са съумявали да се съхранят и развиват. Колкото и ежедневието на обикновения българин да е било погълнато от различни проблеми, той все е съумявал да задели от няколко десетки до няколко стотици акчета за поддържане на църкви или на монашески обители. А монасите в големите манастири неуморно са преписвали книги, защото съзнателно или не, са усещали, че възпроизводството на книжовното богатство играе незаменима народозащитна функция. На страниците на тази книга, драги читатели, вие ще срещнете статистическа информация за функционирането и битието на различните църковни структури, както и каталог на съществуващите манастири в уречения в заглавието период, изработен прецизно чрез привличане и анализ на различни по език и характер исторически извори.

И накрая, след като сте се обогатили с голяма по обем историческа информация, вие вероятно ще осъзнаете нещо, особено актуално в глобализиращия се съвременен свят. Историческите и културните процеси не признават нито административни, нито политически граници. Те смело преодоляват всякакви ограничения и като синтезират локалното с общорегионалното, изграждат специфичната тъкан на историческия процес.

 

Проф. дин Христо Матанов

 

X

Right Click

No right click