Манастири и манастирска мрежа в Кюстендилския санджак през XV - XVII в. - Индекс

Посещения: 22013

Индекс на статията

 

ИНДЕКС

 

Географски имена:

 

АВСТРИЯ.
А-З-Л-А-П-А-Д-С, манастир.
АТОН (Света гора).
БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ.
БАЛАНОВО, село.
БАНИЩЕ, село.
БАНЯ, местност.
БАНЯ, село.
БАЦИЕВЦЕ, село.
БЕЛА ВОДА, село.
БЕЛАНОВЦИ, село.
БЕЛАСИЦА, планина.
БЕЛГРАД, град.
БЕЛОВО, виж Земен. БИНАЧКА МОРАВА, река.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ, манастир.
БЛАГОЕВГРАД, град.
БЛАТЕЦ, село.
БЛАТЕШНИЦЕ, село.
БЛАТО (или Суха река), река.
БОБОШЕВО, град.
БОБОШЕВСКИ МАНАСТИР.
БОГОРОДИЦА, село.
БОГОСЛАВЦИ, манастир.
БОШАВА, манастир.
БОИМИЯ, град.
БОИМИЯ, нахия.
БОСНА.
БЪЗОВИЦА, село.
БЪРНАРА, село.
ВАКСЕВО, село.
ВАЛАНДОВО, град.
ВАЛАНДОВСКА епископия.
ВАТОПЕД, манастир.
ВЕЛЕС, град.
ВЕЛЕС, кадилък.
ВЕЛЕС, нахия.
ВЕЛЕШКА епархия.
ВЕЛЕСТОВО, село.
ВЕЛИКИ ТЪРНОВАЦ, село.
ВЕНЕЦИЯ, град.
ВЕРИЛА, планина.
ВЕТЕРСКО, село.
ВИДИНСКА митрополия.
ВИДОВИЩЕ, село.
ВИЛНО, град.
ВИТОШ, село.
ВИТОША, планина.
ВИЩИЦА, село.
ВОДОЧА, манастир.
ВОДОЧА, село.
ВОЗОВИЩЕ, село.
ВЛАXИЯ (Влашко).
ВЛАШКА (или Бренопска) епархия.
ВРАНЧЕ, село.
ВРАНЯ, град.
ВРАНЯ, епархия.
ВРАНЯ, каза.
ВРАНЯ, нахия.
ВРАНЯ СТЕНА, село.
ВУКОВИЦА, местност.
ВЪРБОВНИК (Горни), село.
ВЪРЛА, река.
ГАБРОВО, село.
ГАВРАН (или Гарван), село.
ГЛАВЕНИШКА епархия.
ГОЛЯМО ПОЛОШКО, село.
ГОРАНОВЦИ, село.
ГОРЕН МАНАСТИР, село.
ГОРНА ДИКАНЯ, село.
ГОРНИ (ГОЛЕМ) ВЪРБОВНИК, село, виж Върбовник.
ГОРНИ ДИСАН, село.
ГОРНИ КОЗЯК, село.
ГОРНИ КОНСТАНТИН, село.
ГОРНО ВРАНЧЕ, село.
ГОРНО КРАИЩЕ, нахия.
ГОРНО КРАТОВО, село - 140.
ГОРНО ТРЕБЕШИНЕ, село.
ГРАДЕЦ, село.
ГРАДИЩЕ, манастир.
ГРАДИЩЕ, село.
ГУМЕРИЩЕ, село.
ГРЕБЕНСКА епархия.
ГЪЛЪБНИК, село.
ГЪРБАВЕЦ, село.
ДАЛМАЦИЯ.
ДЕВОЛСКА (или Селасфорска) епархия.
ДЕМИР XИСАР, град.
ДЕМИР XИСАР, каза.
ДЖЕРМАН, село.
ДЛАБОЧИЦА, село.
ДОБРЕВО, село.
ДОЙРАН, град.
ДОЙРАНСКО ЕЗЕРО (ДОЙРАН), нахия.
ДОЛНА БОГОРОДИЦА, село.
ДОЛНА БОШАВА, село.
ДОЛНА ВРАБЧА, село.
ДОЛНИ КОНСТАНТИН, село.
ДОЛНИ ЯСТРЕБАЦ, село.
ДОЛНО ВРАНЧЕ, село.
ДОЛНО ГУГАНЦИ, село.
ДОЛНО ТРЕБЕШИНЕ, село.
ДРАДНЯ, село.
ДРЕН, село.
ДУБНИЦА, село.
ДУБРОВНИК (Дубровнишка република).
ДУПНИЦА, град.
ДУПНИЦА, нахия.
ДУПНИШКА епископия.
ДУПЯНИ (или Дубляни), село.
ЕГЪЛНИЦА, село.
ЕЖОВО, село.
ЕЛИСЕЙНА РЕКА, местност.
ЕЛОВДОЛ, село.
ЖАБЛЯНО, село.
ЖЕГЛИГОВСКИ манастир, виж Света Богородица Черногорска.
ЖИЛИНЦЕ, село.
ЖИЧА, манастир.
ЗАГРЕБ, град.
ЗАПЛУЖЕНИ, село.
ЗЕМЕН, град.
ЗЕМЕНИ (или Зимне), село.
ЗЕМЕНСКИ МАНАСТИР.
ЗЛЕТОВИЩИЦА, река.
ЗЛЕТОВО, град.
ЗЛЕТОВСКА епископия .
ЗЛЕТОВСКА, река.
ЗНЕПОЛЕ, област.
ЗОГРАФ, манастир.
ИВЕРОН, манастир.
ИЗВОР, село.
ИНОГОЩЕ, нахия .
ИТАЛИЯ.
ЙЕЛАШНИЦА, село.
ЙЕРУСАЛИМ, град.
КАВАДАРЦИ, град.
КАНИНСКА епархия.
КАРПИНСКИ МАНАСТИР.
КАШУПУН, село.
КИЕВСКО-ПЕЧОРСКА ЛАВРА.
КИСЕЛИЦА, село.
КЛЕНОВИК, село.
КЛЕТОВНИК, село.
КЛИСУРИЦА, село.
КОЖИНЦИ, село.
КОЗЯК, планина.
КОНОПНИЦА, село.
КОНСТАНТИНОПОЛ, виж Цариград.
КОНСТАНТИНОПОЛСКА патриаршия, виж Цариградска патриаршия.
КОНЧЕ, нахия.
КОСОВО.
КОСТЕНДОЛ, село.
КОСТУР, град.
КОСТУРИНО, село.
КОСТУРСКА епархия.
КОЧАНИ, град.
КОЧАНИ, нахия.
КРАТОВО, град.
КРАТОВО, каза.
КРАТОВО, нахия.
КРАТОВСКА (или Морозвидска) епископия.
КРЕМЕНИК, село.
КРЕПИКАЛ, село.
КРИВА РЕКА, река.
КРИВА ПАЛАНКА, град.
КРУПИЩЕ, село.
КРУПНИК, село.
КРУПНИШКА епископия.
КУКОВАЦ, село - 196.
КУМАНОВО, град.
КУМАНОВО, нахия, виж Нагорич.
КУРИЯТА, местност.
КРЪСТЪТ, местност.
КЮСТЕНДИЛ, град.
КЮСТЕНДИЛ, каза.
КЮСТЕНДИЛ, нахия.
КЮСТЕНДИЛСКИ санджак - passim.
КЮСТЕНДИЛСКА (Велбъждка, Банска, Коласийска) митрополия.
ЛЕВА РЕКА, село.
ЛЕПОПЕЛЦИ, село.
ЛЕСНОВО, село.
ЛЕСНОВСКИ МАНАСТИР - passim.
ЛЕСОВО, село.
ЛЕШАНИ, село.
ЛЕШНИЦА, махала.
ЛИНОТОПИ, село.
ЛОПАРДИНЦЕ, село.
МАЛАШЕВО, нахия.
МАНЯК, село.
МАРИНО, село.
МАСУРИЦА, село.
МАТЕЙЧЕ, манастир, виж Света Богородица - Черногорска.
МАТЕЙЧЕ, село.
МЕЛНИК, град .
МЕЛНИК, нахия.
МЕЛНИК, каза.
МЕЛНИШКА митрополия.
МЕЧКУЕВЦИ, село.
МИЛАГОЩА, манастир.
МЛАДО НАГОРИЧИНЕ, село.
МОКЛИШКИ МАНАСТИР.
МОКЛИЩЕ, село.
МОЛДОВА.
МОНОСПИТОВО, село.
МОРАВА, нахия.
МОРАВИЦА, река.
МОРАВЧЕ (?), село.
МОРЖОВО, нахия.
МОРОЗВИЗД, село.
МОСКВА, град.
МУТИЧАНИ, село.
МЪГЛЕНСКА епископия - 19, 23.
НАГОРИЧ, нахия.
НЕВРОКОП (дн. Гоце Делчев).
НЕГОТИНО, град.
НИКУЩАК, село.
НОВА БОСНА, касаба.
НОВО БЪРДО, град.
НОВО СЕЛО.
НОВОСЕЛЯНЕ, село.
О-Б-Р-А-З-А-М, манастир.
ОВЧЕ ПОЛЕ, област.
ОВЧЕ СЕНА, село.
ОДРИН, град.
ОРАЛ, село.
ОРАК, село.
ОРЕЛ, село.
ОРИЗАРИ, село.
ОРЛИЦА, метох.
ОРОВИЦЕ, село.
ОСЛОВЕЦ, манастир.
ОСЛОВЕЦ, село.
ОСОГОВСКА планина.
ОСОГОВСКИ МАНАСТИР - passim.
О-Т-Ч, манастир.
ОXРИД, град.
ОXРИДСКА архиепископия.
ПАДЕШ, село.
ПАРЕШНИК, село.
ПАША санджак.
ПЕЛАГОНИЙСКА епархия.
ПЕЛИНЦИ, село.
ПЕРНИК, град.
ПЕТРИЧ, град.
ПЕТРИЧ, нахия.
ПЕЧ, град.
ПЕЧКА патриаршия.
ПЕЩЕРА, село.
ПЕЩЕРСКИ (Мраачки, Оряховски) МАНАСТИР.
ПИВКОПИЯ, манастир.
ПИРИН, планина.
ПИЯНЕЦ, нахия.
ПЛОВДИВ, град.
ПОД, село.
ПОЛОШКИ МАНАСТИР.
ПОЛША.
ПОПОВО, село.
ПОРОМИН (Поромониво), село.
ПРАВО БЪРДО, село.
ПРЕДЕЛИНА БОГОРОДИЦА, село.
ПРЕДОШНИЦА, село.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ, манастир.
ПРЕЧИСТА, манастир.
ПРЕШЕВО, град.
ПРИСАД (?), манастир.
ПСАЧА, село.
ПЧИНЯ, нахия.
ПЧИНЯЧ, река.
ПШИНСКИ МАНАСТИР - passim.
РАДАНЕ, село.
РАДОВИШ, град.
РАДОВИШКА епископия.
РАДОМИР, град.
РАДОМИР, нахия.
РАДОМИРСКА епископия.
РЕПИНЦЕ, село.
РЕПИЩЕ, село.
РЕСАВА, село.
РИЛА, град.
РИЛА, планина.
РИЛСКИ МАНАСТИР - passim.
РОЖЕНСКИ МАНАСТИР.
РУЛЯК, село.
РУСИЯ.
РУГИНЦИ, село.
САМОКОВСКА митрополия.
САНДАНСКИ, град.
САНКТ ПЕТЕРБУРГ, град .
САПАРЕВО, село.
СВЕТА БОГОРАДИМ (?), манастир.
СВЕТА БОГОРОДИЦА, манастир .
СВЕТА БОГОРОДИЦА СПИЛЕОТИСА (Исписава (?)), манастир.
СВЕТА БОГОРОДИЦА ЧЕРНОГОРСКА, манастир - passim.
СВЕТА ВАРВАРА, манастир.
СВЕТА ЛАРИНА, манастир.
СВЕТА МАРИЯ, манастир.
СВЕТА ПАРАСКЕВА, манастир.
СВЕТА ПЕТКА, манастир.
СВЕТА ТРОИЦА, манастир.
СВЕТИ АРXАНГЕЛ, манастир.
СВЕТИ АРXАНГЕЛ МИХАИЛ, манастир.
СВЕТИ АТАНАС, манастир.
СВЕТИ ВРАЧ, манастир .
СВЕТИ ГЕОРГИ, манастир.
СВЕТИ ДИМИТЪР, манастир.
СВЕТИ ИЛИЯ, манастир.
СВЕТИ ИЛИЯ, постница.
СВЕТИ ЙОАН, манастир.
СВЕТИ ЙОАН КРЪСТИТЕЛ, църква.
СВЕТИ ЙОАН ПРОДРОМ (Предтеча, Кръстител), манастир.
СВЕТИ ЛЕОНТИЙ, манастир.
СВЕТИ НИКОЛА, манастир.
СВЕТИ ОТЕЦ, манастир.
СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН, манастир.
СВЕТИ ПЕТЪР, манастир.
СВЕТИ СПАС, манастир.
СВЕТИ СТРАТИ, манастир.
СВЕТИ ЧЕТИРИДЕСЕТ МЪЧЕНИЦИ, манастир.
СВЕТЛЯ, село - 157.
СВИДОВИЦА, манастир.
СЕНОТИНО, село.
СЕРАВА, река.
СЕРЕС, град.
СИРИЩНИК, нахия.
СКОПИЕ, град.
СКОПИЕ, санджак.
СКОПСКА митрополия.
СКОПСКА ЧЕРНА ГОРА, планина.
СКРИНО, село.
СЛАВИЩЕ, нахия.
СЛАНИШКА епархия.
СЛАНО (Слатина), село.
СМЕДЕРЕВО, град.
СМИЛЕВО, село.
СМИРОВ ДОЛ, село.
СОЛУН, град.
СОЛУН, санджак.
СОФИЙСКА митрополия.
СОФИЛАРИ, село.
СОФИЯ, (Средец) град.
СОФИЯ, санджак.
СТАНКЬОВЦИ, село.
СТАРО НАГОРИЧИНЕ, село.
СТАРЧЕ (Псарче), село.
СТРАЦИН, село.
СТРУМА, река.
СТРУМИЦА, град.
СТРУМИЦА, каза.
СТРУМИЦА, нахия.
СТРУМИШКА епархия.
СУРДОЛИЦА, град.
СУXО ГЪРЛО, село.
СЪРБИЯ.
ТАВАЛИЧЕВО, село.
ТИБУЖДЕ, село.
ТИКВЕШ, каза.
ТИКВЕШ, нахия.
ТИКВЕШКО ЕЗЕРО, язовир.
ТИМЯНИК, село.
ТОПЛИЦА, село.
ТОПОЛНИЦА, село.
ТРАНСИЛВАНИЯ.
ТРЕКЛЯНО, село.
ТРОИЦКО-СЕРГИЕВА ЛАВРА.
ТРЪН, град.
ТЪРНОВО, град.
ТЪРНОВО, село.
ТЪРСИНО, село.
ТЪРНОВЦИ, село.
УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО - ПИРГ, манастир.
УШИТЕ, село.
XЕРЦЕГОВИНА.
XИЛЕВО, манастир.
XИЛЕНДАР, манастир.
ЦАРИГРАД, град.
ЦАРИГРАДСКА (Вселенска) патриаршия.
ЦЪРВЕНЯНО, село.
ЦЪРВУЛЕВО, село.
ЧЕРМЕНИК, село.
ЧЕРНА, река.
ЧЕРНА ГОРА.
ЧЕРВИ ДОЛ, село.
ЧЕРНИ (Църни) ЛУГ, село.
ЧИРМЕН, санджак.
ЧУПИК, село.
ШЕXИР КЬОЙ, нахия.
ШИБИН, метох.
ШИПОЧЕНЕ, село.
ШЛЕГОВО, село.
ЩИП, град.
ЩИП, каза.
ЩИП, нахия.
ЮЖНА (БЪЛГАРСКА МОРАВА), река.
ЯГАНЧЕ (или Ягленце), манастир.
ЯГЛЕНЦЕ, село.
ЯМИЩЕ, село.
ЯНИНА, град.
ЯСТРЕБАЦ, село.

 

Лични имена:

 

АВЕРКИЙ, йеромонах, игумен.
АГАПИЙ, проигумен.
АЛЕКСИЙ СЛАВ, деспот.
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, руски цар.
АНА, ктитор.
АНА, монахиня, книжовник.
АНА-МАРИЯ, деспотица.
АНАНИЙ, Кратовски митрополит.
АНАСТАСИЙ, йеромонах.
АНДРЕЙ, зограф.
АНДРЕЙ ДАМЯНИВ.
АНТОНИЙ РАДЗИВИЛОВСКИ, архимандрит.
АРСЕНИЙ, игумен.
АРСЕНИЙ, Сръбски архиепископ.
АРСЕНИЙ II, Печки патриарх.
АРСЕНИЙ III ЦЪРНОЕВИЧ, Печки патриарх.
х. АТАНАСИЙ, йеромонах, игумен.
АXМЕД I, султан.
БАЯЗИД I, султан.
БАЯЗИД II, султан.
БОГДАН, зограф.
БОЖИДАР ВУКОВИЧ, печатар.
БОТОЕ, майстор.
БОШКО, златар.
ВАРЛАМ,игумен.
ВАСИЛИЙ II, византийски император.
ВЕСА, ктитор.
ВЛАДИМИР, севаст.
ВЛАДИСЛАВ ГРАМАТИК, книжовник.
ВИНЧЕНЦО ВУКОВИЧ, печатар.
ВИСАРИОН, игумен.
ВИСАРИОН, Коласийски митрополит.
ГАВРИИЛ, игумен.
ГАВРИИЛ, монах, книжовник.
ГАВРИИЛ, поп, дарител.
ГАВРИИЛ, Сръбски патриарх.
ГЕНАДИЙ СXОЛАРИЙ, Цариградски патриарх.
ГЕОРГИ, ктитор.
ГЕОРГИ БРАНКОВИЧ, сръбски деспот.
ГЕОРГИ КАСТРИОТИ СКЕНДЕРБЕГ.
ГЕОРГИ ПЕПИК, ктитор.
ГЕОРГИОС КАЛАМЕАС, ктитор.
ГЕРАСИМ, игумен.
ГЕРАСИМ, инок, книжовник.
ГЕРВАСИЙ, игумен.
ГРИГОРИЙ, Велбъждки епископ.
ГРИГОРИЙ, йеромонах, игумен.
ГРИГОРИЙ, монах.
ДАВИД, йеромонах, игумен.
ДАВИД, монах, книжовник.
ДАМЯН, игумен.
ДАМЯН, майстор.
ДАНАИЛ, Водочки епископ.
ДЕЯН, деспот.
ДИМИТЪР, поп, зограф.
ДИМИТЪР ЗОГРАФ.
ДИМИТЪР КАНТАКУЗИН, книжовник.
ДИМИТЪР МОЛЕРОВ, зограф.
ДИМИТЪР ПАПРАДИШКИ.
ДИОНИСИЙ, игумен.
ДИОНИСИЙ, презвитер.
ДИОНИСИЙ, Търновски митрополит.
ДОМЕТИАН, игумен.
ДОРОТЕЙ, Охридски архиепископ.
ДОСИТЕЙ, Йерусалимския патриарх.
ДОЯ, ктитор.
ДРАЙКО, книжовник.
ЕВДОКИЯ БАЛШИЧ, деспотица.
ЕБУССУУД ЕФЕНДИ, шейх-юл ислям.
ЕВЛИЯ ЧЕЛЕБИ.
ЕВТИМИЙ, йеромонах, игумен.
ЕВТИМИЙ, монах.
ЕВТИМИЙ, Търновски патриарх.
ЕВТИХИЙ, зограф.
ЕЛЕНА, сръбска царица.
ЕЛИСАВЕТА, монахиня, книжовник.
ЗАХАРИЙ, игумен.
ЗАХАРИЙ, Охридски архиепископ.
ЗАХАРИЙ ЗОГРАФ, зограф.
ЗЛАТЮ ДАФИН, дарител.
ИВАН АЛЕКСАНДЪР, български цар.
ИВАН ФЕОДОРОВ, печатар.
ИВАН ШИШМАН, български цар.
ИВАН ЯНОВ, златар.
ИЛАРИОН, йеромонах, игумен.
ИСАЙ СЕРСКИ, книжовник.
ЙЕРЕМИЯ I, Константинополския патриарх.
ЙОАН, ктитор.
ЙОАН, презвитер.
ЙОАН БОГДАН, молдовски воевода.
ЙОАН ВЛАД, влашки войвода.
ЙОАН ДРАГУШИН, властел.
ЙОАН ОЛИВЕР, деспот.
ЙОАН РАДУЛ, влашки войвода.
ЙОАН ТЕОРИЯН, зограф.
ЙОАН УГЛЕША, деспот.
ЙОАКИМ, ктитор.
ЙОАНИКИЙ, йеромонах, игумен.
ЙОАНИКИЙ, проигумен.
ЙОАНИКИЙ, Сръбски патриарх.
ЙОАСАФ, йеромонах, игумен.
ЙОАСАФ, Крупнишки митрополит.
ЙОСИФ, Велешки епископ.
ЙОСИФ, йеромонах, игумен.
ЙОСИФ, монах.
КАЛИВИТ, Софийски митрополит.
КАЛИНИК, игумен.
КАЛИНИК, книжовник.
КАЛИСТ, игумен.
КАЛОЯН, български цар.
КАРА (Гази) МУСТАФА ПАША, велик везир.
КИРИЛ, игумен.
КИРИЛ, йеромонах.
КИРИЛ, Йерусалимски патриарх.
КИРИЛ, Мелнишки митрополит.
КИРИЛ, монах - 192.
КОЗМА, йеромонах, игумен, книжовник.
КОНСТАНТИН ДЕЯНОВИЧ (Драгаш).
КОСТАДИН, поп.
ЛАЗАР, княз.
ЛАЗАР КРАТОВСКИ, поп, книжовник.
ЛЕОНТИЙ, архимандрит.
ЛЕОНТИЙ, послушник.
ЛОНГИН, зограф.
МАКАРИЙ, монах.
МАКАРИЙ, Печки патриарх.
МАКСИМ, игумен.
МАНУИЛ КОМНИН, византийски император.
МАРА БРАНКОВИЧ.
МАРДАРИЙ, монах, книжовник.
МАРИН, ктитор.
МАРИЯ, деспотица, ктитор.
МАРКО, свещеник.
МАРКО КСИЛОКАРЕВ, Охридски архиепископ.
МАТЕЙ, златар.
МАТЕЙ II, Константинополски патриарх.
МЕХМЕД I, султан.
МЕХМЕД II, султан.
МЕХМЕД СОКОЛОВИЧ, велик везир.
МИНА, йеромонах, игумен.
МИНА, ктитор.
МИХАИЛ, Антиохийски патриарх.
МИХАИЛ, Кратовския митрополит.
МИХАИЛ, ктитор.
МИХАИЛ VIII ПАЛЕОЛОГ, византийския император.
МИХАИЛ ФЬОДОРОВИЧ, руски цар.
МИХАИЛО, зограф.
МУРАД I, султан.
МУРАД III, султан.
МУРАД IV, султан.
НЕОФИТ, Лесновски епископ.
НЕОФИТ, игумен.
НЕОФИТ, йеромонах, зограф.
НИКАНОР, игумен.
НИКАНОР, Новобърденски митрополит.
НИКИФОР, монах, книжовник.
НИКИФОР, Морозвидски епископ.
НИКОДИМ, Охридски архиепископ.
НИКОДИМ II, Печки патриарх.
НИКОЛА, зограф.
НИКОЛА БОЙЧИК, ктитор.
НИКОЛА ОБРАЗОПИСОВ, зограф.
НИКОЛА, Охридски архиепископ.
НИКОЛА ПЕПИК, ктитор.
НИКОЛА РАДИВОЕВ, майстор.
ОНУФРИЙ, йеромонах, книжовник.
ПАВЕЛ, йеромонах, игумен.
ПАВЕЛ, проигумен.
ПАВЕЛ, Смедеревски митрополит.
ПАИСИЙ, игумен.
ПАИСИЙ, Печки патриарх.
ПАНАЙОТ ДУКАС, дарител.
ПАХОМИЙ, Кратовски епископ.
ПАХОМИЙ, монах, книжовник.
ПЕТКО, ктитор.
ПЕТРОНИЙ, монах.
ПЕТРОС ПАНТОЗАЛОС, ламбадарий.
ПЕТРУ РАРЕШ, молдовски воевода.
ПЕТЪР, български цар.
ПЕТЪР, ктитор.
ПЕТЪР, майстор.
ПЕТЪР, свещеник, книжовник.
ПРОXОР, архимандрит.
ПРОXОР, йеромонах, игумен.
ПРОXОР, Охридски архиепископ.
РАДОНА, книжовник.
х. РАДОСЛАВ, дарител.
РОМАН IV ДИОГЕН, византийски император.
РОМИЛ (Рамул), игумен.
САВА, игумен.
САВА, йеромонах.
САВА, йеромонах, книжовник.
САВА, Сръбски архиепископ.
САВА III, Сръбски архиепископ.
СЕЛИМ I, султан.
СЕЛИМ II, султан.
СИЛВЕСТЪР, Мелнишки митрополит.
СИЛВЕСТЪР, монах, книжовник.
СИМЕОН, монах, книжовник.
СИМЕОН, ктитор.
СИМЕОН, Рашки митрополит.
СЛИТОФОН (?), монах.
СОФРОНИЙ, игумен.
СОФРОНИЙ, Мелнишки митрополит.
СПИИРИДОН, игумен.
СПИРИДОН, монах, книжовник.
СТАНИСЛАВ, книжовник.
СТЕФАН, архимандрит, игумен.
СТЕФАН, еклисиарх.
СТЕФАН, йеромонах.
СТЕФАН, ктитор.
СТЕФАН, майстор.
СТЕФАН, свещеник.
СТЕФАН БАЛЕНТИЧ, ктитор.
СТЕФАН ДЕЧАНСКИ, сръбски крал.
СТЕФАН ДУШАН, сръбски цар.
СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЧ, сръбския деспот.
СТЕФАН МИЛУТИН, сръбски крал.
СТЕФАН УРОШ, сръбски крал.
СТОЙКО, майстор.
СТОЙКО, презвитер.
СТОЯН, ктитор.
СЮЛЕЙМАН I, султан.
ТАХОТА, книжовник.
ТЕОДОСИЙ, игумен.
ТЕОДОСИЙ ПРОТОСИНГЕЛ, йеромонах, дарител.
ТЕОКТИСТ, йеромонах, игумен.
ТЕОФАН, игумен.
ТЕОФАН, Зворнишки епископ.
ТЕОФАН, Скопски митрополит.
ТЕОФАН, Струмишки епископ.
ТЕОФАН, магер.
ТОДОР, монах.
ТОМА ВИШАНОВ.
УРОШ, сръбски крал.
ФИЛИМОН, Велешки епископ.
ФЬОДОР ИВАНОВИЧ, руски цар.
ХАДЖИ КАЛФА.
ХРЕЛЬО, протосеваст.
ЯКОВ, архимандрит.
ЯКОВ, Крупнишки епископ.
ЯКОВ II, Крупнишки епископ.
ЯКОВ, Мелнишки митрополит.
ЯКОВ, зограф.
ЯКОВ, монах.

 

X

Right Click

No right click