В търсене на средновековното време. Неравният път на българите (VII-XV в.) - Хронологическа таблица

Посещения: 2840

Индекс на статията

 

Хронологическа таблица

 

313 г.
Милански едикт - християнството става равноправна религия в Римската империя. 
330 г.
Константинопол става столица на Римската империя.
375 г.
Хунско нашествие в Европа. Начало на Великото преселение на народите.
395 г.
Римската империя е разделена на Източна (Византия) и Западна. 
395 г. 
Християнството става официална религия за двата дяла на Римската империя.
Ок. 400 г.
Започва използването на пергамента (обработената кожа) като материал за писане.
476 г.
Гибел на Западната римска империя. 
Втора половина
на VI в.
Южните славяни се настаняват в Панония и Дакия.
Първи славянски нападения южно от р. Дунав.
527-565 г.
Управление на император Юстиниан I във Византия.
532 г.
Построена е църквата „Св. София“ в Константинопол. 
Ок. 560 г. 
Аварите нахлуват в областта на Долен Дунав. 
582-586 г.
Аварите унищожават Дунавския лимес около вливането на р. Морава в Дунав.
Края на VI в.
Първо споменаване за стреме във Византия. 
582-602 г.
Византийският император Маврикий възстановява Дунавския лимес.
602 г.
Рухване на Дунавския лимес. Начало на славянската колонизация на Балканите.
610-641 г. 
Управление на византийския император Ираклий. 
626 г.
Неуспешна аваро-славянско-персийска обсада на Константинопол.
След 626 г.
Настаняване на хървати и сърби в северозападните и западните балкански земи.
673-678 г.
Първа арабска обсада на Константинопол.
70-те г. на VII в.
Разпадане на Стара Велика България.
680 г.
Образуване на първата българска държава (680- 1018 г.) по Долен Дунав.
Ок. 700 г. 
 
Арабите усъвършенстват и разпространяват производството на захар.
В Персия е изобретена вятърна мелница с вертикално колело.
711-714 г.
Арабите завладяват Испания.
715-741 г.
Карл Мертел е майордом на Франкската държава.
717-718 г.
Арабска обсада на Константинопол, отбита с помощта на българския кан Тервел.
732 г.
Карл Мертел разбива арабите край Поатие във Франция.
736 г.
Начало на отглеждането на хмел в Бавария.
711-843 г.
Иконоборска криза във Византия.
741-775 г.
Управление на император Константин V Копроним.
Ок. 750 г.
Техниката на производство на хартия се разпространява от Китай през Арабския халифат в Южна Европа.
768-814 г.
Управление на Карл Велики във Франската държава, от 800 г. - империя.
788 г.
Карл Велики завзема полуостров Истрия.
795-796 г.
Франките разгромяват Аварския хаганат. Източните му части са завзети от българите.
Кр. на VIII в.
Започва изграждането на катедралата в Аахен, Германия, от франкския владетел Карл Велики.
Ок. 800 г.
Проникване на памука от Арабския свят в Сицилия и Испания.
802-814 г.
Управление на кан Крум в България.
Кр. на VII -
нач. на VIII в.
Начало на византийската реконкиста срещу славяните в континентална Гърция. 
26.VI.811 г. Разгром и гибел на император Никифор I Геник в България.
Нач. на IX в. Възникват славинии в хърватските земи начело с князете Борна и Людевит.
819-823 г. Неуспешно въстание срещу франките начело с княз Людевит.
829 г. Възникване на Кралство Англия.
843 г. Разделяне на Франкската империя чрез договора от Вердюн.
Ок. ср. на IX в. Управление на сръбския княз Вдастимир в Рашка.
855 г. Кирил и Методий създават първата славянска азбука - глаголицата.
863 г. Начало на великоморавската мисия на Кирил и Методий.
864-865 г. Покръстване на българите.
867-1056 г. Управление на македонската династия във Византия.
893-927 г. Управление на българския цар Симеон.
893 г. Преслав става столица на България.
Ок. 896 г. Унгарците (маджарите) начело с вожда Арпад завземат Панония.
Ок. 900 г. Изобретена е подковата, закрепвана за копитото на коня с пирони.
924 г. Българите завземат Рашка.
925-926 г. Неуспешен български поход срещу Хърватия.
927 г. Император Роман Лакапин издава първата си новела в защита на свободните селяни.
955 г. Германци и чехи разгромяват унгарците при р. Лех.
960 г. Образуване на Полското кралство.
961, 965 г. Византийците си връщат властта над островите Крит и Кипър.
963 г. Начало на Светогорската монашеска република. 
967-968 г. Походи на киевския княз Светослав в България.
Кр. на 60-те г. на X в. Начало на съпротивата на т.нар. комитопули срещу византийската експанзия в западните и югозападните български земи.
971-972 г. Император Йоан Цимисхий завзема Преслав и Източна България.
976-1014 г. Управление на българския цар Самуил.
976-1025 г. Управление на император Василий II Българоубиец.
976, 980 г. Първи споменавания за власи в писмените извори.
989 г. Покръстване на Киевска Рус.
997-1301 г. Управление на унгарската династия Арпад.
1000 г. Възникване на Унгарското кралство. Венеция завладява бреговете на Северна Далмация.
1018 г. Византия завладява България и по-голяма част от Балканския полуостров.
След 1018 г. Василий II Българоубиец учредява Охридската архиепископия.
Кр. на X в. - нач. на XI в.
(с прекъсвания)
В земите на дн. Черна гора съществува Дуклянското (Зетското) княжество.
1040, 1078 г. Първи споменавания за албанци в писмените извори.
1041 г. В Китай е изобретено книгопечатането с подвижни букви.
XI в.  Първо споменаване за каменни въглища край Перник. 
1050 г.  В Европа започва дестилация на концентриран алкохол от вино.
1054 г.  Начало на великата схизма - разделяне Християнската църква. 
1066 г. Завладяване на Англия от норманския крал Уилям Завоевател. 
1075 г.  В Китай е изобретен прототип на компаса. 
1081-1185 г.  Управление на династията Комнини във Византия. 
1081-1118 г.  Управление на император Алексий I Комнин. 
Края на XI в. - 1166 г. В Рашка управлява автономно династията на великите жупани. 
1086 г.  Създаване на „Книга на Страшния съд“ – пръв опис на населението на Англия. 
1096-1097 г.  През Балканите минават войските на Първия кръстоносен поход.
1102 г.  Хърватия става автономна част от Кралство Унгария. 
1146 г. Завършено е изграждането на каменен мост над Дунав при гр. Регенсбург, Германия.
1147-1149 г. През Балканския полуостров минават войските на Втория кръстоносен поход.
Ок. 1150 г. В Сицилия започва отглеждането на захарно цвекло.
1152-1190 г. Управление на германския император Фридрих I Барбароса.
1154 г. Първо споменаване за средновековна Босна и нейния владетел - бан Борич.
1154-1189 г. Управление на династията Плантадженет в Англия.
1163 г. Започва изграждането на катедралата „Нотър Дам дьо Пари“ в Париж - първата готическа църква в Европа.
1166 г. Първо споменаване за династията Неманичи в Сърбия (Рашка).
1174 г. Започва строителството на наклонената кула в Пиза, Италия.
1185-1187 г. Въстание на Асеневци и възстановяване на българската държава.
1189-1190 г. През Балканите преминават войските на Третия кръстоносен поход.
1198-1216 г. Понтификат на папа Инокентий III. 
Ок. 1200 г. В Европа са изградени първите пещи за леене на желязо с въздушно обдухване.
Ок. 1200 г. Започва разпространението на арабските числа в Европа.
13.IV.1204 г Превземане на Константинопол от рицарите на Четвъртия кръстоносен поход.
1204-1261 г. Латинска империя с център в Константинопол.
1204-1358 г. Дубровник и основните далматински градове са под венецианска власт.
1205 г. Цар Калоян разбива и пленява император Балдуин край Одрин.
1217 г. Сръбският владетел Стефан Първовенчани е коронясан за крал.
1218-1241 г. Управление на цар Иван Асен II.
1224 г. Епирският владетел Теодор Комнин превзема Солун.
9.III. 1230 г. Българите разбиват император Теодор Комнин край Клокотница.
1241-1242 г. Татарите нахлуват в Унгария и по Долен Дунав.
1259-1282 г. Управление на византийския император Михаил VIII Палеолог.
1260 г. В гр. Аугсбург, Германия, възниква първата работилница за производство на бира.
1261 г. Възстановяване на Византия.
1265 г. Начало на Английския парламент.
1276-1280 г. Селска война в България.
1282-1328 г. Управление на византийския император Андроник II Палеолог.
1282 г. Начало на сръбската експанзия в Македония.
1282-1321 г. Управление на крал Стефан Милутин в Сърбия.
1286 г. Английският учен Роджър Бейкън изобретява очилата.
1299 г. В Италия започва производството на фаянсови плочки.
Ок. 1300 г. Начало на организиран улов на риба в градовете в Северна Германия, обединени в т.нар. Ханза.
1309-1378 г. Авиньонски плен на папите - разделяне на папския диоцез между папите в Рим и южнофренския гр. Авиньон.
1311 г. В Европа започва леенето на чугун.
1324 г. Първо споменаване за оръдия в Европа.
28.VI.1330 г. Сръбска победа над българския цар Михаил III Шишман край Велбъжд.
1331-1355 г. Управление на крал и цар Стефан Душан в Сърбия.
1332-1371 г. Управление на цар Иван-Александър.
1337-1453 г. Стогодишната война между Англия и Франция.
1342-1382 г. Управление на крал Лудвиг (Лайош) Велики в Унгария.
1342-1347 г. Гражданска война във Византия.
1346 г. Стефан Душан е коронясан за цар.
1347 г. Изобретен е стругът за обработка на дърво.
1352-1354 г. Трайно стъпване на османските турци в Галиполския полуостров.
След дек. 1355 г. Начало на разпадане на Душанова Сърбия.
1357 г. Започва строителството на Карловия мост в Прага.
1368 г. Първо сведение за изкуствено засаждане на иглолистни дървета край Нюрнберг, Германия.
1355-1371 г. Управление на цар Урош V в Сърбия.
1358 г. Дубровник и основните далматински градове минават под властта на Унгария.
1359-1389 г. Управление на османския емир Мурад I.
26.IX.1371 г. Османска победа над войските на крал Вълкашин и деспот Углеша край Черномен.
Края на 60-те г. на XIV в. - 1389 г. Управление на княз Лазар в Моравска Сърбия и на Георги Бранкович в Косово.
1371-1395 г. Управление на царя на Търновска България Иван Шишман.
1380 г. Немският тевтонски орден в Прибалтика организира първата пощенска служба.
1385 г. София е превзета от османците.
1388-1389 г. Поход на великия везир Али паша в Северна България.
28.VI.1389 г. Битка на Косово поле.
1389-1402 г. Управление на османския емир (от 1395 г. султан) Баязид I.
1391-1425 г. Управление на византийския император Мануил II Палеолог.
1392 г. Скопие пада под османска власт.
17.VI.1393 г. Османските турци превземат Велико Търново.
1395 г. Пръв османски поход в унгарска територия. 
17.V.1395 г. Неуспешна битка на султан Баязид I в местността Ровине във Влахия срещу влашкия воевода Мирчо Стари. 
3-5.VI.1395 г.  Султан Баязид II превзема Никопол и пленява цар Иван Шишман. Край на Търновска България. 
1395-1402 г. Османска блокада на Константинопол. 
25.IХ.1396 г. Османските турци разгромяват кръстоносния поход на крал Сигизмунд край Никопол. 
20.VI.1402 г.  Монголският хан Тимур разгромява османците край Анкара. 
1402-1413 г.  Борби за власт и криза в османската държава. 
1410 г.  Битка при Грюнвалд - разгром па Тевтонския орден от поляци, литовци, чехи и руси. 
1414 г.  Първото улично осветление в Лондон. 
1415 г.  Чешкият религиозен реформатор Ян Хус е изгорен на клада. 
1419-1434 г. Хуситски войни в Чехия.
1427 г. В Европа е изобретена барутната ракета.
1423-1430 г. Солун се намира под венецианска власт.
Ок. 1430 г. Изобретени са манивелният и мотовилковият механизъм.
1434 г. Леон Батиста Алберти открива законите на перспективата.
1437-1439 г. Във Ферара и Флоренция е проведен църковен събор, който обединява Католическата и Православната църква.
1443-1468 г. Антиосманска съпротива в Албания начело с Георги Кастриоти Скендербег.
1443-1444 г. Кръстоносен поход срещу османците, т.нар. Дълъг поход.
10.XI. 1444 г. Разгром на кръстоносния поход на крал Владислав и на Янош Хуняди край Варна.
1446 г. Завършено е строителството на купола на катедралата във Флоренция.
1448 г. Германецът Йохан Гутенберг изобретява книгопечатането с подвижни оловни букви.
1448 г. Възникване на Княжество Херцеговина.
1451-1481 г. Управление на султан Мехмед II Завоевател.
29.V. 1453 г. Султан Мехмед II превзема Константинопол.
1460 г. Пелопонес пада под османска власт.
1460 г. Сърбия пада под османска власт.
1463 г. Босна пада под османска власт.
1479 г. Обединение на кралствата Арагон и Кастилия в Испанско кралство.
1480 г. Леонардо да Винчи конструира първия парашут.
1482 г. Херцеговина пада под османска власт.
1492 г. Край на Испанската реконкиста - отвоюването на Иберийския полуостров от арабите.
1498 г. Китайският порцелан прониква в Европа.
1499 г. Черна гора пада под османска власт.

X

Right Click

No right click