Клубът на месиите - Библиография

Написана от Христо Милков
Посещения: 14112

Индекс на статията

 

БИБЛИОГРАФИЯ

I. ИЗВОРИ

Архив на Министерството на вътрешните работи

Ф. 1, оп. 1 - МВРНЗ - Централно управление
Ф. 2, оп. 1 - Дирекция на полицията
Ф. 9, оп. 1 - София - Областна дирекция
Ф. 17, оп. 1 - Министерство на войната
Ф. 18, оп. 1 - Министерство на войната - РО при Щаба на Войската

Централен държавен архив

Ф. 370 к
Ф. 176 к
Ф. 178 к
Ф. 178 к, оп. 8, а. е. 938, л. 4. „Изрезки от българската преса, илюстрации, карикатури и част от бюлетини относно събитията по време на Втората световна война”.

Антонов-Овсеенко, А. Театр Иосифа Сталина. М., 1995.
Бухарин, Н. Избранние произведения. М., 1988.
Вапцаров, Н. Една кооперация, за която нищо не сте чули досега (разказ). - Виртуална библиотека „Словото”, slovo.bg. Виступление Сталина по радио 3 июля 1941 г. Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского союза. М., 1947, с. 9-17. Военният поход в Норвегия. Една епопея. Дар от германската легация. Берлин, 1940.
Геббельс, Й. Последние записи. Смоленск, 1993.
Герик, О. Бомби над европейския континент. Берлин, 1940.
Гогун, Ал. Черний РИ Адольфа Гитлера. СССР в зеркале нацистской пропагандь. Документь и материаль. М., 2004.
Гьобелс, Й. Политически речи. С., 2002.
Дворниченко, О. Хитлер какъвто го познавах. С., 2005.
Дичев, Б. (съст.) Говори Лондон. Предавания на Би Би Си за България през Втората световна война. С., 2004. Досието „Хитлер”. Секретно досие на НКВД, изготвено за Й. В. Сталин въз основа на протоколите от разпитите на личния адютант на Хитлер Ото Гюнше и на камердинера Хайнц Линге, Москва 1948-1949. С., 2005.
Энрайт, Д. (Сост.) Уинстон Черчилль: цитати, остроти и афоризми. Днепропетровск, 2005.
И. Сталин. Кратка биография. Съставители: Г. Ф. Александров, М. Л. Галактионов, В. С. Кружков, М. Б. Митин, В. Д. Мочалов,   П. Н. Поспелов. С., 1949. „Месеци на войната”, Ч. I. Дискъвъри Ченъл”, 2003.
Мусолини, Б. Фашистката революция. С., 2002.
Мусолини, Б. Учението на фашизма. Велико Търново, 1992.
Наков, Н., И. В. Шутилов. Отменете обесването на Коста Тодоров. 1942.
Несторов, Юр., Ан. Антонов. Рекламен справочник. С., 1937.
От Советского Информбюро. Публицистика и очерки военних лет. 1941¬1942. М., 1982.
Пикер, Г. Застольние разговори Гитлера. Смоленск, 1993.
Переписка председателя Совета министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой отечественной войни 1941-1945 г.г. Т. 1-2, М., 1986.
Полегаев, Г. „22 июня, ровно в четире часа...” - Журнал „Зхо планети”. Общественно-политический еженедельник ИТАР-ТАСС, 24-25/2001, explan. ru.
„Световната война”. Документална поредица, представена от Военния телевизионен канал, септември 2007 г.
Симонов, К. И. Зренбург. В одной газете. Репортажи и статьи. М., 1979.
Сталин, И. Въпросите на ленинизма. С., 1952. Строго секретно. Само за командването. Стратегията на фашистка Германия във войната срещу СССР. С., 1970.
Тошкова, В., Н. Котев, Н. Стоименов, Р. Николов, Ст. Нойков (съставители). БЪЛГАРИЯ. Своенравният съюзник на Третия райх. С., 1992.
Троцкий, Л. Сталинская школа фальсификаций. М., 1990. Таен агент, II част, „Дискъвъри ченъл”.
Хемингуей, Ъ. По телеграфа. С., 1986.
Хитлер, А. Борба за нова Европа. С., 2002.
Хитлер, А. Моята борба. С., 2001. 100 документа към предисторията на войната. Извадки от официалната Германска Бяла книга. Издание на Германската информационна служба, С., 1939. A Psychological Analysis of Adolph Hitler. His Life and Legend, by Walter C. Langer. Office of Strategie Services Washington, D.C, www.nizkor.org.
Creel, G. How We Advertised America (1920), New York, 1920.
German Propaganda Archive. Calvin. Minds in the making, calvin.edu.
Imagerie et propagande fasciste. Décalogue fasciste, hypo.ge.ch.
L'agression de l'Italie contre la Grèce. Documents diplomatiques. Athènes, 1940. Les lettres secrètes échangées par Hitler - Mussolini. Paris, 1946. La doctrine fasciste. Pamphlet de propagande fasciste de 1929 (Extraits) - Cliotexte, 1997-2008, Patrice Delpin. Catalogue de textes utiles à l'enseignement de l'histoire, icp.ge.ch.

 

I. СПОМЕНИ И ДНЕВНИЦИ

Айзенхауер, Д. Кръстоносният поход в Европа. С., 1986.
Дневникът на граф Чано. Политически дневник 1939-1943. С., 1992.
Димитров, Г. Дневник. С., 1997.
Еренбург, И. Хора, години, живот. С., Книга I, 1966; Книга II, 1967; Книга III, 1968.
Еренбург, И. Хора, години, живот. Непубликувани глави - сп. „Факел”, №№ 1-3, 1988.
Жуков, Г. Спомени и размисли. С., 1969.
Кавальеро, У. Записки о войне. Дневник начальника итальянского Генерального штаба. М., 1968, militera.lib.ru.
Кузнецов, Н. Накануне. М., 1966.
Майски, И. Спомени на съветския посланик. Първа книга. Пътешествие в миналото. С., 1965. Втора книга. Мир или война? С., 1965.
Малапарте, К. Капут. С., 1988.
Михайлов, Б. Имало едно време в София. С., 1995.
Недев, Ст. Откраднати илюзии. Спомени, изживявания, преценки. С., 1997.
Прайс, У. Познавам тези диктатори. Мусолини и Хитлер. С., 1992.
Раушниг, Х. Хитлер каза... Поверителни разговори на фюрера за плановете му за завладяване на света. Варна, 1992.
Рокосовски, К. Войнишки дълг. С., 1970.
Рузвелт, Е. През очите на Рузвелт. С., 1993.
Треппер, Л. Большая игра. Воспоминания руководителя „Красного оркестра” - сп. „Новая и новейшая история”, №№ 1-2, 1990.
Филов, Б. Дневник. С., 1990.
Хендерсън, Н. Две години с Хитлер. С., 1998.
Чинков, П. К. Сега ще чуете нашия коментатор. Записки. С., 2001.
Чуев, Ф. Молотов си спомня. 140 беседи на Феликс Чуев с Молотов. Т.1. С., 1998; Т. 2. С., 1999.
Чърчил, У. Мемоари. Т. 1. C., 1993; Т. 2-3; С., 1994; Т. 4-6, С., 1995.
Шейнис, З. Из записной книжки 1939-1941 гг. - сп. „Новая и новейшая история”, № 1, 1990.
Dollmann, Е. J'était l'interprète d'Hitler et de Mussolini. Paris, 1965.Journal de Gœbbels: au cœur de la folie criminelle. Extraits choisis par Patrice de Meritens. Publié le 13 octobre 2006. Le Figaro.fr.
Journal de Joseph Gœbbels. 1923-1933. Extrait, tallandier.com.
Le Roy Ladurie, E. Gœbbels: le cœur des ténèbres - Le Figaro Litéraire, Essaies, 02.09.1999, asmp.fr.
Le Roy Ladurie, E. Gœbbels: les confessions d'un monstre - Le Figaro Litéraire, Histoire, 25.09.1998, asmp.fr.
The Gœbbels diaries. 1939-1941, New York, 1983, armchairgeneral.com.
The Memoirs of Cordell Hull. New York, 1948.

 

III. РЕЧНИЦИ, СПРАВОЧНИЦИ И ЕНЦИКЛОПЕДИИ

Гуляс, А. Первме дни войни (22 июня 1941 года) - Авиационная знциклопедия „Уголок неба”, rian.ru.
Енциклопедичен речник по социология. (Съст. и ред. Н. Тилкиджиев). С., 1996.
Знциклопедия Третьего рейха (Сост. С. Воронаев). М., 1996, hrono.ru.
Кратък исторически справочник. С., 1983.
Политически партии, организации и движения в България и техните лидери. 1879-1947. Кратък исторически справочник. С., 1991.
Речник на литературните термини. С., 1963.
Сороченко, В. Энциклопедия методов пропаганди. Как нас обрабативают СМИ, политики и реклама. „ПСИ-ФАКТОР”, psyfactor.org.
Статистически справочник. С., 1989.
Указател на месианските пророчества в Стария завет, pravoslavieto.com.
A Dictionary of Contemporary World History 2004, originally published by Oxford University Press 2004.
Encyclopédie Quid - Histoire de France. Seconde Guerre mondiale (1939-1945), 2007.
Historical dictionary of fascist Italy. Westport, Connecticut. London, 1982.

 

V. ИЗСЛЕДВАНИЯ

Акос, П., д-р П. Рентчик. Болните, които ни управляват. С., 1993.
Ангов, К. (съст.) Психотехника на убеждаващото въздействие. С., 1992.
Ахтмрский, А. Друзья звали его ЮрБор - Музей радио и телевидения - Тематические и исторические очерки, tvmuseum.ru
Безименский, Л. А. Визит В. М. Молотова в Берлин в ноябре 1940 г. в свете новых докуметов. - сп. „Новая и новейшая история”, 1995, № 5
Безыменский, Л. А. Гитлер и Сталин перед схваткой. М., 2000, militera. lib.ru.
Безименский, Л. Разгаданите тайни на Третия райх. Книга не само за миналото. С., 1982.
Беленькая, М. История Совинформбюро - АПН в арабском мире, rian. ru.
Белоусов, Л. Муссолини: диктатура и демагогия. М., 1993.
Бернс, Дж. М., Франклин Рузвельт. Человек и политик. М., 2003.
Беспалова, А., Корнилов, Е., Корочинский, А., Лучинский, Ю., Станько, А. История мировой журналистики. Москва-Ростов-на-Дону, 2003, media. utmn.ru.
Бовт, Г. Беседи у камина - Известия Науки, inauka.ru.
Буллок, А. Гитлер и Сталин. Жизнь великих диктаторов. Т. 1-2, Смоленск, 2000.
Вандов, Д. История на турската журналистика (1871-1971). С., 1984.
Вебер, М. Социология на господството. Социология на религията. С., 1992.
Величков, Ал. Американската филмова пропаганда в България между двете световни войни - Проблемът Изток-Запад. Превъплъщения в ново и най-ново време (сб.). С., 2005.
Величков, Ал. За постоянните кореспонденти на вестник „Таймс” в България (1921-1941). С., 2005.
Величков, Ал. Лигата на говорещите английски език в България (1911-1950). С., 2000.
Величкова, З. Някога. 65 години Българско национално радио. Небе, обляно в звуци, db.infotel.bg
Волкогонов, Д. Триумф и трагедия И. В. Сталина. Политический портрет. 1-11. М., 1989.
Волкогонов, Д. Седемте вождове. С., 1996. Всемирная история в лицах. Бенито Мусолини. Жизнеописание. Часть II, rulers.narod.ru. Генералът на електронните медии. Пионерът на американското радио започва като продавач на вестници, „Стандарт”, 9 август 2004, standartnews.com
Гишоне, П. Мусолини и фашизмът. С., 2000.
Генчев, Н. Външната политика на България (1938-1941). С., 1998. Господинов, Г. Поезията на Вапцаров в медиакултурния контекст на 30-те и 40-те години на 20 век (дисертация за научната степен „доктор” по литература, защитена в Института за литература при БАН), 1998.
Городецкий, Г. Черчилль и Советский Союз после 22 июня 1941 г. - сп. „Новая и новейшая история”, № 6, 1990. Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера? (сб. статии). М., 1995.
Грей, Я. Сталин. Личность в истории. Троцкий, Л. Сталин. М. и др., 1995.
Грийн, В. Лудостта на владетелите. С., 2006.
Гунев, Г., Ив. Илчев. Уинстън Чърчил и Балканите. С., 1989.
Денин, В. История создания радио в именах. 2002, aragul.com.
Джонсън, П. Съвременността. Светът от 20-те до 90-те. С., 1993.
Димитров, В. Българите и радиото. С., 1988.
Димитров, В. История на радиото в България (края на 19 век до 1944 г.), 2 тома. С., 1994.
Димитров, В. Организация и управление на радиото. С., 1980.
Димитров, В. Програмиране в радиото. С., 1986.
Димитров, И. Англия и България. 1938-1941. Навечерието и началото на Втората световна война. С., 1996.
Димитров, И. Буржоазната опозиция 1939-1944. С., 1997.
Димитров. И. Българо-италиански политически отношения. С., 1996.
Димитров, Х. Ключови образи в европейската пропаганда на български език (1 септември 1939 г. - 22 юни 1941 г.) - Втората световна война и Балканите. Сборник доклади и научни съобщения, изнесени на международна научна конференция в София, 20-21 юни 2001 г. С., 2002.
Доганов, Д. Ф. Палфи. Рекламата каквато е. Варна, 1994.
Драганов, Д. Франкизмът. История и политика. С., 1995.
Дурсунов, А. Юрий Левитан: народний диктор СССР. - Аргументи и факти № 21 (51) 21 ноября 2004.
Ефимов, Н. 1941-й: от катастрофи к первой поведе - Журнал „Российская федерация сегодня”, № 24/2004, russia-today.ru.
Жуковская, Д. Пропаганда в Третьем рейхе - Historicus, общественно- политический журнал, 27.06.2006, historicus.ru
Загоров, О. Философията като култура на духа. С., 2002.
Звонарев, К. К. Германская агитация и пропаганда в Первой мировой войне. - Германская агентурная разведка до и во время войни 1914-1918 гг. Киев, 2005. psyfactor.org.
Зенкович, Н. Тайните на отминаващия век. С., 1998.
Златева, М. Мостове към консенсуса. Пъвлик рилейшънс, журналистика, медии. С., 2008.
Златева, М. Репортерство, репортер, репортаж. С., 1996.
Златева, М., В. Бондиков. Новини и сондажи (Представяне на проучвания на общественото мнение в печата). С., 1999.
Золов, А. В. США: Борьба за мировое лидерство (К истории американской внешней политики. ХХ век). Калининград, 2000.
Игнатенко, В. Слово президента - Газета „Восточно-сибирская правда”, 28. 04. 2005, vsp.ru
Игнатовски, Вл. Дали телевизията би харесала Хитлер - в. „Култура”, (45) 14 ноември 1997.
Илиева, В., М. Петров и Д. Донев. Мисионерски училища в България по време на Възраждането, protestantstvo.com.
История на радиото в България, 2007 (автор на текста: М. Щербак), predavatel.com. История радио. VIOL (системи радиосвязи). 2008, viol.uz. Итало-греческая война 1940-1941, hrono.ru Итоги Второй мировой войни. Сборник статьей. М., 1957.
Кисинджър, Х. Години на промяна. С., 1999.
Кисинджър, Х. Дипломацията, С., 1999.
Кисинджър, Х. Политиката. С., 2002.
Кольев, А. Миф масс и магия вождей. М., 1998.
Котев, Н. Англо-американските стратегически концепции в годините на Втората световна война и мястото на „балканския вариант” - „ГУА. Известия на Военноисторическото научно дружество”, С., 2002, том 67.
Котева, А., Н. Котев Британското разузнаване в България 1939-1945 nikotev.wordpress.com.
Котева, А., Н. Котев. Краят на една загадка, или по-нататъшно изследване към въпроса за съдбата на един от ръководителите на БЗНС „Александър Стамболийски (Пладне) - инженер Георги Вълков - сп. „Известия на Националния исторически музей - гр. София”, гр. Велико Търново, 2005, том XV.
Котева, А., Н. Котев. Пътят към войната на Балканския полуостров (1938-1941) - „ГУА. Известия на държавните архиви”, С., 2004, том 88.
Лиддел Гарт, Б. Стратегия непрямых действий. М., 1957.
Лоне, Ж., дьо. Психика и секс на знаменити съвременници. С., 1992.
Льобон, Г. Психология на тълпите. С., 1995.
Мазер, В. Хитлер. Легенда. Мит. Действителност. С., 1995.
Макиавели, Н. Владетелят. С., 1991.
Маклуън, Маршал и Ерик. Закони на медиите. С., 1995.
Макси, К., Вторжение, которого не било. Москва, 2000; Санкт-Петербург, 2001.
Мак Смит, Д. Мусолини. С., 1995.
Малецке, Г. Психология на масовата комуникация. С., 1994.
Мальков, В. Франклин Рузвельт. Проблеми внутренней политики и дипломатии. Историко-документальные очерки, М., 1988.
Маринов. Р. Пълблик рилейшънс. Технология и практика. С., 1995.
Мейхьофер, А. Актрисите на Фюрера. - в. „Култура”, (15) 17 ноември 1997.
Мелетински, Е. Поетика на мита. С., 1995.
Медведев, Р. И. В. Сталин в первие дни Великой отечественной войни. - сп. „Новая и новейшая история”, № 2, 2002.
Методиев, Б. История на Радио България, bnr.bg.
Минков, М. Журналистика на словото и образа. Увод в радио- и телевизионната журналистика. С., 1980.
Милков, Х. „Българската линия” в англо-германския двубой в ефир (28 октомври 1940 г. - 22 юни 1941 г.) - сп. „Минало”, 1/2003.
Милков, Х. Дуелът за сърцето на французина. Митовете Петен и Дьо Гол. С., 1998.
Милков, Х. Европейската пропаганда и България през първия период на Втората световна война - сп. „Исторически преглед”, 2008, № 5-6.
Милков, Х. Лъвът и еднорогът срещу свастиката на български език (28 октомври 1940 г. - 22 юни 1941 г.) - сп. „Военноисторически сборник”, 1/1999.
Милков, Х. Радио - информатор и пропагандатор, друг и враг - Bulgarian Historical Review, 1-2/2005.
Милков, Х. Скъпоплатената победа - сп. „Минало”, 3/2007.
Милков, Х. „Случаят” Хес в европейската радиопропаганда на български език - май 1941 г. - сп. „Минало”, 3/1998.
Милков, Х. Турската пропаганда на вълните на Радио Анкара (28 октомври 1940 г. - 22 юни 1941 г.) - сп. „Минало”, 3/2004.
Милков, Х. Чърчил срещу Хитлер на български език (28 октомври 1940 г. -22 юни 1941 г.) - сп. „Исторически преглед”, 5-6/2001.
Недялков, Д. Една въздушна битка от миналия век - сп. „Български воин”, № 9/2007, bgsoldier.eamci.bg.
Немировская, М. Голос зпохи. В пресловутом списке врагов Третьего рейха первим числился Юрий Левитан, диктор Всесоюзного радио. Еврейский интернет-клуб, ijk.ru.
Нестерова, Т. П. Фашистская мистика: религиозный аспект фашистской идеологии - Религия и политика в ХХ веке. Материали второго Коллоквиума российских и итальянских историков. Москва, 11-12 апреля 2005 г. М., 2005, ec-dejavu.ru.
Николов, Г. Търговецът Георги Янчев шофира първия фиат в Харманли през 30-те години. Harmanli town news, година V, 24-31 август 2007 г., harmanlitown.blogspot. Нобелевские лауреати. Наука и Техника. 1998, n-t.ru.
Омельчук, Д. Жертви, которих могло избежать. Вж: „Историческое наследие Крима”, 3-4/2004, списание на Републиканския комитет за запазване на културното наследство на Автономната република Крим, commonuments. crimea-portal.gv.ua.
Панайотов, Ф. (съставител и редактор). Би Би Си и България. Научна конференция. С., 2000.
Панайотов, Ф. Двубой в ефира. С., 1980.
Панайотов, Ф. Предаванията на Би Би Си за България по време на Втората световна война (1940-1944). Научна конференция „Би Би Си и България”. С., 2000.
Панарин, И. Сталин: Информационний механизм Победи, 5 марта 2005 г., panarin.com.
Петров-Чомаков, Ст. Духът на дипломацията. С., 2002.
Печенкин, Ал. Секретное виступление Сталина 5 мая 1941 года. - „Независимое военное обозрение” (Москва) - (седмично приложение към „Независимая газета”, 25.04.2004), nvo.ng.ru.
Платошкин, Н. Гражданская война в Испании 1936-39 г. М., 2005. Политически партии, организации и движения в България и техните лидери (1879-1949). Кратък исторически справочник. С., 1991.
Попова, В. Техники за психологическо манипулиране. - Асоциация „Аргументи”. Гражданско общество&Критическо мислене, argumenti.org.
Попова, Сн. Общуване чрез радиото. С., 1985.
Проданов, К., Ч. Стоименов. Без радиото Хитлер не би бил възможен. - в. „Дума”, 20.01.1997.
Пролейко, В. О значении злектроники: военний аспект - сп. „ Промишленные ведомости”, январь 2004, promved.ru.
Пздфилъд, П. Рудольф Гесс - сподвижник Гитлера. Смоленск, 1998. Радио и телевидение: начало новой зри - Гуманитарний центр интеллектуального развития, cir.tgl.ru.
Райгородский, Д. Психология и психоанализ власти: хрестоматия, 1-2. Самара, 1999.
Райгородский, Д. Психология и психоанализ характера. Самара, 2000.
Райчевски, Ст. Българите в световните хроники. 1939-1944. С., 2001.
Ревякина, Л. България в съветско-германското противоборство в годините на Втората световна война. - Втората световна война и Балканите. Сборник доклади и научни съобщения, изнесени на международна научна конференция в София, 20-21 юни 2001 г. С., 2002.
Ревякина, Л. Българо-съветски отношения 1935-1940. - Исторически преглед, 1-2/2001.
Рейнолдс, Д. Черчилль и „решение” Англии продолжать войну в 1940 г.: правильная политика, ложние причины. - сп. „Вопросы истории”, № 9, 1990.
Робъртс, А. Хитлер&Чърчил. Тайните на лидерството. С., 2004.
Роговин, В. Мировая революция и мировая война. Т. 6. М., 1998, web.mil.edu.
Роуз, Н. Чърчил. С., 2000.
Сегела, Ж. Холивуд пере най-добре. Азбука на рекламата и бизнеса в политиката. С., 1992.
Семков, М. Двадесетият век: диктатура и демокрация. С.,1996.
Семков, М. Европа и фашизмът 1919-1939. С., 1983.
Семков, М. Европа срещу фашизма. С., 1990.
Семков, М. Фашизмът. С., 1989.
Симонов, К. Глазами человека моего поколения. Размишления о И.В. Сталине. М., 1990.
Системная история международных отношений. В четирех томах. 1918-1991. М., 2000. obraforum.ru.
Сиуърд, Д. Наполеон и Хитлер. С., 1992.
Смирнов, В. Жанры радиожурналистики. М., 2002, evartist.narod.ru.
Соловьев, Б., В. Суходеев. Полководец Сталин. М., 2003.
Соломин, В. Клички вождя. Иосиф Сталин прошел нелегкий путь от Сосо до „дяди Джо”. Кiевскiй ТелеграфЪ. 12 декабря 2007, telegrafua.com.
Солонин, М. Бочка и обручи или когда началась Вторая мировая война., 2004, militera.lib.ru. Сталин, Рузвельт, Черчилль, Де Голль. Политические портреты. Минск, 1991.
Станев, Н. История на Нова България. 1878-1941. С., 1992.
Старуш, М. Цепная реакция. „Культура”. Еженедельная газета интелигенции. 14-20 октября 1999.
Стоянов, Д. Заплахата. Великодържавният национализъм и разузнаването на Турция против България. С., 1997.
Суворов, В. Денят „М”. С., 1996.
Суворов, В. Ледоразбивачът. Русе, 1993.
Тошкова, В. България в балканската политика на САЩ 1939-1944. С., 1985.
Тошкова, В. САЩ и България 1919-1989. Политически отношения. С., 2007.
Тревър-Ръпър, Х. Последните дни на Хитлер. С., 1995.
Трухановский, В. Уинстон Черчилль. М., 1989.
Узунов, Ф. Сталинград-Ел Аламейн-Курск. Провалът на германската офанзивна стратегия 1942-1943. Велико Търново, 2000.
Уоллер, Дж. Невидимая война в Европе. Смоленск, 2001.
Уткин, А. И. Дипломатия Франклина Рузвельта. Свердловск, 1990, militera.lib.ru.
Уткин, А. И. Как это бьло у них. Главная тема. - Общественно-политический журнал. № 8, ноябрь 2005 г. Gt.msk.ru
Фест, И. Адольф Гитлер. Пермь, 1993.
Фирсов Ф. Архивы Коминтерна и внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. - сп. „Новая и новейшая история”, 6/1992.
Хафнер, С. Бележки за Хитлер. С., 2003.
Цветков, П. Между руския комунизъм и германския националсоциализъм. С., 1998.
Цветков, П. Светът на мегамитовете: Някои политически и историографски митове на ХХ век. С., 2008.
Цветков, П. Светът през ХХ век. С., 2005.
Цицерон. За оратора. С., 1992.
Чистото изкуство не носи отговорност. Разговор с Лени Рифенщал. - в. „Култура”, (45) 14 ноември 1997 г.
Чомски, Н. Медиите под контрол. Забележителните постижения на пропагандата. Лекция, изнесена на 17.03.1991 в Кенфийлд, Калифорния. С., 1994.
Чуканов, К. Българската национална пропаганда и нейната институционализация през 40-те години. - Анамнеза, Год. I, 2006, кн. 3.
Шейнов В. П. Скрытое управление человеком. (Психология манипулирования). Минск, 2001, shnurok14.narod.ru.
Яковлев, Н. Избранные произведения. ФДР - Человек и политик. Загадка Перл-Харбора. М., 1988.
Arzalier, J.-J. Le Prix de la Seconde Guerre mondiale: les pertes françaises. Le Colloque 8 mai 1945, le Jour V organisé par le DEA „Histoire Militaire, Défense, Sécurité” de l'Institut d'Études Politiques d'Aixen-Provence, le 12 mai 1995.
Beaudife, Chr. L'été 1944, le sacrifice des Normands. Le jour le plus beau. Paris, 1994.
Bernstein, M. Murrow, Edward R. Inventing Broadcast Journalism - American History Magazine, June 2005, historynet.com.
Binder, D. Shortwave Radio: More Preaches, Less Propaganda. The New York Times. 15.10.2008, nytimes.com.
Broun, J. Techniques of Persuasion. Baltimore, 1969.
Corvisier, A. Histoire militère française, volume 4: de 1940 à nos jours (sous la direction d'André Martel). Paris, 1994.
Irwing, D. Gœbbels par Gordon Craig, 1997, vho.org.
Deakin, F. The brutal friendship Mussolini-Hitler and the fall of the Italian fascism. New York, 1962.
Dupaquier, J. Histoire de la population française, volume III: de 1789 à 1914, volume IV: de 1914 à nos jours. Paris, 1988.
Eliade, M. Images et symbols. Paris, 1980.
Ellul, J. Histoire de la propagande. Paris, 1967.
Ferro, M. Trois conceptions de la propagande: Staline, Gœbbels, Roosevelt. Séance du 12 mai 2003, la conférence de l'Académie de sciences morales et politiques, asmp.fr. Gœbbels'Principles of Propaganda by Leonard W. Doob, published in Public Opinion and Propaganda; A Book of Readings edited for The Society for the Psychological Study of Social Issues. Public Opinion Quarterly, 1950, volume 14.
Girardet, R. Mythes et mythologies politiques. Paris, 1986.
Hombourger, R. Gœbbels, chef de publicité de III-ème Reich. Paris, 1939.
Martijnissen, R. Les marbres de lord Elgin - Nuances, juin 2000, №24
Martineau, P.-J. Ils n'ont rien compris à Hitler. - L'Histoire № 272, Janvier 2003.
Milkov, H. Le 22 juin 1941 dans la radio-propagande européénne en langue bulgare - Bulgarian Historical Review, 3-4/2003.
Milkov, H. „La guerre imprévue” dans les mass-média (l'attaque de l'Italie contre la Grèce le 28 octobre 1940) - Bulgarian Historical Review, 1-2/2002.
Milza, P. Mussolini. Séance du 20 janvier 2003, la conférence de l'Académie des sciences morales et politiques. Mussolini, sous le scalpel de Pierre Milza. Entretien avec Pierre Milza. Parutions.com.
Mussolini's Rivals: The Limits of the Personality Cult in Fascist Italy by Professor John Pollard. - new perspective. Volume 4. Number 2. December 1998, users.globalnet.co.uk
New View of FDR includes disability. By Lynn Smith. Los Angeles Times. April 23, 2005, articles.latimes.com
Old Radio collection of Mezinski, oldradio.smolian.info. Our Documents: Lend-Lease. Franklin D. Roosevelt. Presidential Library and Museum, This Day in History 1941: FDR introduces the lend-lease program. History made every day, history.com
Powers, J. The History of presidential Audio Recordings and Archival Issues Surrounding Their Use (1996). Miller Center of Public Affairs. White House Tapes. org.
Propaganda Battles during World war II, free essays.cc Propaganda Comes of Age by Michael Choukas - Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 365, The Peace Corps (May, 1966).
Radio. La storia della radio. 1924-1933; 1935-1943. RAI.it.
Rhodes, Antony, Richard Ewart. Propaganda: The Art of Persuasion in World War II. New York, 1976.
Rugh, William A. American Encounters with Arabs: The „Soft Power” of U.S. Public Diplomacy in the Middle East. 2006.
Sikorsky, J. From British Cassandra to American Hero. The Churchill legend in the World War II. Publications&resources. Finest Hour Journals №108, Autumn 2000. The Churchill Center, winston churichill.org.
STOLLACH FM. Une Brève histoire de la radio. Fm.sens.free.fr.
Tank History. World War II, Global Security.org.

 

 

X

Right Click

No right click